Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i formy wsparcia dla innowacji w Polsce 19 października 2015 r. Paweł Tynel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i formy wsparcia dla innowacji w Polsce 19 października 2015 r. Paweł Tynel."— Zapis prezentacji:

1 Źródła i formy wsparcia dla innowacji w Polsce 19 października 2015 r. Paweł Tynel

2 Fundusze na badania i rozwój Perspektywa finansowa UE 2014-2020 Fundusze na badania i rozwój Alokacja dla Polski w nowej perspektywie finansowej 82,5 miliarda EUR 9,99 miliarda EUR ► Alokacja środków na finansowanie B+R druga po alokacji na transport ► Zmiana w stosunku do poprzedniej perspektywy, w której finansowane były głównie inwestycje w środki trwałe Bezpośrednia koncentracja na B+R 2

3 3 Najważniejsze źródła wsparcia działalności B+R Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Osie priorytetoweCele szczegółowe Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych 4.6 mld EUR 1,2 mld EUR 2,6 mld EUR 1.4 mld EUR

4 4 Wsparcie projektów B+R Cel główny Beneficjenci Min. koszty kwalifikowane Maks. wartość dofinansowania Budżet konkursu Szybka ścieżka (Poddziałanie 1.1.1) Demonstrator (Poddziałanie 1.1.2) Dofinansowanie na przeprowadzenie prac B+R składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych Dofinansowanie na przeprowadzenie prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej Przedsiębiorcy MŚP - 2 mln PLN Duże przedsiębiorstwa – 12 mln PLN MŚP - 5 mln PLN Duże przedsiębiorstwa - 20 mln PLN 20 mln EUR – badania przemysłowe 15 mln EUR – prace rozwojowe 15 mln EUR MŚP - 1600 mln PLN Duże przedsiębiorstwa - 750 mln PLN 500 mln PLN Intensywność pomocy MŚP – max 80% Duże przedsiębiorstwa – max 65% MŚP – max 60% Duże przedsiębiorstwa – max 40% Poziom gotowości technologicznej (TRL I – IX) Od TRL II (określenie koncepcji technologii) do TRL IX (uruchomienie produkcji na skalę przemysłową) Od TRL VI (dokonanie demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) do TRL IX (uruchomienie produkcji na skalę przemysłową) Forma wsparcia Dotacja

5 5 Wsparcie inwestycji w innowacyjność Cel główny Beneficjenci Min. koszty kwalifikowane Przedmiot dofinansowania Utworzenie i rozbudowa centrów B+R Przedsiębiorcy 2 mln PLN ► Inwestycje w infrastrukturę B+R ► Eksperymentalne prace rozwojowe ► Zakup materiałów i produktów na potrzeby projektu Wdrożenie wyników prac B+R MŚP 10 mln PLN ► Wydatki inwestycyjne ► Eksperymentalne prace rozwojowe ► Usługi doradcze Intensywność pomocy MŚP – max 70% Duże przedsiębiorstwa – max 50% MŚP – max 70% Budżet (2015) 460 mln PLN500 mln PLN Forma wsparcia Dotacja Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R (Działanie 2.1) Badania na rynek (Działanie 3.2.1)

6 Ulga technologiczna – stan obecny Kalkulacja ulgi technologicznej 50% wartości nowej technologii 19% podatek Technologi a tańsza o 9.5% Warunki udzielenia wsparcia ► Zakup aktywów w formie wartości niematerialnych i prawnych (np. wyniki prac B+R) ► Technologia pozwala produkować nowe wyroby lub świadczyć nowe usługi ► Opinia o innowacyjności ► Brak możliwości odliczenia jeżeli w danym lub w poprzednim roku podatkowym podatnik prowadził działalność na terenie SSE Dodatkowy 50% odpis amortyzacyjny w oderwaniu od zwykłej amortyzacji 6 Ulga w obecnym kształcie może być zniesiona Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która została przyjęta 1 października przez Senat, a obecnie czeka na podpis prezydenta.

7 7 Ulga technologiczna – planowane zmiany Zastąpienie ulgi technologicznej ulgą na działalność B+R Odliczenie od podstawy opodatkowania >100% kosztów działalności B+R Badania naukowe (badania podstawowe, stosowane, przemysłowe) Prace rozwojowe (prototypy, projekty pilotażowe i demonstracyjne) Forma ulgi Wprowadzono definicje działalności B+R Zakres ulgi (koszty kwalifikowane działalności B+R) Możliwe obniżenie opodatkowania Wynagrodzenia 130% Materiały i surowce 120% - MŚP 110% - duże przedsiębiorstwa Ekspertyzy, opinie i usługi doradcze od jednostek naukowych Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej Amortyzacja środków trwałych i WNiP Brak wymogu posiadania opinii o innowacyjności Wyłączenia ► Brak możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli w danym lub w poprzednim roku podatkowym podatnik prowadził działalność na terenie SSE ► Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dofinansowanie unijne)

8 8 Ulgi na działalność B+R w innych krajach Hiszpania Austria Ulga związana z wydatkami B+R ► Obniżenie podatku do zapłaty w wysokości 25% (35% od 2016 r.) wydatków na B+R ► Dodatkowe obniżenie podatku w wysokości 17% wydatków na wykwalifikowaną kadrę badawczą przeznaczoną wyłącznie do działalności B+R ► Niewykorzystana pula redukcji możliwa do uwzględnienia przez następne 18 lat Ulga patentowa ► 60% obniżenie podatku od dochodów z wykorzystywania wybranych wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów Zwrot kosztów na B+R ► Wysokość: 10% kwalifikowanych wydatków na B+R ► Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność B+R samodzielnie i na terenie kraju - bez górnego limitu zwrotu ► W przypadku działań B+R zlecanych podmiotom trzecim i prowadzonych na terenie EOG - maks. 100 tys. EUR dofinansowania ► Forma zwrotu: środki pieniężne na rachunek bankowy Irlandia Litwa ► Obniżenie podatku do zapłaty w wysokości maksymalnie do 37,5% wydatków na B+R (w zależności od odliczeń z poprzedniego roku) ► Niewykorzystana pula redukcji uwzględniana w następnych okresach rozliczeniowych (nieograniczony okres) lub zwracana w formie środków pieniężnych ► Przyspieszona (do 2 lat) amortyzacja wybranych środków trwałych wykorzystywanych w działalności w B+R ► Odliczenie od dochodu 3-krotności wydatków na B+R w ciągu okresu, w którym zostały poniesione Spowodowana powyższymi strata może być uwzględniana w trakcie kolejnych lat podatkowych przez nieograniczony okres.

9 9 Kontakt Paweł Tynel Partner Tel:+48 12 424 32 26 Kom:+48 660 440 169 Email: pawel.tynel@pl.ey.com

10 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory O firmie EY EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa © 2015 EYGM Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.


Pobierz ppt "Źródła i formy wsparcia dla innowacji w Polsce 19 października 2015 r. Paweł Tynel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google