Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 14 kwietnia 2014

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Zarządzanie projektem mobilności instytucjonalnej

3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Realizacja projektu unijnego - specyfika Wyzwania związane z zarządzaniem projektem – zarządzanie zespołem, praca w zespole, planowanie, zarządzanie budżetem, realizacja harmonogramu, monitoring, ewaluacja Obowiązki wynikające z faktu dofinansowania projektu z funduszy unijnych – konieczność stosowania się do zapisów Umowy o dofinansowanie, uzgadniania z FRSE zmian w projekcie, ustalony cykl życia projektu

4 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Zespół projektowy Zespół, nie jedna osoba Jasny podział zadań i odpowiedzialności w zespole Koordynator Możliwość włączenia czasowo dodatkowych osób Komunikacja w zespole Komunikacja z przełożonym, OP, instytucją partnerską, innymi zespołami i podmiotami

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rola koordynatora Odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Umowy finansowej i terminowe wywiązywanie się z zobowiązań Kontrola realizacji harmonogramu i wydatkowania środków Znajomość zasad programu Antycypowanie problemów Planowanie Koordynator – osoba kontaktowa dla FRSE

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rola koordynatora Informowanie FRSE o zmianach i problemach Zarządzanie zespołem projektowym – zlecanie zadań i kontrola ich wykonania Raportowanie do przełożonego Motywowanie zespołu i dbanie o dobrą atmosferę Ewaluacja i wdrażanie wniosków z ewaluacji Dbanie o jakość działań i rezultatów

7 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Jakie cechy powinien posiadać koordynator? Odpowiedzialność Samodzielność Przekonanie co do zasadności realizacji projektu, wizjoner Odporność na stres, opanowanie Optymizm Gotowość do ciągłego uczenia się, również od innych Kompetencje komunikacyjne, otwartość Empatia Umiejętność delegowania

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie Podpisanie umowy z FRSE Przekazanie I transzy na realizację projektu (70% grantu) Realizacja projektu Przygotowanie i złożenie raportu końcowego do FRSE (Mobility Tool) Zatwierdzenie lub odrzucenie raportu końcowego Powiadomienie pismem beneficjenta o kwocie dofinansowania Dokonanie płatności końcowej (max.30% grantu) PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 30 dni 60 dni

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Harmonogram ZadanieOsobaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII RekrutacjaX,Y Przygotowanie językoweX Przygotowanie logistyczne do mobilnościZ MobilnośćX,Y,Z

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Harmonogram - zadania i podzadania ZADANIE: REKRUTACJA PODZADANIA: Opracowanie regulaminu rekrutacji Przygotowanie informacji o naborze do projektu Działania informacyjne Zebranie kandydatur Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników Przygotowanie umów o staż/szkolenie Podpisanie umów o staż/szkolenie Wypełnienie Formularza PEFS i przesłanie Oświadczeń do FRSE

11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Zasada równości szans Równość szans to jedno z zagadnień horyzontalnych POKL Oznacza eliminację dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność itd. i jednakowy dostęp wszystkich osób do udziału w projekcie Równość szans jest osiągana poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych i psychologicznych utrudniających lub zniechęcających do udziału w projekcie Konieczność zachowania zasady równości szans: - na każdym etapie realizacji projektu - szczególnie w procesie rekrutacji uczestników mobilności - przy tworzeniu zespołu projektowego

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Zasada równości szans Równościowe zarządzanie projektem oznacza: Określenie obowiązków związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, np. zbieranie danych w ankietach z podziałem na płeć Uwzględnienie wzmocnienia kompetencji zespołu w stosowaniu zasady równości szans, np. poprzez udział w szkoleniach Zapewnienie, że w proces podejmowania decyzji w projekcie zaangażowani są zarówno mężczyźni jak i kobiety Wprowadzenie rzeczywistych możliwości godzenia życia zawodowego i prywatnego całego zespołu, np. elastyczny czas pracy

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Współpraca z FRSE Wnioskowanie do FRSE o akceptację zmian, np. terminów mobilności, ilości grup Informowanie FRSE o problemach, np. z rekrutacją, partnerami Wniosek pisemny w przypadku konieczności wcześniejszego wyjazdu z powodu braku połączeń Konieczność zapoznania się z materiałami na stronie projektu - Przewodnik dla Beneficjentów - Prezentacje ze szkoleń - Wzory dokumentów Konieczność czytania maili od opiekuna projektu Zalecane uczestnictwo w szkoleniach Lepiej zapytać niż zrobić źle!

14 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google