Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELENA – European Local Energy Assistance Luty, 2013 BOŚ Bank, Centrala, Departament Instytucji Finansowych Charakterystyka mechanizmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELENA – European Local Energy Assistance Luty, 2013 BOŚ Bank, Centrala, Departament Instytucji Finansowych Charakterystyka mechanizmu."— Zapis prezentacji:

1 ELENA – European Local Energy Assistance Luty, 2013 BOŚ Bank, Centrala, Departament Instytucji Finansowych Charakterystyka mechanizmu

2 CEB ELENA - Instrument pomocy technicznej Mechanizm stworzony przez Bank Rozwoju Rady Europy we współpracy z Komisją Europejską Dostępne środki – 3 mln EURO ELENA – instrument pomocy technicznej dostarczający wsparcia finansowego na rzecz planowanych inwestycji publicznych, które będą realizowane w obszarze poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

3 CEB ELENA – beneficjenci instrumentu jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa komunalne, podmioty prywatne w ograniczonym zakresie podmioty prywatne w ograniczonym zakresie Bank pośredniczący opracowuje program redystrybucji środków, w ramach mechanizmu ELENA na rzecz beneficjentów planujących realizację inwestycji dot. efektywności energetycznej i OZE, w zakresie do 30% przyznanych funduszy Bank pośredniczący opracowuje program redystrybucji środków, w ramach mechanizmu ELENA na rzecz beneficjentów planujących realizację inwestycji dot. efektywności energetycznej i OZE, w zakresie do 30% przyznanych funduszy

4 Warunki wsparcia Brak ograniczeń dot. min. i maks. kosztów przygotowywanej inwestycji, Brak ograniczeń dot. min. i maks. kosztów przygotowywanej inwestycji, Wsparcie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z przygotowaniem inwestycji Wsparcie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z przygotowaniem inwestycji (wymóg 10% udokumentowanego wkładu własnego inwestora) (wymóg 10% udokumentowanego wkładu własnego inwestora) Nakłady na planowaną inwestycję stanowić muszą, co najmniej 20 krotność kosztów udzielonego wsparcia technicznego Nakłady na planowaną inwestycję stanowić muszą, co najmniej 20 krotność kosztów udzielonego wsparcia technicznego

5 Zakres wsparcia technicznego Wsparcie może być przeznaczone min. na opracowanie: studium wykonalności, studium wykonalności, studium rynkowego, studium rynkowego, biznes planu, biznes planu, strukturyzacji inwestycji, strukturyzacji inwestycji, procedur zamówienia publicznego, procedur zamówienia publicznego, wzorów umów, wzorów umów, audytu energetycznego, audytu energetycznego, utworzenie jednostek wdrożeniowych, utworzenie jednostek wdrożeniowych, dokumentacji techniczno-projektowej dokumentacji techniczno-projektowej Nakłady dotyczyć mogą opracowania jednego dokumentu lub kompletu dokumentacji. Środki mogą być także wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń, utworzenia nowego stanowiska pracy Środki mogą być także wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń, utworzenia nowego stanowiska pracy

6 Rodzaje inwestycji podlegających mechanizmowi Infrastruktura komunalna Infrastruktura komunalna Istniejące budynki prywatne i publiczne Istniejące budynki prywatne i publiczne Lokalny transport publiczny Lokalny transport publiczny

7 Infrastruktura komunalna Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w obrębie istniejącej infrastruktury komunalnej, takiej jak: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w obrębie istniejącej infrastruktury komunalnej, takiej jak: zakłady przetwarzania odpadów stałych i płynnych, zakłady przetwarzania odpadów stałych i płynnych, oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie ścieków, Remont lub rozbudowa istniejącej infrastruktury bądź budowa nowej infrastruktury produkcji czystej, odnawialnej energii Remont lub rozbudowa istniejącej infrastruktury bądź budowa nowej infrastruktury produkcji czystej, odnawialnej energii Renowacja, rozbudowa, budowa sieci ciepłowniczych lub chłodzenia połączonych z centralnym źródłem lub lokalnym źródłem (zasilającym kilka budynków lub osiedle) Renowacja, rozbudowa, budowa sieci ciepłowniczych lub chłodzenia połączonych z centralnym źródłem lub lokalnym źródłem (zasilającym kilka budynków lub osiedle)

8 Rodzaje inwestycji podlegające mechanizmowy Budynki publiczne i prywatne Budynki publiczne i prywatneDziałania: Poprawa efektywności energetycznej cieplnej i elektrycznej istniejących budynków poprzez ich renowację, docieplenie, wymianę oświetlenia, instalację wydajniejszych systemów klimatyzacji lub wentylacji, Poprawa efektywności energetycznej cieplnej i elektrycznej istniejących budynków poprzez ich renowację, docieplenie, wymianę oświetlenia, instalację wydajniejszych systemów klimatyzacji lub wentylacji, Wprowadzenie OZE – tj. panele PV, kolektory słoneczne, biomasa, Wprowadzenie OZE – tj. panele PV, kolektory słoneczne, biomasa,

9 Budynki publiczne i prywatne c.d. Rodzaje budynków: budownictwo zamieszkania socjalnego, budownictwo zamieszkania socjalnego, publiczne i prywatne szpitale, publiczna i prywatna infrastruktura medyczna, hospicja, domy spokojnej starości, przytułki, publiczne i prywatne szpitale, publiczna i prywatna infrastruktura medyczna, hospicja, domy spokojnej starości, przytułki, (Prywatne przedsięwzięcia muszą być uzgodnione z władzami publicznymi), (Prywatne przedsięwzięcia muszą być uzgodnione z władzami publicznymi), infrastruktura szkół w tym zawodowe i uczelni wyższych, akademiki, bursy, publiczne i prywatne ośrodki badawcze i rozwojowe, infrastruktura szkół w tym zawodowe i uczelni wyższych, akademiki, bursy, publiczne i prywatne ośrodki badawcze i rozwojowe, budynki spełniające funkcję siedziby administracji publicznej i sądowniczej, budynki spełniające funkcję siedziby administracji publicznej i sądowniczej, remizy straży pożarnej, komisariaty policji, wiezienia, remizy straży pożarnej, komisariaty policji, wiezienia, centra szkoleniowe centra szkoleniowe

10 Lokalny transport publiczny Zwiększanie efektywności energetycznej oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w ramach istniejącej infrastruktury transportu lokalnego, takiej jak: autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro

11 Pozostałe cechy brak możliwości refinansowania, brak możliwości refinansowania, umowa musi zostać podpisana do końca 2013 r., umowa musi zostać podpisana do końca 2013 r., środki muszą zostać dostarczone do beneficjenta w ciągu trzech lat od podpisania umowy wsparcia, środki muszą zostać dostarczone do beneficjenta w ciągu trzech lat od podpisania umowy wsparcia, w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty wskaźnik x20 beneficjent zobligowany jest do zwrotu części lub całości wsparcia, w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty wskaźnik x20 beneficjent zobligowany jest do zwrotu części lub całości wsparcia, Uzyskanie wsparcia na opracowanie dokumentacji, nie wyklucza możliwości ubiegania się o środki publiczne na realizację inwestycji Uzyskanie wsparcia na opracowanie dokumentacji, nie wyklucza możliwości ubiegania się o środki publiczne na realizację inwestycji

12 Pytania proszę kierować do: Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Instytucji Finansowych Emil Wróblewski, Tel.: 22 850 86 36 emil.wroblewski@bosbank.pl


Pobierz ppt "ELENA – European Local Energy Assistance Luty, 2013 BOŚ Bank, Centrala, Departament Instytucji Finansowych Charakterystyka mechanizmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google