Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2008 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2008 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2008 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD PRACY

2 2 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL PROJEKTU

4 4 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Konieczność wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez kompleksowe działania, których rezultatem jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz umożliwienie im nabycia doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji zawodowych

5 5 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ADRESACI PROJEKTU wszystkie osoby zarejestrowane w PUP Wadowice jako osoby bezrobotne w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie

6 6 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozpoczęcie udziału w roku 2008 Zakończenie udziału w roku 2008 w tym: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 24 roku życia osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie Wartość planowana 600424601047622107 Wartość osiągnięta 688458961799628295 ADRESACI PROJEKTU cd.

7 7 FORMY WSPARCIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU Poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy IPD Szkolenia zawodowe Szkolenia organizowane na wniosek osoby bezrobotnej Staż Przygotowanie zawodowe Subsydiowane zatrudnienie Przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW Techniczna obsługa biur sprzedaży i magazynów20 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych20 Obsługa programów użytkowych 10 Księgowość komputerowa 10 Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 30 Florysta - designer 20 Kurs gastronomiczny z elementami aranżacji stołów 20 Szkolenie modułowe: opiekunka osób zależnych oraz nowoczesna sprzątaczka20 Specjalista ds. projektów i pozyskiwania funduszy europejskich10 Spawacz (2 metody) 10 Prawo jazdy różnych kategorii 10 Dekorowanie i organizowanie imprez okolicznościowych 10 Operator sprzętu ciężkiego i drogowego 10 GRUPOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

10 10 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde dla 127 osób zostały opracowane Indywidualne Plany Działań 228 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 19 osób ukończyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 115 osób ukończyło staż 46 osób zakończyło udział w pracach interwencyjnych 76 b.o. rozpoczęło działalność gospodarczą Rezultaty miękkie umiejętność określania oraz identyfikowania własnych walorów, potrzeb, predyspozycji podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy nabycie umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania dalszych możliwości rozwoju zawodowego

11 11 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE TOWARZYSZĄCE zwrot kosztów dojazdu na szkolenia badania lekarskie przed szkoleniem stypendia i dodatki szkoleniowe stypendia za okres odbywania przygotowania zawodowego, stażu

12 12 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MONITORING Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były działania kontrolne, których celem jest niwelowanie wszelkich nieprawidłowości oraz określenie rezultatów zaplanowanych działań poprzez: ankiety przeprowadzane wśród beneficjentów ostatecznych w momencie przystąpienia do projektu, w trakcie wizyt kontrolnych oraz na zakończenie udziału w projekcie wizyty kontrolne podczas realizacji form wsparcia okresową sprawozdawczość

13 13 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU

14 14 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU 98,42 %


Pobierz ppt "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2008 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google