Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 19 października 2015 Anna Dębska

2 erasmusplus.org.pl/power O projekcie… Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 OŚ IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.12.2017 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

3 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Przebieg realizacji projektu Wskaźniki : Liczba planowana w projekcie – 3100 (dla 2 lat akademickich) Liczba osiągnięta (na dzień 30.09.2015) – 2193 Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej:

4 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Przebieg realizacji projektu Rok 2014/2015 Liczba studentów wnioskowana przez uczelnie: studenci „socjalni” – 2057 studenci niepełnosprawni – 259 Wg studentów wpisanych do SL 2014 (stan na 30.09.2015) studenci „socjalni” – 1411 studenci niepełnosprawni – 46 WNIOSKOWANE: 2316 ZREALIZOWANE: 1457

5 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Przebieg realizacji projektu Rok 2015/2016 Liczba studentów wnioskowana przez uczelnie: studenci „socjalni” – 2609 studenci niepełnosprawni – 354 Łączna liczba studentów: 2963 Liczba studentów po redukcji dokonanej przez FRSE: studenci „socjalni” – 1611 studenci niepełnosprawni – 312 Łączna liczba studentów: 1923

6 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Przebieg realizacji projektu Rok 2015/2016 Wg studentów wpisanych do SL 2014 (stan na 30.09.2015) studenci „socjalni” – 693 studenci niepełnosprawni – 43 WNIOSKOWANE: 2963 ZREALIZOWANE: 736

7 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1. Uczelnie są zobowiązane do informowania studentów o źródle finansowania stypendiów wypłacanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2. Studenci są zobowiązani do podpisania Oświadczenia uczestnika projektu – warunek otrzymania dofinansowania WPIS do SL 2014 = OŚWIADCZENIE

8 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – realizacja celów projektu: Przyrost kompetencji jest mierzony w oparciu o raporty uczestników składanych w Mobility Tool po zakończeniu mobilności. Wskaźnik: 1457 uczestników w roku akademickim 2014/2015 1393 uczestników złożyło raport 64 nie złożyło lub złożyło raporty bez odpowiedzi na interesujące nas pytania 1183 osoby podniosły kompetencje (zgodnie z indywidualnymi raportami uczestników złożonymi na 30.09.2015) Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu

9 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – realizacja celów projektu: Pytania z Raportu indywidualnego uczestnika w MT, na podstawie których wyliczany jest wskaźnik: Dzięki zrealizowaniu mobilności: - Sądzę, że moje szanse na to, aby otrzymać nową lub lepszą pracę wzrosły; - Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych; - Mam lepsze możliwości na zdobycie stażu lub pracy dostępnej dla studentów w moim kraju; - Jestem lepiej przygotowany do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności.

10 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – realizacja celów projektu: Pytania z Raportu indywidualnego uczestnika w MT, na podstawie których wyliczany jest wskaźnik: - Czy poprawiłeś swoje umiejętności w zakresie głównego języka, w jakim prowadzone były zajęcia/jakim posługiwano się w pracy; [TAK/NIE] - Czy podczas pobytu poprawiłaś/eś dodatkowo swoje kompetencje językowe w zakresie innych języków niż język główny. [TAK/NIE]

11 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – realizacja celów projektu:

12 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – realizacja celów projektu:

13 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy -Każdy student musi być wpisany do Mobility Tool i do SL2014 -Formularz dotyczący część finansowej rozliczenia umowy znajduje się w systemie dokumentów OnLine FRSE -Do raportu końcowego wypełnianego w OnLine FRSE zostaną automatycznie wpisani studenci sprawozdani w SL 2014 do końca 30.09.2015 -Nie będzie możliwości ręcznego dodania studenta do raportu końcowego

14 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy - rozliczenie Rozliczenie dofinansowania studentów zostanie rozliczone na podstawie dat wpisanych do Mobility Tool

15 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy - rozliczenie Pytanie z raportu końcowego odnoszące się do studentów niepełnosprawnych finansowanych z PO WER 14.6. Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (stypendyści niepełnosprawni): należy opisać charakter kosztów poniesionych dla każdego typu działań. Prosimy o wyjaśnienie, że studenci niepełnosprawni otrzymali status uczestnika z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+, a ich dofinansowanie pochodziło ze środków EFS. Prosimy jednak o opisanie rodzajów kosztów, jakie zostały rozliczone jako koszty rzeczywiste.

16 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – formularz w systemie dokumentów OnLine FRSE

17 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy – formularz w systemie dokumentów OnLine FRSE

18 erasmusplus.org.pl/power

19

20 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

21 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Dla mobilności rozpoczynających się przed 1 stycznia 2015 r. do naliczenia liczby miesięcy i dni pobytu zastosowano metodę (do wyboru): ☐ naliczanie zgodnie z kalkulatorem Mobility Tool+, ☐ naliczenie inne niż wynikające z kalkulatora Mobility Tool+, jednak z zachowaniem marginesu różnicy +/- 5 dni w stosunku do kalkulatora MT+.

22 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy

23 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy

24 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Raport końcowy

25 erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Dziękuję za uwagę Anna Dębska adebska@frse.org.pl


Pobierz ppt "Erasmusplus.org.pl/power Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google