Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Elblągu

2 Stowarzyszenie PSOUU Koło w Elblągu zaczęło swoją działalność w lutym 1992 roku. Od tamtej pory prężnie działa na terenie powiatu m. Elbląg oraz powiatów ościennych pomagając osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom radzić sobie z przeszkodami w codziennym życiu. Swoje zadania realizuje poprzez prowadzenie 3 placówek dziennego pobytu, w których uczestnicy mają zapewnioną rehabilitację, terapię, edukację oraz usługi wielu specjalistów. Organizacja prowadzi także wiele działań projektowych, w których osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje pasje oraz rozwijać zainteresowania.

3 Rehabilitacja Wykwalifikowana kadra specjalistów Nowoczesny sprzęt
Odpowiednio dobrane metody

4 Rehabilitacja 5 gabinetów w 3 budynkach 87 stałych pacjentów
Kontrakt z NFZ

5 Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy
OREW jest niepubliczną placówką oświatową oraz niepubliczną placówką służby zdrowia przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 0 do 25 lat. Uczniowie realizują w ośrodku obowiązek szkolny, korzystają z rehabilitacji ruchowej, spełniają swoje pasje i zainteresowania. Oferowane jest także wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych ze strony prawnika, psychologa, pracownika socjalnego.

6 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy
Oddział przedszkolny Poziom edukacyjny I Poziom edukacyjny II Poziom edukacyjny III Oddział Przysposabiający do Pracy

7 Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy
5 zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych 50 wychowanków Gabinety z nowoczesnym sprzętem 30 specjalistów + kadra wspierająca: -pedagodzy specjalni, -logopedzi, -psycholodzy, -fizjoterapeuci, -muzykoterapeuta, -terapeuci zajęciowi, -dogoterapeuta,

8 Warsztat Terapii Zajęciowej
WTZ jest placówką pobytu dziennego, stwarzającą osobom niepełnosprawnym mającym trudności z podjęciem pracy – możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Umiejętności wykonywania ww. czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Uczestnicy ze względu na stopień schorzenia, sprawność psychofizyczną oraz własne zainteresowania i predyspozycje przydzieleni są do jednej z pięciu pracowni: stolarstwa artystycznego i użytkowego, gospodarstwa domowego, gospodarczo – porządkowej, plastyczno – ceramicznej, technik różnych i witrażu.

9 Warsztat Terapii Zajęciowej
25 uczestników 5 pracowni o różnej tematyce

10 Warsztat Terapii Zajęciowej

11 Warsztat Terapii Zajęciowej
Wystawy Aukcje

12 Środowiskowy Dom Samopomocy
ŚDS jest placówką dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi w celu podtrzymania aktywności życiowej, ciągłego uspołeczniania, nauki zaradności oraz przebywania w grupie rówieśniczej. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymania i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społeczności lokalnej.

13 Środowiskowy Dom Samopomocy
28 uczestników

14 Transport 2 samochody przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych
Transport uczestników na trasie dom – placówka – dom

15 Zajęcia dodatkowe Zajęcia judo Zajęcia kajakarskie

16 Zajęcia dodatkowe Zajęcia piłkarskie Zajęcia z szermierki

17 Zajęcia dodatkowe Muzykoterapia Zajęcia strzeleckie

18 Zajęcia dodatkowe Zajęcia na basenie Dogoterapia

19 Zajęcia dodatkowe Zajęcia self-adwokatury Zajęcia fotograficzne

20 Inne / działania dodatkowe
Włączanie się w kampanie społeczne Zbiórki żywności Organizacja imprez

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google