Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 Tomasz Nowakowski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 Tomasz Nowakowski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 Tomasz Nowakowski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 2 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3 3 Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

4 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wstępna alokacja środków finansowych na PO IG Ogółem: 8 241 mln EUR w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 004,9 mln EUR

5 5 Priorytety PO IG Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

6 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

7 7 Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przedsiębiorcy, w tym MSP Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci Jednostki naukowo – badawcze Jednostki administracji publicznej

8 8 Obszary wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

9 9 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln EUR) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln EUR) Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE

10 10 Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w PO IG Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii) Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców

11 11 Wsparcie dla sektora badawczo- naukowego w PO IG Dofinansowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych w priorytetowych obszarach nauki i technologii Wsparcie współpracy B+R polskich podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym Dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych

12 12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 System Instytucjonalny: Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: –Ministerstwo Gospodarki –Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

13 13 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO Kapitał Ludzki oraz PO Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki: wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych ze szkoleniami, działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

14 14 Wsparcie przedsiębiorczości w Regionalnych Programach Operacyjnych Beneficjenci -przedsiębiorcy (w tym mikro, mali i średni) -Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym: - wspierające transfer technologii (np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii) - tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (np. parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości) - ułatwiające dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe)

15 15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 Tomasz Nowakowski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google