Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy czeka na dobry projekt…. prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Warszawa, 15 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy czeka na dobry projekt…. prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Warszawa, 15 marca."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy czeka na dobry projekt…. prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Warszawa, 15 marca 2010r. Urząd Pracy m.st. Warszawy

2 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA

3 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010 Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz poniżej 25 roku życia.

4 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010 Forma wsparciaRok 2008 (liczba osób) Rok 2009 (liczba osób) Rok 2010 (liczba osób - plan) Szkolenia840 osób1 032 osoby587 osób Staże350 osóbxx Przygotowanie zawodowe 40 osóbxx Środki przyznane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej 90 osób, w tym 70 osób wzięło udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej 283 osoby, w tym 176 osób wzięło udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej 300 osób, w tym 160 osób weźmie udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej

5 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010

6 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY

7 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Tematyka: Analiza lokalnego rynku pracy na terenie m.st. Warszawy w zakresie obecnej i przewidywanej sytuacji w perspektywie lat 2008-2015 Projekt: Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość projektu: 687.000 zł Cele projektu: zdefiniowanie przyczyn pozostawania poza zatrudnieniem osób w wieku produkcyjnym aktywnie poszukujących pracy, uzyskanie wiedzy na temat dopasowania ofert pracy i zasobów pracy istniejących na warszawskim rynku pracy, uzyskanie prognoz odnośnie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne na lokalnym rynku pracy do roku 2015.

8 Urząd Pracy m.st. Warszawy Etap I – badania jakościowe metodą FGI i IDI na próbie: 100 osób pozostających bez zatrudnienia i poszukujących pracy, powyżej 18 lat 60 warszawskich pracodawców Etap II – badania ilościowe metodą PAPI na próbie: 1023 mieszkańców Warszawy pozostających aktualnie bez pracy i aktywnie jej poszukujących w wieku 18-59 lat (kobiety) i 18-64 lata (mężczyźni) 1007 decydentów odpowiedzialnych za działania HR z firm reprezentatywnych ze względu na: > klasę wielkości (małe – od 9 do 49 pracowników, średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże – powyżej 250 pracowników), > branżę działalności (kategorie zgodne z EKD). PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY

9 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Oczekują: Wykształcenia wyższego lub średniego na poziomie zapewniającym praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych technologii w danym zawodzie Aktualnego i adekwatnego do stanowiska doświadczenia zawodowego Specjalistycznej wiedzy na bieżąco uaktualnianej i potwierdzanej uprawnieniami zawodowymi Oferują: W większości wykształcenie zawodowe lub średnie, ale nie poparte odpowiednią praktyką zawodową Doświadczenie zawodowe często nieaktualne lub nieadekwatne do stanowiska Wykazują niską gotowość do: Podnoszenia kwalifikacji Uczestnictwa w kursach zawodowych Zdobywania uprawnień zawodowych PRACODAWCY KANDYDACI Rozbieżność w zakresie gotowości do dostosowania swojej ścieżki edukacyjnej i podejmowania wysiłków związanych ze szkoleniem się w zawodzie adekwatnym do potrzeb pracodawców KWALIFIKACJE ZAWODOWE

10 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY POSZUKIWANE A OFEROWANE ZAWODY Oferują pracę w zawodach: Robotników/pracowników wykwalifikowanych Pedagogicznych i nauczycielskich Specjalistów w różnych dziedzinach Pracowników administracyjnych Handlowców/przedstawicieli handlowych Poszukują pracy w zawodach: Pracownika biurowego Kasjera/sprzedawcy Kierowcy Księgowego Mechanika pojazdów Pracownika fizycznego Pracownika budowlanego Pracownika ochrony PRACODAWCYKANDYDACI -> Zbieżność potrzeb w zakresie popytu i podaży na robotników wykwalifikowanych, ale niezgodność na poziomie jakości oczekiwanego i posiadanego wykształcenia. -> Rozbieżność co do popytu i podaży na specjalistów i przedstawicieli zawodów wymagających wyższego wykształcenia

11 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY CZEGO BRAKUJE KANDYDATOM? Przede wszystkim doświadczenia zawodowego oraz innych elementów merytorycznych – odpowiednich do stanowiska umiejętności i poziomu wykształcenia, choć brak doświadczenia i praktyki jest wyraźnie najbardziej dotkliwy niż ewentualne braki w wykształceniu. Znajomość języków obcych, obsługi komputera, czy posiadanie prawa jazdy są traktowane raczej jako cechy mile widziane niż konieczne w pracy.

12 Urząd Pracy m.st. Warszawy PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Oczekują: Zaangażowania Gotowości do kompromisów w sytuacji konfliktu między życiem prywatnym a zawodowym Elastyczności względem formy zatrudnienia i akceptowanego wynagrodzenia Oczekują: Pracy mało obciążającej – czasowo, psychicznie, intelektualnie Pracy nie wywołującej zmian w życiu prywatnym (nie ograniczającej istotnie ilości wolnego czasu i sposobów jego spędzania) Zazwyczaj wyższego niż oferowane wynagrodzenia Stabilności socjalnej (umowy o pracę, pełnego etatu) PRACODAWCYKANDYDACI Rozbieżność w zakresie gotowości do rezygnacji z zalet sytuacji pozostawania bez pracy i akceptacji obowiązków związanych z jej podjęciem (dojazdy, ograniczenie czasu wolnego, konieczność nabywania nowych umiejętności, radzenie sobie w stresujących sytuacjach etc.) POSTRZEGANIE PRACY

13 Urząd Pracy m.st. Warszawy Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy czeka na dobry projekt…. prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Warszawa, 15 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google