Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2 Przed przystąpieniem do wypełnienia Formularza Rekrutacyjnego zapoznaj się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW zamieszczonym na stronie projektu: W zakładce DO POBRANIA -> Regulaminy - > Regulamin rekrutacji uczestników Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

3 FORMULARZ REKRUTACYJNY jest dostępny na stronie internetowej projektu – w wersji do wydruku (PDF) i w wersji elektronicznej (DOC) (w zakładce DO POBRANIA -> Formularze rekrutacyjne); oraz w biurze projektu. Wypełniając formularz należy pamiętać, że musi on zawierać dokładnie 6 stron – nie więcej, ani nie mniej. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

4 FORMULARZ REKRUTACYJNY należy złożyć w biurze projektu osobiście bądź za pośrednictwem poczty – z uwzględnieniem, iż datą przyjęcia formularza, będzie data wpłynięcia formularza do biura projektu. Formularz musi być własnoręcznie podpisany i zaparafowany na każdej stronie, stąd w przypadku wysłania formularza pocztą elektroniczną, podpisy należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji – formularze niepodpisane, nie będą brane pod uwagę. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

5 FORMULARZ REKRUTACYJNY można składać w godzinach pracy biura projektu: Poniedziałek-Piątek 08:00-15:00 BIURO PROJEKTU: Ul. Mickiewicza 47, pok Szczecin Tel: (91) Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

6 CZĘŚĆ DLA UCZESTNICZEK PROJEKTU CZĘŚĆ I – dane personalne kandydatki na Uczestniczkę Projektu Należy podać dane personalne kandydata na uczestnika projektu. Dane w całości formularza powinny być zgodne ze stanem faktycznym. CZĘŚĆ II – informacje o statusie kandydatki na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego CZĘŚĆ III – informacje o planowanej działalności gospodarczej CZĘŚĆ IV – oświadczenie CZĘŚĆ V – oświadczenie kandydatki na uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

7 Tą część wypełnia osoba przyjmująca formularz. Znajduje się tu numer zgłoszenia – na podstawie którego będą identyfikowani kandydaci do projektu. Ważne jest aby data wpływu zgłoszenia mieściła się w przyjętym harmonogramie rekrutacji. CZĘŚĆ DLA WSIE Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

8 Ważne jest by w CZĘŚCI I podać i numer telefonu, gdyż tą drogą będzie utrzymywany kontakt z Uczestnikami. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

9 W przypadku wykształcenia należy wybrać tylko jedną odpowiedź. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

10 Aby spełnić kryterium dostępu do projektu, należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi w tej części formularza rekrutacyjnego – tylko osoba spełniająca wszystkie podane kryteria może zostać zakwalifikowana do projektu. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

11 Pierwsza część Statusu uczestnika – każde pole musi być wypełnione niezależnie czy wskazana odpowiedź logicznie wyklucza kolejną. Przedstawiono przykładowy sposób wypełnienia tej części. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

12 CZĘŚĆ II OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA – osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 12 lat. OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO – osoba, która nie jest zatrudniona i która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

13 CZĘŚĆ III Na wypełnienie tej części formularza należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż Komisja Rekrutacyjna podczas oceny merytorycznej formularzy przyznaje za jej poszczególne części punkty, które będą decydować o zakwalifikowaniu się do rozmowy z doradcą zawodowym. Opis dotyczący planowanej działalności powinien być syntetyczny, konkretny i realny. Na wypełnienie poszczególnych pól wyznaczono limit znaków, którego nie można przekraczać Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

14

15 W opisie przedsięwzięcia należy nie przekroczyć 3000 znaków (łącznie ze spacją). W tej części formularza za dobrze opisaną działalność można uzyskać aż 15 pkt. z 60 możliwych. CZĘŚĆ III Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

16 CZĘŚĆ III Kolejne 15 pkt. rozdzielone zostało na: znajomość rynku – 10 pkt. zgodność doświadczenia i wykształcenia z proponowaną działalnością – 5 pkt. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

17 CZĘŚĆ II Dodatkowo w projekcie preferowane będą osoby pochodzące z następujących grup społecznych (pozostałe 8 pkt.): osoby długotrwale bezrobotne – 3 pkt.; osoby z terenów wiejskich – 3 pkt.; osoby niepełnosprawne – 10 pkt. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

18 Kandydat musi również podać ścieżkę alternatywną w przypadku nie uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W przypadku źródeł informacji o projekcie należy wybrać jedną odpowiedź, która przykuła Państwa największą uwagę. Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

19

20 Kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych w formularzu, oraz znajomość odpowiednich dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu. CZĘŚĆ IV - ZAŚWIADCZENIE

21 Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia CZĘŚĆ IV - ZAŚWIADCZENIE

22 Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zgodnie z zapisem w Ramowych Wytycznych…, Kandydat na Uczestnika Projektu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w innym przypadku kandydatura nie będzie rozpatrywana.

23 Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kandydatka poświadcza własnoręcznym podpisem, iż nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej, którą zamierza otworzyć. Oświadczenie to, zgodnie z zapisami w Ramowych Wytycznych… pozwoli na ograniczenie zjawiska creamingu.

24 Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2"Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Po zapoznaniu się z instrukcją oraz przytoczonymi dokumentami można przystąpić do wypełnienia FORMULARZA REKRUTACYJNEGO


Pobierz ppt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START Projekt "Kobieta w biznesie- GOTÓWKA NA START realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google