Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności."— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

2 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w białostockich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu w ciągu 12 miesięcy. Uczestnikiem projektu może być uczeń ze szkół zakwalifikowanych do projektu, który złoży formularz rekrutacyjny i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

3 Wartość projektu – 2 mln zł Wkład własny Miasta Białegostoku – 300 tyś. zł Dofinansowanie unijne – 1,7 mln zł Realizacja projektu 01.10.2010 – 30.09.2011

4 SZKOŁY SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek

5 PROJEKT OBEJMUJE NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Kursy kwalifikacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych Targi i wycieczki naukowo-technologiczne Branżowe praktyki zawodowe u pracodawców

6 Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Badanie profilu osobowości i predyspozycji zawodowych wykonane online grupa 180 uczniów

7 KURSY KWALIFIKACYJNE Uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych nie tylko uatrakcyjnia ofertę edukacyjną, lecz przede wszystkim zwiększa szanse uczniów na znalezienie zatrudnienia.

8 Kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSM CKP Nr 2 w Białymstoku Kurs spawania metodą MAG Kurs operatora wózków widłowych Kurs prawa jazdy kat. B Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC Kurs z pomocy przedmedycznej

9 Kurs spawania metodą MAG Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Książeczki spawacza, Międzynarodowego świadectwa egzaminu spawacza oraz Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Warunkiem dopuszczającym do udziału w kursie jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Medycyny pracy!

10 Kurs operatora wózków widłowych Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami widłowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim!

11 Kurs prawa jazdy kat. B Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku.

12 Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC Celem kursu jest nauka programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat - potwierdzający zdobyte umiejętności - w języku polskim, angielskim i niemieckim !

13 Kurs pomocy przedmedycznej Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów ratowniczych jakie ratownik udzielający pomocy powinien wykonać. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o odbytym kursie i nabytych umiejętnościach!

14 PRAKTYKI ZAWODOWE Część uczniów biorących udział w projekcie odbędzie 10- ciodniowe praktyki zawodowe u pracodawców zgodnie z wybranym przez ucznia kursem kwalifikacyjnym.

15 KRYTERIA REKRUTACJI DO KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH w kolejności: uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego; uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w Rodzinie; uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich. przy kursach na prawo jazdy, kursach spawacza, operatora wózków widłowych - wiek: uczniowie, którzy do końca maja 2011 roku ukończą 18 lat, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu.

16

17

18

19

20 WYJAZDY KRYTERIA REKRUTACJI w kolejności: 1)uczniowie biorący udział w Projekcie 2) uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego, 3) uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w rodzinie, 4) uczniowie zameldowani na pobyt stały na obszarach wiejskich.

21 Każdy uczeń ma prawo udziału w więcej niż jednej formie wsparcia.

22 Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku. Szczegółowy REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego dostępny: na tablicy ogłoszeń Hol - Wydział mechaniczny CKP lub u koordynatorów Projektu: mgr Eugeniusza Karawajczyka - pokój C07, mgr inż. Tadeusza Maleckiego - pokój C06, oraz na stronie internetowej www.ckpzsm.pl oraz MODM

23


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google