Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Budowanie innowacyjnej gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Budowanie innowacyjnej gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Budowanie innowacyjnej gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – skutecznym instrumentem wspierania rozwoju regionu Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.

2 Ministerstwo Gospodarki 2 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką Instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw Instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej  Kadry dla nowoczesnej gospodarki  Koordynacja polityki innowacyjnej

3 Ministerstwo Gospodarki 3

4 4 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Cel strategiczny wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy

5 Ministerstwo Gospodarki 5 Kierunki działań KADRA DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI BADANIA NA RZECZ GOSPO- DARKI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA INNOWACJI KAPITAŁ NA INNOWACJE SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWO

6 Ministerstwo Gospodarki 6 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunek działań: Kadra dla nowoczesnej gospodarki 1. 1. Rozwijanie kształcenia ustawicznego 2. 2. Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorcami poprzez wymianę kadr 3. 3. Innowacyjność elementem systemu kształcenia dostosowanego do wymogów nowoczesnej gospodarki 4. 4. Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności

7 Ministerstwo Gospodarki 7 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunek działań: Badania na rzecz gospodarki 1. Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorstw 2. Koncentracja finansowania publicznego na badaniach w obszarach strategicznych (w tym foresight technologiczny) 3. Restrukturyzacja publicznej sfery B+R 4. Internacjonalizacja działalności naukowej i innowacyjnej

8 Ministerstwo Gospodarki 8 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunek działań Własność intelektualna dla innowacji 1. Wsparcie dla zarządzania własnością intelektualną 2. Wsparcie dla podmiotów zgłaszających patenty poza granicami Polski 3. Usprawnienie procesu uzyskiwania ochrony w obszarze prawa własności przemysłowej 4. Wzornictwo przemysłowe źródłem przewagi konkurencyjnej

9 Ministerstwo Gospodarki 9 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunek działań: Kapitał na innowacje 1. Ułatwienie dostępu do kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne 2. Wspieranie powstawania przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych technologiach 3. Zastosowanie instrumentów podatkowych motywujących do ponoszenia nakładów na działalność innowacyjną

10 Ministerstwo Gospodarki 10 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunek działań: Infrastruktura dla innowacji 1. Rozwój instytucji świadczących usługi doradcze oraz techniczne na rzecz innowacyjnych przedsiębiorców 2. Wspieranie wspólnych działań przedsiębiorców o charakterze sieciowym, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych 3. Wzmocnienie współpracy sfery B+R z gospodarką 4. Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych

11 Ministerstwo Gospodarki 11 OSIE PRIORYTETOWE PO IG 2. Infrastruktura sfery B+R (MNiSzW) 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (MG) 3. Kapitał dla innowacji (MG) 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (MG) 5. Dyfuzja innowacji (MG) 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (MNiSzW) 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw (MSWiA)

12 Ministerstwo Gospodarki 12 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484 z późn. zm. C E L wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój

13 Ministerstwo Gospodarki 13 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozwiązania finansowe: Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny Zmiany w przepisach podatkowych CIT i PIT Zmiany w przepisach podatkowych CIT i PIT Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych Rozwiązania organizacyjne: Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nadawanie przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR)

14 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Budowanie innowacyjnej gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google