Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wybrane aspekty analizy zbieżności między wymogami lokalnego rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców a kwalifikacjami obecnych uczestników rynku pracy

2 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Podaż bezrobotnych, a popyt na pracowników określonych zawodów Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oferta szkoleniowa firm województwa lubuskiego Pracodawcy i pracujący o szkoleniach Organizowanie i korzystnie z praktyk zawodowych Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy Wnioski Schemat prezentacji ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Wskaźnik zatrudnienia Ogólny wskaźnik zatrudnienia – 39,9% Wskaźnik zatrudnienia (mężczyźni) – 44,6% Wskaźnik zatrudnienia (kobiety) – 35,6% Wskaźnik zatrudnienia (miasto) – 40,6% Wskaźnik zatrudnienia (wieś) – 38,5% Wskaźnik zatrudnienia (osoby z wykształceniem wyższym) – 77,4% Wskaźnik wykształcenia (osoby z wykształceniem podstawowym) – 13,6% Cechy wyróżniające województwo na tle kraju: Wyższe niż przeciętnie w kraju zatrudnienie w usługach (59,2%) oraz w przemyśle i budownictwie (31,1%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

5 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Poziom bezrobocia Stopa bezrobocia w I kwartale 2006r. – powyżej 24,1% stan na czerwiec 2006 Stopa bezrobocia w II kwartale 2006r. – 20,7% stan na czerwiec 2006 Stopa bezrobocia w III kwartale 2006r. – 20,0% stan na październik 2006 Grupy zagrożone bezrobociem: Osoby młode (15 – 24 lata) Osoby o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze zawodowe, podstawowe) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

6 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Aktywność gospodarcza Krajowa czołówka pod względem liczby podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby mieszkańców W roku 2005 na 1000 mieszkańców średnio zarejestrowanych było 101 podmiotów gospodarczych Obecnie na rynku funkcjonuje 102 681 podmiotów (ponad 90% z nich to mikroprzedsiębiorstwa) – dane GUS, marzec 2006 72,3% podmiotów gospodarczych województwa funkcjonuje w sektorze usług (najwyższy wskaźnik w kraju) 17,2% - przemysł i budownictwo 6,9% - usługi nierynkowe 3,6% - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

7 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

8 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Bezrobotni w poszczególnych grupach zawodowych w 2005 r. Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2005r. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

9 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Trudności ze znalezieniem pracowników w określonych zawodach wg pracodawców ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

10 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Trudności ze znalezieniem pracowników w określonych zawodach wg pracodawców ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

11 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

12 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Stanowiska: Robotnik niewykwalifikowany Robotnik wykwalifikowany Pracownik administracyjno – biurowy Technik Specjalista z wyższym wykształceniem Kierownik jednostki wewnętrznej lub przedsiębiorstwa Cechy lub kwalifikacje pracowników: Wykształcenie Wiek Płeć Znajomość języków obcych Obsługa komputera Doświadczenie zawodowe Dodatkowe umiejętności ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

13 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko ROBOTNIK NIEWYKWALIFIKOWANY (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

14 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

15 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

16 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko TECHNIK (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

17 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko SPECJALISTA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

18 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko KIEROWNIK JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ LUB PRZEDSIĘBIORSTWA (w%) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

19 Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

20 Oferta szkoleniowa firm województwa lubuskiego Rejestr Instytucji Szkoleniowych - województwo lubuskie: 120 firm prowadzących szkolenia i kursy zawodowe Lokalizacja: 32 miejscowości, głownie Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski Dostępne rodzaje szkoleń: Zakres szkoleńIlość instytucji szkolących Administracja, marketing41 Informatyka28 Prawa jazdy28 Języki obce27 Obsługa urządzeń technicznych23 Bhp18 Nauka i sztuka16 Opiekunowie i instruktorzy13 Rolnictwo i ekologia10 Unia europejska9 Budownictwo5 Fryzjerstwo i kosmetyka3 Gastronomia3 Uprawnienia pilota1 Pozostałe8

21 Korzystanie ze szkoleń zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w województwie lubuskim (w%) Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

22 Korzystanie ze szkoleń zewnętrznych – rodzaj kursu (w%) Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

23 Organizowanie szkoleń przez firmę, w której pracują respondenci (w%, N=2942) Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

24 Udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez firmy, w których pracują respondenci (w%, N=1917) Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

25 Kursy, w jakich uczestniczyli pracujący w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w%, N=1432) Pracodawcy i pracujący o szkoleniach ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

26 Organizowanie i korzystanie z praktyk zawodowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

27 Organizowanie praktyk zawodowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyjęcia na praktyki zawodowe (w%, N=2600)

28 Organizowanie praktyk zawodowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyjęcia na praktyki zawodowe - ilość praktykantów (w%, N=829)

29 Organizowanie praktyk zawodowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Praktykanci zdobywający zatrudnienie w danej firmie – ostatnie 24 miesiące (w%, N=829)

30 Odbywanie praktyk zawodowych – ostatnie 24 miesiące (w%) Korzystanie z praktyk zawodowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

31 Pozytywne strony praktyk zawodowych (w%, N=592) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Korzystanie z praktyk zawodowych

32 Negatywne strony praktyk zawodowych (w%, N=592) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Korzystanie z praktyk zawodowych

33 Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

34 Stosunek do długotrwale bezrobotnych jako kandydatów do pracy (w%, N=2600) Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy – długotrwale bezrobotni

35 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyczyny niechętnego zatrudniania długotrwale bezrobotnych (w%, N=270) Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy – długotrwale bezrobotni

36 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Stosunek do absolwentów jako kandydatów do pracy (w%, N=2600) Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy – absolwenci

37 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Przyczyny niechętnego zatrudniania absolwentów (w%, N=476) Stosunek do specjalnych kandydatów do pracy – absolwenci

38 Wnioski Dość dopasowana struktura bezrobotnych wg zawodów do struktury zawodów, w jakich pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem pracowników Zbieżność wymagań formułowanych przez pracodawców pod adresem kandydatów do pracy, a minimalnymi oczekiwaniami na poszczególne stanowiska w oczach osób pracujących Zbyt mały stopień korzystania pracodawców ze szkoleń zewnętrznych – nieco ponad 40% (mikroprzedsiębiorstwa – 41,1%, firmy małe, średnie i duże – 61,5%) Główne rodzaje szkoleń zapewnianych przez pracodawców skoncentrowane wokół tematyki bezpośrednio związanej z miejscem pracy (specjalistyczne kursy zawodowe i praktyczne wykonywanie zawodu), potwierdzone rodzajami kursów najczęściej wybieranymi przez osoby pracujące Brak akcentu na ogólny rozwój pracownika Nieco odmienna struktura kursów, na jakie osoby pracujące decydują się najczęściej – najpopularniejsze szkolenie: kurs językowy Wysoki stopień uczestnictwa pracujących w szkoleniach proponowanych przez pracodawcę – blisko 75% Niezadowalający odsetek firm przyjmujących uczniów i studentów na praktyki zawodowe (niecałe 32%) oraz zatrudniających własnych praktykantów (26,1%) Zróżnicowany poziom korzystania z praktyk zawodowych przez uczniów i studentów Rynkowe oczekiwania uczniów i studentów względem praktyk zawodowych (pozytywne strony) Błahość zadań oraz krótki czas trwania praktyk zawodowych jako ich główne minusy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

39 Dziękuję za uwagę PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google