Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Projekt,,Dam radę! jest realizowany od 01.04.2010 na terenie Gminy Rzeczenica. Projekt realizowany jest cyklicznie, 2011 rok to już II edycja. Co roku dla uczestników przygotowywane są nowe działania z zakresu aktywnej integracji, w zależności od potrzeb i sugestii zgłaszanych przez beneficjentów ostatecznych projektu i podopiecznych rzeczenickiego GOPS.

5 W ofercie projektu do tej pory znalazły się następujące działania: - warsztaty psychologiczne, - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego, - szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się w Internecie, - kurs prawa jazdy kat. B, - kurs kulinarny, - kurs stylizacji i wizażu.

6 Zadaniem projektu jest: - wypracowanie i realizacja form aktywnej integracji zmierzającej do odzyskania przez uczestników poczucia własnej wartości; - wiary we własne siły; - wykształcenie umiejętności pozwalających na przezwyciężanie trudnych sytuacji; - nabywanie umiejętności zawodowych; - motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - zdobywanie doświadczeń zawodowych.

7 Szkolenie 2010 Wizaż i Stylizacja Uczestniczki kontynuują udział w projekcie w bieżącym roku

8 Szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się w Internecie (2010)

9 W projekcie bierze udział 12 kobiet i 3 mężczyzn zamieszkujących na terenie gminy Rzeczenica: · zagrożonych wykluczeniem społecznym; · wymagających kompleksowego wsparcia; · sygnalizujących chęć zmian w swoim życiu; · długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; · nie pracujących i będżcych w wieku aktywności zawodowej; · osób długotrwale bezrobotne z problemami bytowymi.

10 Doradztwo zawodowe (2011)

11 Warsztaty Psychologiczne (2011)

12 Kurs prawa jazdy kat. B (2011)

13 60 godz. warsztatów psychologicznych, na których poruszana jest tematyka radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego i komunikacji; 60 godz. szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowanie uczestników do powrotu na rynek pracy; 60 godz. szkolenia na prawo jazdy kat.,,B, jako zdobycie nowych umiejętności; indywidualne konsultacje z psychologiem; indywidualne konsultacje z prawnikiem; 40 godz. Szkolenie teoretyczne Minimum sanitarne i kurs kulinarny. W ramach projektu,, Dam radę! uczestnicy biorą udział w zajęciach:

14 Kurs prawa jazdy, szkolenie teoretyczne (2011)

15 Wizyta w restauracji w ramach szkolenia kulinarnego

16

17 Wszyscy uczestnicy projektu,,Dam Radę! są objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy.

18 Konferencja podsumowująca 2 lata projektu DAM RADĘ!

19

20

21

22

23

24

25

26 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google