Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROGRAM : E RASMUS + A KCJA KLUCZOWA : M OBILNOŚĆ EDUKACYJNA A KCJA : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW T YP AKCJI : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROGRAM : E RASMUS + A KCJA KLUCZOWA : M OBILNOŚĆ EDUKACYJNA A KCJA : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW T YP AKCJI : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH."— Zapis prezentacji:

1 P ROGRAM : E RASMUS + A KCJA KLUCZOWA : M OBILNOŚĆ EDUKACYJNA A KCJA : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW T YP AKCJI : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

2 Projekt realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

3 Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, a instytucji wysyłającej stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4 wymiana doświadczeń oraz zdobycie wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego i ogólnego porównanie polskiego, francuskiego, czeskiego, norweskiego i portugalskiego systemu kształcenia zawodowego w zawodach nauczanych przez ZSTiO zachęcenie nauczycieli do aktywnego korzystania dostępnych programów mobilnościowych Cele projektu

5 Szkolenie dla nauczycieli (konkurs 2015) program Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego kraj, miasto Francja (Brest), Czechy (Chomutov), Norwegia (Trysil), Portugalia (Lizbona) uczestnicy16 nauczycieli ZSTiO okres realizacji 16.03.2015 – 20.03.2015 – Francja (Brest) 13.04.2015 – 17.04.2015 – Czechy (Chomutov) 04.05.2015 – 08.05.2015 – Norwegia (Trysil) 01.06.2015 – 05.06.2015 – Portugalia (Lizbona) tytuł projektuPomost pomiędzy nauką a zatrudnieniem nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001808 wartość proj.72,156.00 PLN (17,180.00 EUR)

6

7 1.nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; 2.doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; 3.osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Adresaci projektu

8 Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:  brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;  uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;  prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich. Adresaci projektu

9 podróży do/z miast docelowych, pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie), ubezpieczenie, wycieczki, wejściówki do muzeów, przygotowanie uczestników do wyjazdu (kurs przygotowawczy, materiały dydaktyczne). Finansowanie

10 uczestnictwo w przygotowaniu: o język angielski, o przygotowanie kulturowe, o przygotowanie pedagogiczne sporządzenia materiałów upowszechniających o raport (publikacja), o prezentacja multimedialna, o strona internetowa projektu. Obowiązki uczestników

11 pobranie, wypełnienie i dostarczenie do koordynatora wypełnionego „kwestionariusza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami Nadsyłanie zgłoszeń pomiędzy 20/12/2014 a 15/01/2015 rozmowa z anglistą sprawdzająca poziom języka angielskiego (wymagana jest znajomość na poziomie podstawowym) stworzenie listy uczestników przez komisję rekrutacyjną Rekrutacja do projektu

12 Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące kryteria: minimum 3 letni staż pracy w oświacie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy, osiągnięcia w karierze zawodowej. Kryteria uczestnictwa

13 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl


Pobierz ppt "P ROGRAM : E RASMUS + A KCJA KLUCZOWA : M OBILNOŚĆ EDUKACYJNA A KCJA : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW T YP AKCJI : M OBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google