Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej
Ryszard Gajewski Dyrektor ds. techniczno - operacyjnych Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o.

2 Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk „Wschód”
P.P. Ołowianka P.P. Bysewo P.P. Zaspa P.P. Motława

3 Co zrobiliśmy? Skanalizowanie nowych obszarów miasta
2006 r ► 97,6% skanalizowania 2015 r ► 99,4% skanalizowania Wybudowano 140 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku Likwidacja oczyszczalni Zaspa

4 Co zrobiliśmy? Ograniczenie zanieczyszczeń zrzucanych do Zatoki Gdańskiej – modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wschód Zagospodarowanie osadów ściekowych Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Osadów ITPO Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Budowa instalacji do produkcji energii z biogazu

5 Nad czym pracujemy Starzenie się sieci i nieszczelność oraz zły stan techniczny przewodów kanalizacyjnych Wiek gdańskiej sieci kanalizacji sanitarnej Przepustowość układu kanalizacyjnego nienadążająca za rozwojem miasta i gmin ościennych

6 Nad czym pracujemy Zagospodarowanie pozostałości po spalaniu osadów ściekowych wykorzystanie w budownictwie odzysk fosforu Przewidywany wzrost wymagań w zakresie oczyszczania ścieków (związki biogenne, substancje niebezpieczne) dalszy rozwój technologii

7 Planowane inwestycje Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego III
Renowacja wyeksploatowanych kolektorów Wytypowano ponad 20 ulic i ponad 6km sieci kanalizacji sanitarnej do bezwykopowej renowacji. Modernizacja pompowni ścieków poprawa przepustowości układów kanalizacyjnych Współpraca z gminą Żukowo poprawa stopnia skanalizowania aglomeracji ściekowej Gdańsk; budowa ok 60km kanalizacji sanitarnej

8 Obszary badawczo - rozwojowe
Poprawa efektywności energetycznej: Dobór energooszczędnych urządzeń Optymalizacja procesów Odzysk ciepła ze ścieków – pompy cieplne Odzysk surowców z osadów Odzysk fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych Odzysk fosforu ze ścieków lub osadów

9 Obszary badawczo - rozwojowe
Monitoring parametrów pracy sieci kanalizacji sanitarnej Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej Projekt NonHazCity – identyfikacja zanieczyszczeń niebezpiecznych w zlewni kanalizacji sanitarnej Lider: miasto Sztokholm

10 Obszary badawczo – rozwojowe
Optymalizacja procesu biologicznego oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Wschód - współpraca z SNG Projekt PURE – redukcja ładunku fosforu - wykorzystanie doświadczeń Gdańska Projekt IWAMA – badania procesu ANAMMOX®, poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni Prace studialne dot. III stopnia oczyszczania

11 Technologie przyszłości?
Fotobioreaktor z systemem tracker do produkcji biopaliw z wykorzystaniem mikroalg – zbudowanie prototypu dzięki wsparciu GIWK Biologiczne ogniwa paliwowe (biofuel cells )

12


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google