Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIK DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIK DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ!!!"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIK DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ!!!

2 KOŃCZYSZ SZKOŁĘ NIE MASZ PRACY ANI PIENIĘDZY ZASTANAWIASZ SIĘ CO BĘDZIESZ ROBIŁ

3 NIE CZEKAJ ZOSTAŃ KOWALEM WŁASNEGO LOSU

4 BO CAŁY ŚWIAT JEST NA WYCIĄGNIĘCIU TWOJEJ RĘKI BO CAŁY ŚWIAT JEST NA WYCIĄGNIĘCIU TWOJEJ RĘKI

5 OTO 5 KROKÓW jakie należy poczynić aby założyć własną Firmę OTO 5 KROKÓW jakie należy poczynić aby założyć własną Firmę Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta Należy zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarcze, który zawiera: - imię i nazwisko przedsiębiorcy - nazwę firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy - adres zamieszkania przedsiębiorcy - adres siedziby firmy - rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - miejsce/a wykonywania działalności - datę rozpoczęcia działalności Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 2 dni

6 Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz: - kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) - dowodu osobistego Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne. Wniosek ten można też złożyć w Urzędzie Miasta a Numer REGON zostanie przysłany pocztą na wskazany adres.

7 Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego.

8 Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy.NIP Musisz tylko wypełnić odpowiedni formularz Wybrać też musisz formę opodatkowania: -Książka przychodów i rozchodów -Pełna księgowość -Podatek Liniowy

9 Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą to kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON oraz oryginały tychże dokumentów do wglądu. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu - rentowym - wypadkowemu Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

10 ZAŁOŻYŁEŚ FIRMĘ MUSISZ PAMIĘTAĆ O WYBORZE SAMOCHODU GDYŻ: JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ NA SAMOCHÓD DO 3,5T ŁADOWNOŚCI MOŻESZ OD RAZU ŚWIADCZYĆ USŁUGI TRANSPORTOWE JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ NA SAMOCHÓD DO 3,5T ŁADOWNOŚCI MOŻESZ OD RAZU ŚWIADCZYĆ USŁUGI TRANSPORTOWE JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ NA WIĘKSZY SAMOCHÓD POWYŻEJ 3,5T ŁADOWNOŚCI DO 7,5 T MUSISZ JESZCZE ZDOBYĆ: JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ NA WIĘKSZY SAMOCHÓD POWYŻEJ 3,5T ŁADOWNOŚCI DO 7,5 T MUSISZ JESZCZE ZDOBYĆ: Certyfikat Kompetencji Zawodowych, który uprawnia do uzyskania Licencji Transportowej: Certyfikat Kompetencji Zawodowych, który uprawnia do uzyskania Licencji Transportowej: - Szkolenia i egzaminy są organizowane w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na ul. Jagiellońskiej 80 - Po zdaniu egzaminu państwowego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym celem uzyskania Licencji Transportowej JEŻELI ZAWSZE MAŻYŁEŚ ZASIĄŚĆ ZA KIEROWNICĄ TIR-A MUSISZ PAMIĘTAĆ O UKONCZENIU KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY. JEŻELI ZAWSZE MAŻYŁEŚ ZASIĄŚĆ ZA KIEROWNICĄ TIR-A MUSISZ PAMIĘTAĆ O UKONCZENIU KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY. Kursy takie organizowane są np. : przez Firmę ACZE Andrzeja Czerkasa w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności Kursy takie organizowane są np. : przez Firmę ACZE Andrzeja Czerkasa w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności naprzeciwko Urzędu Miasta naprzeciwko Urzędu Miasta

11 SPEŁNIŁEŚ WSZYSTKIE WARUNKI ALE NIE MASZ PIENIĘDZY NA ZAKUP SAMOCHODU Na rodzinę nie możesz liczyć Na rodzinę nie możesz liczyć Bankom nie Ufasz Bankom nie Ufasz Przyjdź do ??????????????????????????????????: Przyjdź do ??????????????????????????????????:

12 SOKOŁÓW –LOGISTYKA Sp. z o.o Wydzierżawimy Ci samochód Zapewnimy pracę Spełnimy Twoje MARZENIA OD 0 DO MILIONERA


Pobierz ppt "PORADNIK DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google