Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania projektów badawczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania projektów badawczych"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania projektów badawczych
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

2 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Działanie III – Stypendia Indywidualne PROJEKTY BADAWCZE mobilność doktorantów i młodych naukowców (do 40. roku życia) w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych wyjazdy od 3 do 12 miesięcy WIZYTY STUDYJNE (indywidualne) mobilność przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego w Polsce i krajach państw-darczyńców mobilność przedstawicieli instytucji edukacyjnych działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, zawodowego i kształcenia osób dorosłych w Polsce i krajach państw-darczyńców krótkie pobyty do 2 tygodni (max. 10 dni roboczych) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

3 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Działanie III – Stypendia Indywidualne Uprawnione koszty Wysokość stypendium ustalana na podstawie czasu trwania projektu obejmuje: koszty utrzymania koszty podróży koszty ubezpieczenia koszty instytucjonalne (jeśli dotyczy) - tylko w przypadku młodych doktorantów i naukowców Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

4 Działanie III – Stypendia Indywidualne Zasady finansowania projektów

5 Przykład: wizyta studyjna
Kwota grantu = (Czas pobytu x odpowiednia stawka ryczałtowa) (stawka na koszty podróży) (koszty ubezpieczenia) UWAGA: kurs stosowany do obliczeń grantu dla IV naboru wniosków Przykład wyliczenia grantu dla kursu 1 Euro = 4,0021 PLN: Wizyta studyjna w Norwegii – 10 dni roboczych Stawka na pobyt: 10 dni x 840,45 PLN = 8 404,50 PLN [obliczana przez kalkulator] Stawka na koszty podróży: max. 500 euro = 2 001,05 PLN Koszty ubezpieczenia: koszty rzeczywiste (OC, NNW) KWOTA GRANTU bez ubezpieczenia: = ,55 PLN

6 Przykład: projekt badawczy
Kwota grantu = (Czas pobytu x odpowiednia stawka ryczałtowa) (stawka na koszty podróży) (koszty ubezpieczenia) (koszty instytucjonalne – TYLKO w przypadku projektów badawczych) Kurs zastosowany dla przykładowego wyliczenia grantu FSS: 1 € = 4,0021 PLN Projekt badawczy w Norwegii – 48 tygodni (12 m-cy) Stawka na pobyt: 48 tyg. x 2 201,16 PLN = ,68 PLN [obliczana przez kalkulator] Stawka na koszty podróży: max. 500 euro = ,05 PLN Koszty instytucjonalne: kwota 2000 euro = ,20 PLN Koszty ubezpieczenia: koszty rzeczywiste = ???? (OC, NNW) KWOTA GRANTU bez ubezpieczenia: = ,93 PLN

7 Schemat płatności zaliczkowych WIZYTY STUDYJNE
płatność zaliczkowa stanowiąca 90% przyznanego dofinansowania wypłacana do 45 dni po podpisaniu umowy finansowej przez drugą ze stron (FRSE) końcowa płatność wyrównująca (nie więcej jednak niż 10% przyznanego dofinansowania) zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez FSS Raportu Końcowego z realizacji projektu

8 Schemat płatności zaliczkowych PROJEKTY BADAWCZE
UWAGA: na potrzeby wyboru harmonogramu płatności, w przypadku wyjazdów realizowanych w niepełnym wymiarze miesięcznym, stosowana będzie zasada zaokrąglania „w dół” czasu trwania projektu badawczego

9 Ostatni nabór wniosków
Ogłoszenie - 1 luty 2010 Termin składania wniosków – 31 marzec 2010 załączniki do wniosku: CV stypendysty, list rekomendacyjny bezpośredniego przełożonego z instytucji macierzystej, list intencyjny instytucji przyjmującej o gotowości przyjęcia kandydata i zgodzie na warunki finansowe wynikające z założeń FSS Okres realizacji – 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Kontakt: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ul. Mokotowska 43 Warszawa tel. (022) wew. 473, 474 fax. (022) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

11 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Dziękuję za uwagę i życzę Państwu ciekawych pomysłów na projekty oraz pomyślnego przejścia przez procedury aplikacyjne  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

12


Pobierz ppt "Możliwości finansowania projektów badawczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google