Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

3 Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

4 Wartość projektu: 565675,96 zł w tym 510522,36 zł dotacji 55153,60 zł wkładu własnego

5 Źródła finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Środki własne gminy.

6 AKTYWNA INTEGRACJA:

7 Warsztaty psychologiczne

8 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

9 Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji z elementami autoprezentacji

10 Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego

11 Zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych

12 Szkolenie Wykonywanie kartek i ozdób okolicznościowych z elementami florystyki

13 Kurs florystyczny Termin realizacji: Wrzesień – listopad 2009

14 Kurs opiekunki osób starszych Termin realizacji: Wrzesień – listopad 2009

15 Program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Człuchowie

16 Klub Wolontariusza

17 Poradnictwo specjalistyczne i konsultacje – prawnik i psycholog Termin realizacji: maj – listopad 2009 4 godziny tygodniowo

18 Asystent rodziny

19 Rezultaty: 5 osób podjęło zatrudnienie. Uzyskanie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń (150 zaświadczeń). Zwiększenie osobistych predyspozycji w zakresie autoprezentacji, asertywności, pewności siebie. Zdobycie umiejętności praktycznych. Zwiększenie kluczowych umiejętności pracowniczych. Zwiększenie umiejętności identyfikowania własnych zasobów. Postrzeganie MOPS jako instytucji, której jednym z zadań jest dążenie do integrowania środowiska lokalnego, uczestniczenie w procesie zmiany społeczności lokalnej i wsparcie inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy warunków życia w naszym mieście.

20 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google