Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty ogólnomiejskie: realizowane i planowane do realizacji Katowice, 22.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty ogólnomiejskie: realizowane i planowane do realizacji Katowice, 22.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Projekty ogólnomiejskie: realizowane i planowane do realizacji Katowice, 22.10.2015

2 Projekt realizowany: „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” 9.1.6 RPO WSL Projekt realizowany przez Miasto Katowice (MOPS Katowice) we współpracy z partnerami: – Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego: Klub Integracji Społecznej, – Stowarzyszenie „Fabryka Inicjatyw Lokalnych”: Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu, – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”: Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu. Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej 473 uczestników projektu - mieszkańców Katowic wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego. Czas trwania projektu: V 2015 – XII 2017

3 Działania projektu „Włącz się!...” /1/ Kontrakty socjalne w ramach których wspieramy: – osoby bezrobotne (Program Aktywna Integracja, Klub Integracji Społecznej), – osoby bezdomne (streetworker, asystent osoby bezdomnej), – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (Program „Młodzi i samodzielni), – młodych rodziców (Program „Misja: Bobas”).

4 Działania projektu „Włącz się!...” /2/ Programy Aktywności Lokalnej w: – Giszowcu, – Wełnowcu, – Zawodziu. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz MY” (PION): – mieszkanie treningowe, – asystent osoby niepełnosprawnej, – trening umiejętności społecznych – zajęcia uspołeczniające dla dorosłych osób z autyzmem.

5 Projekty planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skierowane do wszystkich mieszkańców Katowic 1.„Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” – Okres realizacji: I.2017 - XII.2022 – Źródła finansowania: 9.1.1 ZIT – Cel główny: rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice. – Głównie działania: Animacja lokalna, Działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i integracyjnym - warsztaty oswajające z tematyką niepełnosprawności Rozwój potencjału podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności - wizyty studyjne do najprężniej działających i najciekawszych ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – kulturalnym, Organizacja wolontariatu, Wsparcie inicjatyw oddolnych (drobnych, niskonakładowych działań, pobudzających społeczność do aktywności, niebędących jednocześnie alternatywą i konkurencją dla inicjatyw lokalnych z ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, budżetu obywatelskiego, małych grantów itp.) – Planowana wartość projektu: 4 832 660,00 zł

6 2.„Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych” – Okres realizacji: I.2017 - XII.2022 – Źródła finansowania: 9.2.1 ZIT – Cel główny: realizacja usług społecznych – Głównie działania: – Przygotowanie kadry pracowniczej - w związku z koniecznością świadczenia usług na rzecz szczególnie wymagających grup osób niepełnosprawnych, w projekcie zaplanowano intensywne praktyczne szkolenia przygotowujące kadrę pracowniczą, – Ośrodek wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych - placówka dedykowana np. osobom z porażeniem czterokończynowym lub z głębokim upośledzeniem umysłowym, – Ośrodek wsparcia dziennego dla dorosłych osób z autyzmem - dla osób, które zakończyły edukację szkolna. Oferta wsparcia będzie obejmowała między innymi zajęcia uspołeczniające, zajęcia integracji sensorycznej, specjalistyczny masaż, – Organizacja wsparcia środowiskowego i asystenckiego, – Działania towarzyszące w centrum usług społecznych – rehabilitacja i ćwiczenia ogólnorozwojowe. – Planowana wartość projektu: 13 494 706 zł

7 3.„Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego” – Okres realizacji: III kwartał 2016 r.– II kwartał 2018 r. I edycja, III kwartał 2018 r.– II kwartał 2019 r. II edycja. – Źródła finansowania: 9.2.1 ZIT – Cel główny: Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym. – Głównie działania: – Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym: kursy komputerowe dla osób w wieku senioralnym, pozwalające im na rozwój zainteresowań i komunikację interpersonalną, grupy wsparcia, warsztaty edukacyjnych m.in. dotyczące zdrowia, aktywnego spędzanie czasu wolnego w tym zajęcia sportowe i inne, zajęcia aktywizacyjne pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla osób w wieku produkcyjnym chcącym podnieść kwalifikacje, – Wsparcie dla opiekunów osób w wieku senioralnym: organizacja pogadanek na temat funkcjonowania osób w wieku senioralnym, chorób osób w wieku senioralnym, wyjazdowe treningi/warsztaty dla opiekunów osób w wieku senioralnym, organizacja grup wsparcia, wsparcie psychologiczne, – Planowana wartość projektu: 3 241 585,50 zł


Pobierz ppt "Projekty ogólnomiejskie: realizowane i planowane do realizacji Katowice, 22.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google