Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o.
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Podsumowanie etapu DIAGNOZY POTRZEB i źródeł ich finansowania [podprojekt BIZNES] Wystąpienie Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o.

2 O co prosiliśmy „Przedsiębiorców 2 lipca”?
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” O co prosiliśmy „Przedsiębiorców 2 lipca”? a/ o analizę i opinię dotyczącą zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014 – 2020 b/ nadsyłanie kart przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach

3 Co proponowaliśmy „Przedsiębiorcom 2 lipca”?
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Co proponowaliśmy „Przedsiębiorcom 2 lipca”? a/ wystąpienie Miasta Limanowa – reprezentanta „interesów” przedsiębiorców limanowskich do UMWM z jedną uzgodnioną opinią b/ analizę kart przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście potencjalnych źródeł finansowania c/ organizację indywidualnych spotkań doradczych dotyczących konkretyzacji planów i dostosowywania ich do zidentyfikowanych źródeł

4 Efekty proponowanego procesu –
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Efekty proponowanego procesu – a/ opinia dotyczącą zapisów projektu RPO dla Małopolski na lata 2014 – 2020 / brak / b/ karty przedsięwzięć inwestycyjnych – charakterystyki 5 planowanych inwestycji o łącznej wartości 37 mln zł /budowa, urządzenia, inwestycje w nowe technologie/ c/ szczegółowa analiza źródeł finansowania 2020 – RPO WM, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój

5 Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – systemy energooszczędne / OZE Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie Budowa, rozbudowa i modernizacja własnych instalacji OZE Zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji Wprowadzanie systemów zarządzania energią

6 poziom zużycia energii pierwotnej
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – systemy energooszczędne / OZE 1. OCZEKIWANIA: poziom zużycia energii pierwotnej udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii spadek emisji gazów cieplarnianych

7 konkurs / kryteria oceny / ranking
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – systemy energooszczędne / OZE 2. WYBÓR PROJEKTÓW: konkurs / kryteria oceny / ranking planuje się realizację dużych projektów przyczyniających się w znaczący sposób do osiągnięcia celów priorytetu

8 możliwa pomoc publiczna / obniżony poziom dofinansowania
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – systemy energooszczędne / OZE 3. FORMA WSPARCIA: pomoc bezzwrotna pomoc zwrotna możliwa pomoc publiczna / obniżony poziom dofinansowania

9 Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – prace badawcze / rozwojowe w przedsiębiorstwach Prace badawcze – zastosowanie wiedzy, doświadczenia, pilotaże dla lepszego rozwiązania 2. Prace rozwojowe – demonstracja, testowanie, wdrożenie, komercjalizacja Cel tego typu projektów to transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej.

10 Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – prace badawcze / rozwojowe w przedsiębiorstwach Projekty aplikacyjne – realizowane przez publiczne organizacje badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem /aplikacja konsorcjalna/ Programy sektorowe – duże przedsięwzięcia badawcze ważne dla konkretnej branży/sektora gospodarki. Inicjatorem będzie przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorstw występujących w imieniu branży /nie będzie obowiązku współpracy z sektorem nauki/ Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje – projekty badawcze ważne dla branż/sektorów w regionie, realizowane na wniosek przedsiębiorstw. Można będzie korzystać z wsparcia spoza regionu.

11 liczba przedsiębiorstw współpracujących z JNB
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – prace badawcze / rozwojowe w przedsiębiorstwach 1. OCZEKIWANIA: liczba przedsiębiorstw współpracujących z JNB nakłady na zakup aparatury B+R liczba projektów realizowanych w oparci o zakupioną infrastrukturę liczba nowych usług / produktów liczba dokonanych zgłoszeń patentowych

12 konkurs / kryteria / ranking projekty pozakonkursowe
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – prace badawcze / rozwojowe w przedsiębiorstwach 2. WYBÓR PROJEKTÓW: konkurs / kryteria / ranking projekty pozakonkursowe

13 dotacja – pomoc bezzwrotna instrumenty finansowe – pomoc zwrotna
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – prace badawcze / rozwojowe w przedsiębiorstwach 3. FORMA WSPARCIA: dotacja – pomoc bezzwrotna instrumenty finansowe – pomoc zwrotna

14 Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach Wdrożenie technologii na rynek – rozwój technologii opracowanej lub nabytej przez MSP + komercjalizacja Kredyt technologiczny – zakup lub wdrożenie technologii prowadzącej do wytwarzania ulepszonych towarów / procesów / usług Rozwój infrastruktury badawczej i rozwojowej – wyposażenie laboratoriów badawczych, tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, personel [MSP + duże]

15 pomoc bezzwrotna – dotacje
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach 1. FORMA POMOCY: instrumenty finansowe – dopłata do kredytu, venture capital, zwrot zaangażowanego kapitału pomoc bezzwrotna – dotacje

16 Identyfikacja – potrzeby, projekty / konieczna kontynuacja /
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ”                                                           Co dalej? Identyfikacja – potrzeby, projekty / konieczna kontynuacja / Analiza i weryfikacja możliwości / zgodnie z harmonogramem krajowym i regionalnym / Warsztaty w przedsiębiorstwach / wpływ dostępnych źródeł na plany inwestycyjne / - HARMONOGRAM

17 Planowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych – jak?
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Planowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych – jak? Organizacja warsztatów identyfikacyjnych Wsparcie merytoryczne w planowaniu projektów

18 Warsztaty budujące wiedzę i umiejętności
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ” Szkolenia i warsztaty robocze z potencjalnymi projektodawcami/wnioskodawcami Warsztaty budujące wiedzę i umiejętności Warsztaty budujące potencjał projektowy Warsztaty budujące kompetencje do skutecznego pozyskiwania wsparcia

19 CERTUS Partnerzy Sp. z o.o.
Projekt doradczy „Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE ”                                                           DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Bogdan CERTUS Partnerzy Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google