Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Kontraktowanie System dokumentów OnLine

3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dokumenty kontraktowe FORMULARZ KONTRAKTOWY Cz. 1 – obowiązkowa dla wszystkich Cz. 2 – wypełniana tylko, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do treści wniosku ZAŁĄCZNIKI ANKIETA BANEFICJENTA UMOWY

4 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz kontraktowy – cz. 1 Informacje ogólne – oświadczenie Beneficjenta Harmonogram działań – daty rozpoczęcia i zakończenia projektu Wstępna lista grup uczestników Dofinansowanie w rozbiciu na poszczególne grupy i całkowity budżet projektu (kwoty cząstkowe podane w EUR, kwoty całkowite podane w EUR i przeliczone na PLN po wskazanym kursie) Informacje o numerze konta (rachunek w PLN) Oświadczenie VAT Zobowiązanie w sprawie ewidencji księgowej Oświadczenie w sprawie przygotowania uczestników Podpisy pełnej reprezentacji prawnej

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formularz kontraktowy – cz. 2 Wypełniany jeśli zaszły zmiany w stosunku do wniosku Streszczenie projektu z uwzględnieniem zmian merytorycznych +uzasadnienie zmian i ocena wpływu na podstawowe założenia projektu Lista instytucji partnerskich, jeśli zmienił się skład grupy partnerskiej Zmiany nie mogą doprowadzić do zmiany podstawowych założeń projektu FRSE może nie wyrazić zgody na zmiany

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Załączniki Zgodnie z listą dokumentów wymienionych w Formularzu kontraktowym, w zależności od typu instytucji PEŁNOMOCNICTWO W treści pełnomocnictwa wystawionego przez reprezentację organu prowadzącego powinien znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu Dyrektora (imię i nazwisko) instytucji wnioskującej do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej oraz do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu nr …., pod tytułem …. w ramach realizowanego przez FRSE w Warszawie projektu systemowego EFS, PO KL pt: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.

7 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Ankieta Beneficjenta Umowy Wybór opcji z Organem Prowadzącym lub bez Dane Adresowe Beneficjenta, prawny przedstawiciel Dane Organu Prowadzącego, prawny przedstawiciel Dane bankowe (konto w PLN, konto Organu Prowadzącego) Podpis przedstawiciela prawnego Wypełniana w systemie dokumentów OnLine FRSE

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl System dokumentów OnLine FRSE

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl System dokumentów FRSE OnLine Logowanie do systemu dokumentów OnLine FRSE przy pomocy otrzymanego hasła i z podaniem adresu e-mail na stronie http://online.frse.org.plhttp://online.frse.org.pl Należy wybrać program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL) Służy do składania i odbierania dokumentów od FRSE na potrzeby realizacji projektu, np: Ankieta Beneficjenta Umowy; Umowa finansowa (wystawiana przez opiekuna projektu); Formularz PEFS 2007 – PO KL.

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą: Umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczestników, jak i instytucji) Analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników Sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie) Przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności wsparcia objętego dofinansowaniem

11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE w momencie podpisywania umowy z uczestnikiem Należy złożyć dokument Formularz PEFS 2007 – PO KL tyle razy ile jest grup uczestników w projekcie Składa się wyłącznie drogą elektroniczną Składa się jednorazowo – nie ma możliwości korekty Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól w Formularzu PEFS 2007 - PO KL

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google