Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Możliwości finansowania projektów badawczych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Możliwości finansowania projektów badawczych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Możliwości finansowania projektów badawczych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

2 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Działanie III – Stypendia Indywidualne PROJEKTY BADAWCZE mobilność doktorantów i młodych naukowców (do 40. roku życia) w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych wyjazdy od 3 do 12 miesięcy WIZYTY STUDYJNE (indywidualne) mobilność przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego w Polsce i krajach państw-darczyńców mobilność przedstawicieli instytucji edukacyjnych działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, zawodowego i kształcenia osób dorosłych w Polsce i krajach państw-darczyńców krótkie pobyty do 2 tygodni (max. 10 dni roboczych)

3 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Działanie III – Stypendia Indywidualne Uprawnione koszty Wysokość stypendium ustalana na podstawie czasu trwania projektu obejmuje: koszty utrzymania koszty podróży koszty ubezpieczenia koszty instytucjonalne (jeśli dotyczy) - tylko w przypadku młodych doktorantów i naukowców

4 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Działanie III – Stypendia Indywidualne Zasady finansowania projektów

5 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Przykład: wizyta studyjna Kwota grantu = (Czas pobytu x odpowiednia stawka ryczałtowa) + (stawka na koszty podróży) + (koszty ubezpieczenia) UWAGA: kurs stosowany do obliczeń grantu dla IV naboru wniosków Przykład wyliczenia grantu dla kursu 1 Euro = 4,0021 PLN: Wizyta studyjna w Norwegii – 10 dni roboczych Stawka na pobyt: 10 dni x 840,45 PLN = 8 404,50 PLN [obliczana przez kalkulator] Stawka na koszty podróży:max. 500 euro = 2 001,05 PLN Koszty ubezpieczenia: koszty rzeczywiste (OC, NNW) KWOTA GRANTU bez ubezpieczenia: = 10 405,55 PLN

6 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Przykład: projekt badawczy Kwota grantu = (Czas pobytu x odpowiednia stawka ryczałtowa) + (stawka na koszty podróży) + (koszty ubezpieczenia) + (koszty instytucjonalne – TYLKO w przypadku projektów badawczych) Kurs zastosowany dla przykładowego wyliczenia grantu FSS: 1 = 4,0021 PLN Projekt badawczy w Norwegii – 48 tygodni (12 m-cy) Stawka na pobyt: 48 tyg. x 2 201,16 PLN = 105 655,68 PLN [obliczana przez kalkulator] Stawka na koszty podróży: max. 500 euro = 2 001,05 PLN Koszty instytucjonalne: kwota 2000 euro = 8 004,20 PLN Koszty ubezpieczenia: koszty rzeczywiste = ???? (OC, NNW) KWOTA GRANTU bez ubezpieczenia: = 115 660,93 PLN

7 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Schemat płatności zaliczkowych WIZYTY STUDYJNE płatność zaliczkowa stanowiąca 90% przyznanego dofinansowania wypłacana do 45 dni po podpisaniu umowy finansowej przez drugą ze stron (FRSE) końcowa płatność wyrównująca (nie więcej jednak niż 10% przyznanego dofinansowania) zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez FSS Raportu Końcowego z realizacji projektu

8 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Schemat płatności zaliczkowych PROJEKTY BADAWCZE UWAGA: na potrzeby wyboru harmonogramu płatności, w przypadku wyjazdów realizowanych w niepełnym wymiarze miesięcznym, stosowana będzie zasada zaokrąglania w dół czasu trwania projektu badawczego

9 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ostatni nabór wniosków Ogłoszenie - 1 luty 2010 Termin składania wniosków – 31 marzec 2010 załączniki do wniosku: –CV stypendysty, –list rekomendacyjny bezpośredniego przełożonego z instytucji macierzystej, –list intencyjny instytucji przyjmującej o gotowości przyjęcia kandydata i zgodzie na warunki finansowe wynikające z założeń FSS Okres realizacji – 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

10 Kontakt: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel. (022) 46 31 000 wew. 473, 474 fax. (022) 46 31 028 www.fss.org.pl Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

11 Dzięku ję za uwagę i życzę Państwu ciekawych pomysłów na projekty oraz pomyślnego przejścia przez procedury aplikacyjne Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Pobierz ppt "Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Możliwości finansowania projektów badawczych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google