Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kłanino 22.03.2014r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kłanino 22.03.2014r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Kłanino 22.03.2014r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania Zadania Uczestników Projektu po zakończeniu mobilności

2 Od poprzedniego spotkania... Zebranie informacji Wskazanie osób : występującej z prezentacją w języku polskim i angielskim oraz pełniącej rolę tłumacza (zadania). Wskazanie osób : występującej z prezentacją w języku polskim i angielskim oraz pełniącej rolę tłumacza (zadania).. Przygotowanie materiałów promocyjnych instytucji/regionu Uczestników dla przedstawicieli instytucji odwiedzanych podczas mobilności (lista). Przygotowanie materiałów promocyjnych instytucji/regionu Uczestników dla przedstawicieli instytucji odwiedzanych podczas mobilności (lista). Przygotowanie atrakcji na spotkanie integracyjne (pomysł). Przygotowanie atrakcji na spotkanie integracyjne (pomysł).

3 Zadania po powrocie z mobilności 1. Upowszechnianie REZULTATÓW Rezultatem projektu będzie wypracowany SYSTEM ORGANIZACJI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZAWODU w woj. pomorskim oraz propozycje KOLEJNYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH nauczycieli i kadry pedagogicznej województwa pomorskiego. Upowszechnianie: -konferencje i spotkania (KO w Gdańsku) -strony www – rezultaty i sprawozdanie (wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie) -lokalne media

4 Zadania po powrocie z mobilności 2. Walidacja UMIEJĘTNOŚCI Partner Przyjmujący i Wysyłający wspólnie dokonają walidacji umiejętności Uczestników, nabytych podczas mobilności. Europass Mobilność Certyfikat Zdjęcie !

5 Zadania po powrocie z mobilności 3. Ewaluacja ANKIETA EWALUACYJNA – ocena organizacji mobilności: - wsparcia organizacyjnego i logistycznego, - program wizyty/szkolenia (m. in. zgodność z oczekiwaniami, czas trwania itp.), - dobór prowadzących (przygotowanie merytoryczne, sposób i forma prowadzeni zajęć itp.), - stopień osiągnięcia założonych celów, - uwagi uczestników. PRE- i POST-testy – ocena osiągnięć uczestników zmierzenie przyrostu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas mobilności

6 Zadania po powrocie z mobilności 4. Raport uczestnika mobilności I - Dane uczestnika II - Dane organizacji wysyłającej – Promotora III - Dane organizacji przyjmującej Staż/Wymiana: Numer identyfikacyjny Kraj przyjmujący Data wyjazdu (dd/mm/rrrr) Data powrotu (dd/mm/rrrr) CZAS TRWANIA Języki stażu/wymiany OPIS WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Prosimy krótko opisać cele projektu, podjęte działania, organizację przyjmującą, współpracę, warunki zakwaterowania, sposoby spędzania wolnego czasu podczas wymiany, itp... Wyjaśnij powody dla których zdecydowałaś/eś się na uczestnictwo w projekcie.

7 Zadania po powrocie z mobilności 4. Raport uczestnika mobilności – c.d. PRZYGOTOWANIE WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Prosimy wyjaśnić jak przygotowałaś/eś się do projektu wymiany doświadczeń (np. kursy językowe). Czym się kierowałaś/eś przy wyborze kraju i organizacji przyjmującej? Jak przygotowałaś/eś się do życia i pracy w innej kulturze itp. Czy otrzymałaś/eś wsparcie ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej? OCENA PRZYGOTOWANIA Otrzymałam/em właściwą pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej. Cele i program wymiany doświadczeń zostały precyzyjnie określone. Czas trwania wymiany doświadczeń został dobrany prawidłowo. Wsparcie i działania kontrolne ze strony organizacji wysyłającej były zadowalające. OCENA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Prosimy wyjaśnić jak organizacja wysyłająca i przyjmująca przygotowały program wymiany doświadczeń. Czy byłaś/eś zaangażowana/y w przygotowania? Prosimy także opisać warunki wdrożenia wymiany doświadczeń.

8 Zadania po powrocie z mobilności 4. Raport uczestnika mobilności – c.d. UZNANIE FORMALNE KOMPETENCJI REZULTATY ORGANIZACJA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ WSKAZÓWKI JAK UDOSKONALIĆ PROGRAM ZALECENIA DLA INNYCH BENEFICJENTÓW Prosimy opisać zaistniałe problemy i sposób ich rozwiązania.

9 Zadania po powrocie z mobilności 5. Spotkanie podsumowujące projekt Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu Prezentacja rezultatów projektu Prezentacja wyników ewaluacji Wręczenie Europass Mobilność i Certyfikatów

10 Na kolejnym spotkaniu... Przygotowanie pedagogiczne Organizacja wyjazdu i pobytu w trakcie mobilności. Przygotowanie językowe Życie codzienne. Spędzanie czasu wolnego. Zawieranie znajomości. Przygotowanie prezentacji na wskazany dzień szkoleniowy wraz z komentarzem wg przygotowanego wzoru PL – praca nad wersją EN Przygotowanie prezentacji na wskazany dzień szkoleniowy wraz z komentarzem wg przygotowanego wzoru PL – praca nad wersją EN Wyszukiwanie atrakcji turystycznych w pobliżu hotelu Wyszukiwanie atrakcji turystycznych w pobliżu hotelu Przygotowanie kulturowe Ciekawostki i stereotypy.

11 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gabriela Albertin – Koordynator Projektu


Pobierz ppt "Kłanino 22.03.2014r. Gabriela Albertin – Koordynator Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google