Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Asystentura Comeniusa Program Comenius.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Asystentura Comeniusa Program Comenius."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Asystentura Comeniusa Program Comenius

2 Spis treści Charakterystyka kategorii budżetowych w ramach przyznanego dofinansowania Raport końcowy – wprowadzenie Wymagane dokumenty w ramach kontroli desk check Koszty nieuprawnione

3 Kategorie budżetowe: 1.Koszty utrzymania z uwzględnieniem podróży, ubezpieczenia podróżnego i kosztów wiz wjazdowych i wyjazdowych 2.Kraje i Terytoria Zamorskie oraz skrajnie peryferyjne regiony – koszty utrzymania z wyłączeniem kosztów podróży i wiz wjazdowych 3.Kraje i Terytoria Zamorskie oraz skrajnie peryferyjne regiony – koszty podróży i koszty wiz wjazdowych i wyjazdowych 4.Koszty przygotowania językowego, kulturowego i przygotowania pedagogicznego 5.Koszty z tytułu uczestnictwa osoby ze specjalnymi potrzebami

4 Koszty utrzymania z uwzględnieniem podróży, ubezpieczenia podróżnego i kosztów wiz wjazdowych i wyjazdowych Koszty ryczałtowe - na podstawie dowodu uczestnictwa (świadectwa uczestnictwa) w działaniu i czasu trwania działania. Faktyczny czas pobytu = planowany czas pobytu TO Kwota przyznana w ramach tej kategorii = kwota rozliczenia

5 Kraje i Terytoria Zamorskie oraz skrajnie peryferyjne regiony -Koszty utrzymania z wyłączeniem kosztów podróży i wiz wjazdowych - Koszty ryczałtowe - na podstawie dowodu uczestnictwa (świadectwa uczestnictwa) w działaniu i czasu trwania działania. Faktyczny czas pobytu = planowany czas pobytu TO Kwota przyznana w ramach tej kategorii = kwota rozliczenia

6 Kraje i Terytoria Zamorskie oraz skrajnie peryferyjne regiony – koszty podróży i koszty wiz wjazdowych i wyjazdowych Koszty rzeczywiste tj. wg faktycznie poniesionych wydatków: Naliczane na podstawie dokumentów finansowych tj. faktury, rachunki, bilety itp. Do przeliczeń wydatków w walucie innej niż EUR należy zastosować kursy zgodne z umową finansową art. 4.2

7 Kraje i terytoria zamorskie lub skrajnie peryferyjne regiony UE : Przewodnik dla Wnioskodawców częśc I: Przepisy ogólne, str.8-9: http://comenius.org.pl/index.php/ida/5/ Asystenci z tych terenów rozliczani na innych zasadach!!!

8 Koszty przygotowania językowego, kulturowego i przygotowania pedagogicznego. Koszty ryczałtowe - na podstawie dowodu realizacji działania, np. świadectwa uczestnictwa w seminarium wprowadzającym, rachunki, faktury za zakup książek, słowników itp.

9 Koszty z tytułu uczestnictwa osoby ze specjalnymi potrzebami. Koszty rzeczywiste tj. wg faktycznie poniesionych wydatków. Naliczane na podstawie dokumentów finansowych tj. faktury, rachunki, bilety itp. Do przeliczeń wydatków w walucie innej niż EUR należy zastosować kursy zgodne z umową finansową art. 4.2

10 Raport końcowy należy przesłać w terminie do 30 dni licząc od daty końcowego działania (art..2 – okres obowiązywania). Dodatkowo Narodowa Agencja po otrzymaniu raportu końcowego może wezwać Beneficjenta do przesłania oryginałów dokumentów potwierdzających fakt realizacji działania.

11 Dokumenty wymagane przy kontroli desk check Certyfikat uczestnictwa w Induction Meeting w kraju goszczącym Letter of confirmation – potwierdzenie odbycia asystentury Ewentualne potwierdzenia kosztów poniesionych w zw. z przygotowaniem językowym/pedagogicznym/udziałem EILC Po asystenturze przesyła się tylko raport końcowy!!!

12 *Beneficjent pokryje wszelkie inne koszty związane z lub wynikające z działania – np. koszty różnic kursowych oraz straty powstałe na operacjach walutowych, na przestrzeni całego okresu obowiązywania umowy.

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Informacje oraz pytania Katarzyna Markowska kmarkowska@frse.org.pl@frse.org.pl Tel: 0-22 46 31 146 Dorota Szynkiewicz dszynkiewicz@frse.org.pl@frse.org.pl Tel: 0-22 46 31 139


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Asystentura Comeniusa Program Comenius."

Podobne prezentacje


Reklamy Google