Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć własną firmę? - CZYLI 7 PIERWSZYCH KROKÓW Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej XVII Sejm Dzieci i Młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć własną firmę? - CZYLI 7 PIERWSZYCH KROKÓW Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej XVII Sejm Dzieci i Młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć własną firmę? - CZYLI 7 PIERWSZYCH KROKÓW Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej XVII Sejm Dzieci i Młodzieży

2 7 pierwszych kroków 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2. Koncesja czy nie? 3. Wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON 4. Pieczątka 5. Konto w banku 6. Urząd Skarbowy - formularz NIP-1 a także VAT –R (forma opodatkowania) 7. ZUS - formularz ZFA

3 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej- wniosek EDG-1 składamy w: Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie : - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej ( REGON ), - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, - zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

4 Wniosek EDG-1 zawiera nazwę firmy - najlepiej pełną nazwę z wersją skróconą, np. IMEX" Przedsiębiorstwo Eksportowo - Importowe; imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania); imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie); rodzaj działalności - przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp. ( Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007); miejsce wykonywania działalności - siedzibę firmy; datę rozpoczęcia działalności - faktyczny moment rozpoczęcia; numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia. Uwagi: Należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku EDG-1 !! Potrzebny dowód osobisty. Czas oczekiwania do 14 dni.

5 Załączniki do wniosku EDG-1 EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza, EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych, EDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek);. WAZNE : przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie

6 Koncesja czy nie? Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności. Przykładowe działalności wymagające koncecji: - przemysł wydobywczy - obrót materiałami o przeznaczeniu wojskowym - transport lotniczy - telekomunikacja

7 REGON W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku EDG-1 otrzymamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Zawiera ono: nazwę firmy, dane teleadresowe (adres, telefon), formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA), stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

8 Pieczątka na której musi znaleźć się przynajmniej: pełna nazwa firmy, siedziba firmy, numer REGON, numer NIP Strona www, e-mail…. Potrzebne dokumenty: nie są wymagane, ale można przygotować oryginał Wpisu do Ewidencji… i dowód osobisty.

9 Konto w banku na miejscu w banku są wypełniane: -wniosek o założenie konta, -karty ze wzorem podpisu. Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, ksero Wpisu do Ewidencji… i oryginał do wglądu, ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu, pieczątka.

10 Urząd Skarbowy - formularz NIP-1 musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy i oświadczyć to odrębnie w Urzędzie Skarbowym - w formie karty podatkowej, - ryczałtu ewidencjonowanego, - na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów. musimy także zadeklarować, czy będziemy płatnikami podatku VAT (VAT-R) musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie

11 ZUS - formularz ZFA ZUS na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem lub wznowieniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. - numer rachunku bankowego firmy, - dane personalne, - numery NIP (wszystkich osób), - rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

12 Inne urzędy Gdy zatrudniamy pracowników zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy Sanepid jeśli tego wymaga rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

13 Opracowali: Michał Turczyn Daniel Wojtak na podstawie prezentacji:


Pobierz ppt "Jak założyć własną firmę? - CZYLI 7 PIERWSZYCH KROKÓW Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej XVII Sejm Dzieci i Młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google