Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kłanino r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kłanino r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Kłanino 22.03.2014r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu
Zadania Zadania Uczestników Projektu po zakończeniu mobilności Kłanino r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od poprzedniego spotkania...
Zebranie informacji Wskazanie osób : występującej z prezentacją w języku polskim i angielskim oraz pełniącej rolę tłumacza (zadania). Przygotowanie materiałów promocyjnych instytucji/regionu Uczestników dla przedstawicieli instytucji odwiedzanych podczas mobilności (lista). Przygotowanie atrakcji na spotkanie integracyjne (pomysł).

3 Zadania po powrocie z mobilności 1. Upowszechnianie REZULTATÓW
Rezultatem projektu będzie wypracowany SYSTEM ORGANIZACJI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZAWODU w woj. pomorskim oraz propozycje KOLEJNYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH nauczycieli i kadry pedagogicznej województwa pomorskiego. Upowszechnianie: konferencje i spotkania (KO w Gdańsku) strony www – rezultaty i sprawozdanie (wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie) lokalne media

4 Zadania po powrocie z mobilności 2. Walidacja UMIEJĘTNOŚCI
Partner Przyjmujący i Wysyłający wspólnie dokonają walidacji umiejętności Uczestników, nabytych podczas mobilności. Zdjęcie ! Europass Mobilność Certyfikat

5 Zadania po powrocie z mobilności 3. Ewaluacja
ANKIETA EWALUACYJNA – ocena organizacji mobilności: - wsparcia organizacyjnego i logistycznego, - program wizyty/szkolenia (m. in. zgodność z oczekiwaniami, czas trwania itp.), - dobór prowadzących (przygotowanie merytoryczne, sposób i forma prowadzeni zajęć itp.), - stopień osiągnięcia założonych celów, - uwagi uczestników. PRE- i POST-testy – ocena osiągnięć uczestników zmierzenie przyrostu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas mobilności

6 Zadania po powrocie z mobilności 4. Raport uczestnika mobilności
I - Dane uczestnika II - Dane organizacji wysyłającej – Promotora III - Dane organizacji przyjmującej Staż/Wymiana: OPIS WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Numer identyfikacyjny Kraj przyjmujący Data wyjazdu (dd/mm/rrrr) Data powrotu (dd/mm/rrrr) CZAS TRWANIA Języki stażu/wymiany Prosimy krótko opisać cele projektu, podjęte działania, organizację przyjmującą, współpracę, warunki zakwaterowania, sposoby spędzania wolnego czasu podczas wymiany, itp... Wyjaśnij powody dla których zdecydowałaś/eś się na uczestnictwo w projekcie.

7 Zadania po powrocie z mobilności
4. Raport uczestnika mobilności – c.d. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PRZYGOTOWANIE Otrzymałam/em właściwą pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej. Cele i program wymiany doświadczeń zostały precyzyjnie określone. Czas trwania wymiany doświadczeń został dobrany prawidłowo. Wsparcie i działania kontrolne ze strony organizacji wysyłającej były zadowalające. OCENA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Prosimy wyjaśnić jak organizacja wysyłająca i przyjmująca przygotowały program wymiany doświadczeń. Czy byłaś/eś zaangażowana/y w przygotowania? Prosimy także opisać warunki wdrożenia wymiany doświadczeń.  Prosimy wyjaśnić jak przygotowałaś/eś się do projektu wymiany doświadczeń (np. kursy językowe). Czym się kierowałaś/eś przy wyborze kraju i organizacji przyjmującej? Jak przygotowałaś/eś się do życia i pracy w innej kulturze itp. Czy otrzymałaś/eś wsparcie ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej? OCENA PRZYGOTOWANIA

8 Zadania po powrocie z mobilności
4. Raport uczestnika mobilności – c.d. UZNANIE FORMALNE KOMPETENCJI REZULTATY ORGANIZACJA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Prosimy opisać zaistniałe problemy i sposób ich rozwiązania. ZALECENIA DLA INNYCH BENEFICJENTÓW WSKAZÓWKI JAK UDOSKONALIĆ PROGRAM

9 Zadania po powrocie z mobilności 5. Spotkanie podsumowujące projekt
Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu Prezentacja rezultatów projektu Prezentacja wyników ewaluacji Wręczenie Europass Mobilność i Certyfikatów

10 Na kolejnym spotkaniu... Przygotowanie pedagogiczne
Organizacja wyjazdu i pobytu w trakcie mobilności. Przygotowanie językowe Życie codzienne. Spędzanie czasu wolnego. Zawieranie znajomości. Przygotowanie prezentacji na wskazany dzień szkoleniowy wraz z komentarzem wg przygotowanego wzoru PL – praca nad wersją EN Wyszukiwanie atrakcji turystycznych w pobliżu hotelu Przygotowanie kulturowe Ciekawostki i stereotypy.

11 Dziękuję za uwagę Gabriela Albertin – Koordynator Projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kłanino r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google