Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU"— Zapis prezentacji:

1 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
„Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku” EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Realizacja projektu jako element działań systemowych
Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku to kolejne ważne przedsięwzięcie samorządu powiatowego w Chojnicach potwierdzające konsekwentne, systematyczne dążenie do zapewnienia jak największej niezależności osób niepełnosprawnych w codziennej egzystencji , do zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Realizacja projektu jako przykład dobrej partnerskiej współpracy samorządów.
Realizacja projektu rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku jest przykładem bardzo dobrej partnerskiej współpracy w działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jaką od wielu lat prowadzą i rozwijają samorządy powiatowy i gminny w Czersku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
Rozbudowa , modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku zapewni warunki do realizacji pełnej oferty w zakresie edukacji , rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla środowiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Koncepcja funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku po rozbudowie.
Ośrodek Edukacji Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Szkoła Podstawowa Gimnazjum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Trzyletnia Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym Punkt Informacyjno-Doradczy dla osób niepełnosprawnych, dla rodziców oraz dla pracodawców zainteresowanych kształceniem w zawodzie a także tworzeniem miejsc pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Centrum Szkolenia Wolontariatu
Wypożyczalnia sprzętu i pomocy niezbędnych do rehabilitacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 EFEKTY zapewnienie warunków do kompleksowej edukacji , rehabilitacji i aktywizacji zawodowej  osób niepełnosprawnych,  optymalne zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, sala gimnastyczna umożliwi prawidłową realizację zajęć wychowania fizycznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone w zestaw oprzyrządowania specjalistycznego stworzy doskonałe warunki do prowadzenia usprawniania  nie tylko dla uczniów naszej placówki, ale również dla całej lokalnej społeczności, Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem    umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym stworzy nową bardzo potrzebną ofertę   edukacyjną dającą szansę na aktywizację zawodową. ( w chwili obecnej nie ma takiej  oferty w naszym powiecie), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 punkt Informacyjno- Doradczy dostarczy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom aktualnych i rzetelnych informacji niezbędnych do uzyskania właściwej pomocy i wsparcia  a pracodawcom do kształcenia w zawodzie i zatrudniania osób niepełnosprawnych, placówka będzie posiadała warunki do prowadzenia systematycznego szkolenia wolontariatu, wypożyczalnia sprzętu i pomocy niezbędnych do rehabilitacji zapewni osobom niepełnosprawnym swobodny i szeroki dostęp do specjalistycznego sprzętu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 Będzie to oferta o znaczeniu regionalnym, skierowana nie tylko do mieszkańców gminy Czersk , ale również w pełni dostępna dla mieszkańców gmin z powiatów sąsiadujących (Karsin, Czarna Woda, Śliwice , Osieczna). Wiele miejscowości tych gmin jest terytorialnie oddalonych od miast powiatowych, w których znajdują się instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast Czersk usytuowany jest w bezpośredniej bliskości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Budowa i optymalizacja kompleksowego systemu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w gminie Czersk. Niepełnosprawność wpływa na wszystkie sfery życia człowieka. Wymaga podejścia systemowego i kompleksowego , począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności i wczesnego wspomagania rozwoju , aż do dorosłego życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających pełną integrację społeczną w tym udział w rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Dobra, partnerska współpraca instytucji i organizacji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w naszej gminie doprowadziła do opracowania projektu budowy kompleksowego systemu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w gminie Czersk. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych powinny być tworzone w ich najbliższym środowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Proponowany system umożliwia doskonałą współpracę instytucji i organizacji już istniejących (Zespół Szkół Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej,MGOPS,Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnia Inwalidów „Równość”, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych), wymaga jednak dopełnienia o nowe elementy . Planowane przedsięwzięcia, poszerzające dotychczasowe działania to: Włączenie Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz służb pomocy społecznej do działań na rzecz aktywizacji zawodowej i  społecznej    osób niepełnosprawnych w tym: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 - specjalistyczne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnianie wspierane, wdrażanie elastycznych form zatrudniania, - utworzenie spółdzielni socjalnych, - utworzenie mieszkań chronionych i treningowych, - tworzenie miejsc pracy chronionej w Spółdzielni Inwalidów i na otwartym rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Szkoła w rozbudowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Architektura krajobrazu po rozbudowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google