Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizator (beneficjent): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Beneficjent projektu jako realizator zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej dla Miasta Stołecznego Warszawy Komu pomagamy: – Dzieci bez opieki – Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek – Osoby starsze i przewlekle chore – Osoby niepełnosprawne – Osoby w sytuacji kryzysowej – Cudzoziemcy

3 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdefiniowane zadania, ramy czasowe projektu, narzędzia i instrumenty realizacji zadań Projekt systemowy Ramy czasowe realizacji projektu 1 lipca 2008 – 31 grudnia 2008 1 marca 2009 – 31 marca2010

4 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny projektu: to przybliżenie do osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu życiowych potrzeb grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów pomocy społecznej Cele szczegółowe projektu to: - Zwiększenie szans na uniknięcie marginalizacji społecznej i satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych przez uczestników projektu - Zwiększenie szans na podjęcie pracy adekwatnej do posiadanego potencjału przez uczestników projektu Cele projektu

5 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet projektu Łącznie dotychczas:13 192 904 PLN 2008: 2 500 000 PLN 2009: 10 692 904 PLN

6 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe projektu – dane liczbowe Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowaczych – 2008: 137 osób – 2009: 368 osób Osoby niepełnosprawne – 2008: 95 osób – 2009: 1108 osób Cudzoziemcy – uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą – 2008: 25 osób – 2009: 166 osób

7 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowaczych: – Wsparcie indywidualne (tutorzy) – Grupy wsparcia – Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne i warsztatowe – Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne – Zajęcia stacjonarne grupowe – warsztaty: Zachowania ryzykowne Relacje partnerskie Budżet domowy Proces usamodzielniania – kursy językowe i komputerowe – Wsparcie dla młodych matek i dziewcząt w ciąży Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

8 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzież niepełnosprawna objęta systemem szkolnictwa specjalnego (współpraca z 14 szkołami) Niepełnosprawne osoby dorosłe, nieobjęte systemem szkolnictwa specjalnego – działania w projekcie prowadziły organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej – podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy z 3 dzielnic Warszawy Współpraca z podmiotami komercyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

9 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy osób niepełnosprawnych objętych działaniami projektu: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną Osoby z zaburzeniami psychicznymi Osoby niesłyszące i niedosłyszące Osoby niewidome i niedowidzące Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach Osoby niesprawne ruchowo Osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami niepełnosprawności Osoby niepełnosprawne dotknięte schorzeniami onkologicznymi

10 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Turnus rehabilitacyjny, zajęcia usprawniające psychoruchowo, Treningi: kompetencji społecznych i życiowych, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem Usługi: doradcy zawodowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, brokera edukacyjnego Kursy: zawodowe, języka angielskiego, komputerowe, obsługi urządzeń biurowych i in. Szkolenia w przyszłym miejscu pracy Opieka psychologiczna nad uczestnikami projektu Grupy wsparcia Warsztaty: samokształcenia, aktywizacji zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, psychologiczne, wykłady o tematyce zdrowotnej Poradnictwo prawne Coaching Terapia grupowa i indywidualna

11 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cudzoziemcy – uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą – osoby planujące podjęcie pracy, młodzież, matki – Doradca zawodowy – Nauka języka polskiego – Poradnictwo specjalistyczne: Asystent ds. rodziny Asystent ds. rynku pracy Doradca prawny Psycholog / doradca kulturowy – Wsparcie indywidualne (tutorzy) – Szkolenia warsztatowe: W drodze do pracy Znam swoje prawa Lato w mieście Mama w wielkim mieście Ja z dzieckiem Gotowe na sukces Grupy docelowe i działania podejmowane w ramach projektu

12 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany na przyszłość Kontynuacja projektu systemowego Projekt innowacyjny – Przestrzeń dla aktywności skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych Projekt e-inclusion skierowany do rodzin zastępczych


Pobierz ppt "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google