Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Sprawozdawczość w projekcie Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Sprawozdawczość w projekcie Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 6. Sprawozdawczość w projekcie Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku

2 2 Obowiązki Beneficjenta płatność pierwsza: złożenie wraz z podpisaną umową o dofinansowanie harmonogramu płatności, płatność pośrednia: składanie nie rzadziej niż raz na 2 miesiące do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Uwaga: okres rozliczeniowy objęty wnioskiem o płatność powinien zawierać pełne miesiące kalendarzowe wniosek końcowy: należy złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

3 3 Obowiązki PARP płatność pierwsza: wypłata środków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia harmonogramu pod warunkiem złożenia zabezpieczenia do umowy, płatność pośrednia: weryfikacja wniosku w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wypłata środków w ciągu 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku, wniosek końcowy: weryfikacja w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

4 4 Warunki przekazywania transz posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego, wydatkowanie co najmniej 70% dotychczas otrzymanych transz w okresie rozliczeniowym wniosku, dostępność środków na finansowanie Działania.

5 5 Załączniki do wniosku o płatność załącznik nr 1 – zestawienie wydatków z określeniem m.in. daty powstania kosztu, wydatku, przyporządkowania do pozycji budżetu, załącznik nr 2 –szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, informacja o wszystkich uczestnikach projektu (wersja elektroniczna), wyciągi bankowe z przyporządkowaniem wydatków do pozycji z załącznika nr 1.

6 6 Odsetki i przychody w projekcie PARP każdorazowo w przypadku wystąpienia odsetek pomniejszy kwotę wnioskowaną. PARP w przypadku wystąpienia przychodu pomniejszy kwotę przyznanego dofinansowania oraz kwotę wnioskowaną

7 7 Audyt w projekcie Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, Audyt powinien obejmować całkowite wydatki projektu, Raport z audytu w oryginale musi zostać przesłany do PARP, Wydatki związane z audytem zaliczane będą do wydatków bezpośrednich i powinny zostać uwzględnione w zadaniu Zarządzanie projektem.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "6. Sprawozdawczość w projekcie Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google