Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Pełnomocnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Pełnomocnik."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Pełnomocnik ds. realizacji projektu Andrzej Wójtowicz Prezes Zarządu UROCZYSTOŚCI ZAMKNIĘCIA FAZY REALIZACYJNEJ PROGRAMU GOSPODARI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA SŁUPSK – STRZELINKO - DOLINA CHARLOTTY – 3 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

2 IDEA PROJEKTU APLIKACJA REALIZACJA ROZLICZENIE TRWAŁOŚĆ Nic na tym świecie nie jest tak piękne, jak idea, której czas nadszedł. Wiktor Hugo

3 FAZA PRZYGOTOWAŃ I APLIKACJI 2003 - 2006 POTRZEBY GMIN WYMOGI FORMALNE KONCEPCJE ROZWIĄZAŃ BUDŻETOWANIE KONSOLIDACJA APLIKACJA DECYZJA KOMISJI SPECYFIKACJE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany są niczym; planowanie jest wszystkim. Dwight D. Eisenhower

4 FAZA REALIZACYJNA 2006-2011 12 KONTRAKTÓW 10 WYKONAWCÓW PROBLEMY REALIZACYJNE TERMINY REALIZACYJNE EFEKTY RZECZOWE Jeśli coś poszło źle, to na pewno znajdzie się ktoś taki, co powie, że mówił, że tak będzie. Prawo Evansa i Bjorna Stacja uzdatniania wody20 000 m 3 /d Rozbudowa oczyszczalni+ 50 000 RLM Kanalizacja sanitarna+ 133 km

5 ROZLICZENIE PROJEKTU do 2013 RAPORT KOŃCOWY ZŁOŻONY W WYMAGANYM CZASIE DOTYCHCZASOWE AUDYTY I KONTROLE NIE STWIERDZIŁY ŻADNYCH UCHYBIEŃ BRAK BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH ANALIZA EKONOMICZNA PO REALIZACJI POTWIERDZA DOTYCHCZASOWY POZIOM DOFINANSOWANIA OBECNE ZAAWANSOWANIE FINANSOWE 90% MAX. POZIOMU DOTACJI SPODZIEWAMY SIĘ PEŁNEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

6 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU FINANSOWA INSTYTUCJONALNA TECHNICZNA Zasada pokrycia kosztów usług Zasada zanieczyszczający płaci Sposób finansowania taryf Akceptowalność społeczna Model organizacji usług Status własności majątku Współpraca partnerów P. M-G Konsolidacja Odtworzenie majątku Racjonalny rozwój systemu Optymalizacja pracy i kosztów Efektywne wykorzystanie potencjału

7 EFEKTY PROJEKTU TECHNICZNE ŚRODOWISKOWE EKONOMOCZNE SPOŁECZNE 98% skanalizowania aglomeracji słupskiej ok. 500 km kanalizacji w systemie 1 efektywna oczyszczalnia (19 w likwidacji) Ponad 120 tys. mieszkańców w systemie Potencjał 230 000 RLM

8 EFEKTY PROJEKTU ŚRODOWISKOWE Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia publicznego w rejonie Słupska; Poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Słupska: – Redukcja żelaza o 98% i manganu o 80% – Bezreagentowa technologia uzdatniania wody Eliminacja nieefektywnych oczyszczalni i znacznej ilości szamb; Zmniejszenie ilości wylań i zrzutów burzowych w okresach opadów; Redukcja zanieczyszczeń na OS Słupsk średniorocznie: ChZT – 11.800 ton azot - 565 ton fosfor – ponad 170 ton

9 EFEKTY PROJEKTU SPOŁECZNE Zwiększenie dostępności i jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych; Zwiększenie wartości nieruchomości; Poprawa koniunktury gospodarczej w gminach; Zrealizowanie zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (jako nieliczne gminy w Polsce); Wypracowanie zasad współpracy samorządów.

10 EFEKTY PROJEKTU EKONOMICZNE Relatywnie niskie wskaźniki inwestycyjne projektu: – 360 zł/mb sieci kanalizacyjnej; – 320 zł/RLM w rozbudowie oczyszczalni. Osiągnięcie bardzo dobrych i dobrych wskaźników techniczno- ekonomicznych poszczególnych procesów technologicznych; Relatywnie (odnosząc się do innych projektów i prognoz) niskie taryfy za ścieki; Wykorzystanie efektów synergii i skali; Niższe wspólne koszty ogólne i operacyjne

11 EFEKTY PROJEKTU TECHNICZNE

12 EFEKTY PROJEKTU TECHNICZNE

13 OSIĄGNIĘTO EFEKTY EKOLOGICZNE PROJEKTU ZAMKNIETO ZASADY BUDŻETOWANIA PROJEKTU ZREALIZOWANO RZECZOWO CAŁY PROJEKT USTALONO MODEL ORGANIZACYJNY Każdy, kto się rozumie na rzeczy, unika nadmiaru i niedostatku, szuka natomiast środka Arystoteles

14

15 KONTRAKT nr 01/I/2006 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku Wykonawca: Ekoklar Sp. z o.o. Realizowany: 06.06.2006-02.04.2009. Wartość Kontraktu według umowy: 4 833 493,60 Euro brutto Dofinansowane przez:

16

17 KONTRAKT nr 01/III/2006 Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku Wykonawca: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Realizowany: 06.06.2006-16.09.2009. Wartość Kontraktu według umowy: 2 293 600,00 Euro brutto Wykonawca: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Realizowany:11.01.2007-14.04.2010. Wartość Kontraktu według umowy: 3 502 845, 70 Euro brutto KONTRAKT nr 01/II/2006 Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią Dofinansowane przez:

18

19 KONTRAKT nr 02/2006 BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Wykonawca - Konsorcjum: HYDROBUDOWA 9 SP. Z O.O., AQUA SP. Z O.O. Realizowany: 17.08.2006-16.12.2008. Wartość Kontraktu według umowy: 4 538 638,50 Euro brutto

20

21 KONTRAKT NR 03 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK I GMINIE KOBYLNICA Dofinansowane przez:

22

23

24

25

26

27 KONTRAKT NR 04 INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA Wykonawcy: GRONTMIJ POLSKA SP. Z O.O. POZNAŃ Realizowany: 27.03.2007-31.12.2010. Wartość Kontraktu według umowy: 742 449,30 Euro brutto

28

29


Pobierz ppt "Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Pełnomocnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google