Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najda Consulting. Doświadczenie Skuteczność naszej firmy w realizacji projektów: Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najda Consulting. Doświadczenie Skuteczność naszej firmy w realizacji projektów: Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Najda Consulting

2 Doświadczenie Skuteczność naszej firmy w realizacji projektów: Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do realizacji wyniosła 629 226 698,50 PLN. Wartość dofinansowania jaką pozyskaliśmy dla naszych klientów wyniosła 300 816 908,70 PLN. Wartość dofinansowania dla projektów zrealizowanych dla samorządów gminnych wyniosła 167 949 424,50 PLN, wartość dofinansowania dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców wyniosła 99 734 160,58 PLN oraz wartość dofinansowania dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły wyniosła 25 697 106,15 PLN. Na projekty szkoleniowe pozyskaliśmy łączną kwotę 7 436 217,49 PLN.

3 Doświadczenie Ilość zrealizowanych projektów wyniosła 149, w tym 78 projektów dla samorządów gminnych, 52 projekty dla przedsiębiorców, 9 projektów dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów oraz 10 projektów szkoleniowych. Rozliczyliśmy 134 projektów a wartość ich wyniosła 397 226 381,60 PLN. Dla samorządów gminnych rozliczyliśmy 77 projektów, dla przedsiębiorców rozliczyliśmy 40 projektów, dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów rozliczyliśmy 8 projektów natomiast projektów szkoleniowych w tym okresie rozliczyliśmy 9. Od paru lat firma Najda Consulting jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o naszej skuteczności.

4 Najważniejsze zrealizowane projekty: Miasto i Gmina Międzyzdroje projekt pn.: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł; Miasto i Gmina Międzyzdroje projekt pn.: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł; Gmina Rewal projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” – wartość inwestycji 41 mln zł; Gmina Rewal projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” – wartość inwestycji 41 mln zł; Miasto i Gmina Stargard Szczeciński projekt pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”. Inwestycja dotyczyła uzbrojenia terenów Parku Nowoczesnych Technologii objętych specjalną strefą ekonomiczną po byłym lotnisku w Kluczewie, gdzie powstała m.in. fabryka opon firmy Bridgestone – wartość projektu 35 mln zł; Miasto i Gmina Stargard Szczeciński projekt pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”. Inwestycja dotyczyła uzbrojenia terenów Parku Nowoczesnych Technologii objętych specjalną strefą ekonomiczną po byłym lotnisku w Kluczewie, gdzie powstała m.in. fabryka opon firmy Bridgestone – wartość projektu 35 mln zł; Mars Most Brdowski sp. z o. o. projekt pn.: „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”. Inwestycja realizowana na terenach byłej Stoczni Szczecińskiej dotyczy skomunikowania specjalnej strefy ekonomicznej na wyspie Gryfia, gdzie budowana jest przez koncern Bilfinger Crist Offshore fabryka, która będzie produkowała podstawy do elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obszarach morskich – wartość projektu 38 mln zł Mars Most Brdowski sp. z o. o. projekt pn.: „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”. Inwestycja realizowana na terenach byłej Stoczni Szczecińskiej dotyczy skomunikowania specjalnej strefy ekonomicznej na wyspie Gryfia, gdzie budowana jest przez koncern Bilfinger Crist Offshore fabryka, która będzie produkowała podstawy do elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obszarach morskich – wartość projektu 38 mln zł Flash Butrym Sp. J. projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. J.” - projekt dotyczył zakupu hali produkcyjnej oraz linii technologicznej i innych niezbędnych urządzeń koniecznych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych urządzeń oświetlenia scenicznego. Projekt zakładał także stworzenie w firmie działu badawczo rozwojowego, wartość inwestycji 13, 5 mln zł; Flash Butrym Sp. J. projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. J.” - projekt dotyczył zakupu hali produkcyjnej oraz linii technologicznej i innych niezbędnych urządzeń koniecznych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych urządzeń oświetlenia scenicznego. Projekt zakładał także stworzenie w firmie działu badawczo rozwojowego, wartość inwestycji 13, 5 mln zł; Muzeum Narodowe w Szczecinie projekt pn.: „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”. Inwestycja dotyczy powstania na placu Solidarności w Szczecinie budynku nowego muzeum przedstawiającego historię Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990 – wartość inwestycji 24 mln zł. Muzeum Narodowe w Szczecinie projekt pn.: „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”. Inwestycja dotyczy powstania na placu Solidarności w Szczecinie budynku nowego muzeum przedstawiającego historię Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990 – wartość inwestycji 24 mln zł. Projekty pn.: „Od Stażysty do Specjalisty” realizowany w partnerstwie z międzynarodowym konsorcjum Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. polegające na szkoleniu kadry pracowniczej(180 osób) do nowo budowanej fabryki – wartość projektu 1 900 000,00 zł. Projekty pn.: „Od Stażysty do Specjalisty” realizowany w partnerstwie z międzynarodowym konsorcjum Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. polegające na szkoleniu kadry pracowniczej(180 osób) do nowo budowanej fabryki – wartość projektu 1 900 000,00 zł.

5 W 2014 roku uruchomiliśmy pierwszy w Polsce portal internetowy www.nowedotacjeunijne.eu przedstawiający nowe fundusze unijne na lata 2014-2020! www.nowedotacjeunijne.eu

6 Możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie unijnej 2014-2020

7 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich 2014-2020Dofinansowanie na prowadzenie badań i prac rozwojowychDofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+RDofinansowanie na projekty innowacyjne i zlokalizowane w Specjalnej Strefie WłączeniaDofinansowanie projektów zlokalizowanych na obszarze wiejskim

8 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich 2014-2020

9 Programy unijne z jakich można otrzymać wsparcie

10 Program Operacyjny Inteligentny rozwój Inteligentne specjalizacje Program Krajowy Duże Projekty Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Program Regionalny Projekty do 8 mln zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty małe do 300 tys. zł

11

12 Udział środków w ogólnej alokacji

13 Kto może liczyć na dofinansowanie? Na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na: Na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na: innowacyjność innowacyjność badania i rozwój badania i rozwój Inteligentne specjalizacje, regionalne specjalizacje Inteligentne specjalizacje, regionalne specjalizacje projekty zlokalizowane w specjalnej strefie włączenia projekty zlokalizowane w specjalnej strefie włączenia Projekty zlokalizowane na obszarze wiejskim Projekty zlokalizowane na obszarze wiejskim Projekty nie wpisujące się w te kierunki a związane z innym typem inwestycji mogą liczyć na wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych a więc pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. Projekty nie wpisujące się w te kierunki a związane z innym typem inwestycji mogą liczyć na wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych a więc pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe tylko w działaniach obejmujących współpracę B+R oraz rozwój infrastruktury B+R, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe tylko w działaniach obejmujących współpracę B+R oraz rozwój infrastruktury B+R, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki.

14 DEFINICJA MSP

15 Przedsiębiorstwa kapitałowe Stopień udziału w strukturze kapitałowej do 24% udziałów w strukturze kapitałowej – przy uwzględnianiu statusu MŚP nie ma konieczności uwzględniania danych odnośnie zatrudnienia i finansów z innych podmiotów gospodarczych. od 25% do 50% udziałów w strukturze kapitałowej – należy przy określaniu statusu MŚP uwzględnić zatrudnienie, przychody ze sprzedaży oraz sumę bilansową z innych firm proporcjonalnie do wielkości udziałów. co najmniej 50% w strukturze kapitałowej - należy przy określaniu statusu MŚP uwzględnić zatrudnienie, przychody ze sprzedaży oraz sumę bilansową w całości innych podmiotów powiązanych.

16 POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA PROJEKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ

17 Dofinansowanie na prowadzenie badań i prac rozwojowych

18 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw Typy projektów Typy projektów Typ 1 :Projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi Typ 2 : Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej Typy wnioskodawcy Typy wnioskodawcy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; Alokacja na działanie Alokacja na działanie 29 500 000 EUR Limity i ograniczenia w realizacji projektów Typ projektu 1 – jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000 PLN dofinansowania Typ projektu 2 – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach 2 typu projektów: 5 000 000 PLN Termin naboru: Typ projektu 1 - Grudzień 2015, typ projektu 2 – 2016 Poziom dofinansowania : Typ projektu 1 – 85% Typ projektu 2: Poziom dofinansowania przedstawiony w tabeli

19 Premia stanowi dodatkowe 10 lub 15 punktów procentowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz etapu prac B+R. Premia uzależniona jest od deklaracji publikacji wyników B+R w konkretnych podanych czasopismach/lub udziału w konferencjach naukowych, gdzie zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu. Status przedsiębiorcyBadania przemysłowe Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii Prace rozwojowe Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii Mikroprzedsiębiorstwa70%80%45%60% Małe przedsiębiorstwa70%80%45%60% Średnie przedsiębiorstwa60%75%35%50% Duże przedsiębiorstwa50%65%25%40% Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, 2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw. Typy wnioskodawcy Typ projektów 1: mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, Typ projektów 2: instytucje otoczenia biznesu, partnerstwo przedsiębiorstw Alokacja na działanie 23 846 500 EUR Poziom dofinansowania 35% duże przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa, 55% mikro i małe przedsiębiorstwa. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000 PLN,

21 Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R

22 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R Typy projektów Wsparcie w ramach przedmiotowego działania zostanie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących. Typy wnioskodawcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Alokacja na działanie 25 000 000 EUR Poziom dofinansowania 55% - mikro, małych przedsiębiorców, 45% - średnich przedsiębiorców. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu :- 8 000 000 PLN Termin naboru: 2016

23 Dofinansowanie na projekty innowacyjne i zlokalizowane w Specjalnej Strefie Włączenia

24 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Opis: Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również konkursów celowych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

25 Typy projektów: - wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, − zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, − zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. Typ beneficjenta Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: − 45% - średnie przedsiębiorstwa, − 55% - mikro i małe przedsiębiorstwa. Limity: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 000 000 PLN. Termin naboru: grudzień 2015 r. Budżet działania: 42 100 000 EUR

26 Na podstawie danych statystycznych dostępnych m.in. z GUS wyselekcjonowane zostały Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego: Biogospodarka PKD (01.11.Z 01.12.Z 01.13.Z 01.14.Z 01.15.Z 01.16.Z 01.19.Z 01.21.Z 01.22.Z 01.23.Z 01.24.Z 01.25.Z 01.26.Z 01.27.Z 01.28.Z 01.29.Z 01.30.Z 01.41.Z 01.42.Z 01.43.Z 01.44.Z 01.45.Z 01.46.Z 01.47.Z 01.49.Z 01.50.Z 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z 02.10.Z 02.20.Z 02.30.Z 02.40.Z 03.11.Z 03.12.Z 03.21.Z 03.22.Z 06.10.Z 06.20.Z 08.92.Z 10.11.Z 10.12.Z 10.13.Z 10.20.Z 10.31.Z 10.32.Z 10.39.Z 10.41.Z 10.42.Z 10.51.Z 10.52.Z 10.61.Z 10.62.Z 10.71.Z 10.72.Z 10.73.Z 10.81.Z 10.82.Z 10.83.Z 10.84.Z 10.85.Z 10.86.Z 10.89.Z 10.91.Z 10.92.Z 11.01.Z 11.02.Z 11.03.Z 11.04.Z 11.05.Z 11.06.Z 11.07.Z 16.10.Z 16.21.Z 16.22.Z 16.23.Z 16.24.Z 16.29.Z 17.11.Z 17.12.Z 17.21.Z 20.11.Z 20.12.Z 20.13.Z 20.14.Z 20.15.Z 20.16.Z 20.17.Z 20.20.Z 20.30.Z 20.41.Z 20.42.Z 20.51.Z 20.52.Z 20.53.Z 20.59.Z 20.60.Z 21.10.Z 21.20.Z 22.11.Z 22.19.Z 31.01.Z 31.02.Z 31.09.Z46.11.Z 46.17.Z 46.21.Z 46.22.Z 46.23.Z 46.24.Z 46.31.Z 46.32.Z 46.33.Z 46.34.A 46.34.B 46.38.Z 46.61.Z)

27 Działalność morska i logistyka PKD (03.11.Z 03.21.Z 10.20.Z 30.11.Z 30.12.Z 33.15.Z 46.38.Z 49.20.Z 49.41.Z 50.10.Z 50.20.Z 50.30.Z 50.40.Z 51.10.Z 51.21.Z 51.22.Z 52.21.Z 52.22.A 52.22.B 52.23.Z 52.24.A 52.24.B 52.24.C 52.29.A 52.29.B 52.29.C)

28 Przemysł metalowo-maszynowy PKD (22.11.Z 22.19.Z 22.21.Z 22.22.Z 22.23.Z 22.29.Z 23.14.Z 24.10.Z 24.20.Z 24.31.Z 24.32.Z 24.33.Z 24.34.Z 24.41.Z 24.42.A 24.42.B 24.43.Z 24.44.Z 24.45.Z 24.46.Z 24.51.Z 24.52.Z 24.53.Z 24.54.A 24.54.B 25.11.Z 25.12.Z 25.21.Z 25.29.Z 25.30.Z 25.40.Z 25.50.Z 25.61.Z 25.62.Z 25.71.Z 25.72.Z 25.73.Z 25.91.Z 25.92.Z 25.93.Z 25.94.Z 25.99.Z 28.11.Z 28.12.Z 28.13.Z 28.14.Z 28.15.Z 28.21.Z 28.22.Z 28.23.Z 28.24.Z 28.25.Z 28.29.Z 28.30.Z 28.41.Z 28.49.Z 28.91.Z 28.92.Z 28.93.Z 28.94.Z 28.95.Z 28.96.Z 28.99.Z 29.10.A 29.10.B 29.10.C 29.10.D 29.10.E 29.20.Z 29.31.Z 29.32.Z 30.11.Z 30.12.Z 30.20.Z 30.30.Z 30.40.Z 30.91.Z 30.92.Z 30.99.Z 33.15.Z 33.16.Z 33.17.Z 33.19.Z 46.14.Z 46.62.Z 46.72.Z)

29 Usługi przyszłości PKD (50.10.Z 50.20.Z 50.30.Z 50.40.Z 51.10.Z 51.21.Z 51.22.Z 58.11.Z 58.12.Z 58.13.Z 58.14.Z 58.19.Z 58.21.Z 58.29.Z 59.11.Z 59.12.Z 59.13.Z 59.14.Z 59.20.Z 60.10.Z 60.20.Z 61.10.Z 61.20.Z 61.30.Z 61.90.Z 62.01.Z 62.02.Z 62.03.Z 62.09.Z 63.11.Z 63.12.Z 63.91.Z 63.99.Z 64.11.Z 64.19.Z 64.20.Z 64.30.Z 64.91.Z 64.92.Z 64.99.Z 65.11.Z 65.12.Z 65.20.Z 65.30.Z 66.11.Z 66.12.Z 66.19.Z 66.21.Z 66.22.Z 66.29.Z 66.30.Z 69.10.Z 69.20.Z 70.10.Z 70.21.Z 70.22.Z 71.11.Z 71.12.Z 71.20.A 71.20.B 72.11.Z 72.19.Z 72.20.Z 73.11.Z 73.12.A 73.12.B 73.12.C 73.12.D 73.20.Z 74.10.Z 74.20.Z 74.30.Z 74.90.Z 75.00.Z 78.10.Z 78.20.Z 78.30.Z 80.10.Z 80.20.Z 80.30.Z 84.11.Z 84.12.Z 84.13.Z 84.21.Z 84.22.Z 84.23.Z 84.24.Z 84.25.Z 84.30.Z 85.10.Z 85.20.Z 85.31.A 85.31.B 85.31.C 85.32.A 85.32.B 85.32.C 85.41.Z 85.42.A 85.42.B 85.51.Z 85.52.Z 85.53.Z 85.59.A 85.59.B 85.60.Z 86.10.Z 86.21.Z 86.22.Z 86.23.Z 86.90.A 86.90.B 86.90.C 86.90.D 86.90.E 87.10.Z 87.20.Z 87.30.Z 87.90.Z 88.10.Z 88.91.Z 88.99.Z 90.01.Z 90.02.Z 90.03.Z 90.04.Z 91.01.A 91.01.B 91.02.Z 91.03.Z 91.04.Z 92.00.Z 93.11.Z 93.12.Z 93.13.Z 93.19.Z 93.21.Z 93.29.Z)

30 Turystyka i zdrowie PKD (55.10.Z 55.20.Z 55.30.Z 55.90.Z 79.11.A 79.11.B 79.12.Z 79.90.A 79.90.B 79.90.C) Kolejnym krokiem jest wyłonienie inteligentnych specjalizacji dla Województwa Zachodniopomorskiego. Zostaną one wyłonione na bazie zdiagnozowanych regionalnych specjalizacji.

31 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Opis: Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze. Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów (EPC). Przedsiębiorcy będą zobowiązani do utrzymania powstałych miejsc pracy przez okres co najmniej 4 lat od ich utworzenia Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej. Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

32 Termin naboru: Wnioski można składać od 1 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na czerwiec 2016 r. Alokacja na konkurs: Alokacja na konkurs: Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi jedynie 42 000 000,00 zł – jednak Urząd zastrzega, że kwota ta może ulec zwiększeniu. Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Limity: Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy: − 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania − powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN. Poziom dofinansowania: − 45% - średnie przedsiębiorstwa, − 55% - mikro i małe przedsiębiorstwa.

33 Katalog wydatków kwalifikowalnych : nabycie środków trwałych nabycie środków trwałych nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%) zakup robót i materiałów budowlanych zakup robót i materiałów budowlanych nabycie wartości niematerialnych i prawnych nabycie wartości niematerialnych i prawnych dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji w ramach cross –financingu, wydatek ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji w ramach cross –financingu, wydatek ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

34 Wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączenia: Aby przedsiębiorca mógł starać się o dotację jego inwestycja musi być realizowana na obszarze, który wpisuje się w Specjalną Strefę Włączenia. Obszary te zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym.

35 Wykaz Gmin należących do specjalnej strefy Włączenia

36 Jakie inwestycje będą miały największe szanse uzyskania dofinansowania zgodnie z kryteriami oceny projektów? 1.Zapewniające jak największą ilość miejsc pracy powyżej 10 etatów -1 pkt, powyżej 10 etatów -1 pkt, powyżej 15 etatów -2 pkt, powyżej 15 etatów -2 pkt, powyżej 20 etatów -3 pkt, powyżej 20 etatów -3 pkt, powyżej 25 etatów -4 pkt, powyżej 25 etatów -4 pkt, powyżej 30 etatów -5 pkt. powyżej 30 etatów -5 pkt. 2.Cechujące się wysoką innowacyjnością Nowość produktów w porównaniu do produktów dotychczas oferowanych przez firmę -1 pkt Nowość produktów w porównaniu do produktów dotychczas oferowanych przez firmę -1 pkt Nowość produktów w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku –do 2 pkt Nowość produktów w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku –do 2 pkt Innowacja procesowa co najmniej w skali regionalnego rynku –1 pkt Innowacja procesowa co najmniej w skali regionalnego rynku –1 pkt Innowacja procesowa co najmniej w skali polskiego rynku –do 2 pkt Innowacja procesowa co najmniej w skali polskiego rynku –do 2 pkt 3.Wprowadzające rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu 4.Inwestycje przygotowana do realizacji w pełni – 3 pkt w pełni – 3 pkt w stopniu znaczącym –2 pkt w stopniu znaczącym –2 pkt w niewielkim stopniu –1 pkt w niewielkim stopniu –1 pkt 5.Inwestycje zakładające utrzymanie rezultatów projektu co najmniej 4 lata 6.Zakładające kooperację firm, współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi i publicznymi 7.Zakładające elementy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

37 Dofinansowanie projektów zlokalizowanych na obszarze wiejskim

38 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 Typy beneficjentów: Osoby fizyczne – osoba powinna mieć zameldowanie na obszarze wiejskim Osoby prawne – siedziba lub oddział firmy na obszarze wiejskim Typ inwestycji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej ukierunkowanej na wzrost miejsc pracy na obszarze wiejskim. 1 os. – 100 tys. zł, 2 os. – 200 tys. zł, 3 os. – 300 tys. zł. Limit na operacje: 300 000 PLN kwoty pomocy na operacje związane z rozwojem działalności. 100 000 PLN kwot pomocy na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Poziom dofinansowania: do 50% wydatków Termin naboru: 2016 r.

39 Dziękuję za uwagę Andrzej Najda Najda Consulting Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin www.najdaconsulting.plwww.nowedotacjeunijne.eu


Pobierz ppt "Najda Consulting. Doświadczenie Skuteczność naszej firmy w realizacji projektów: Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google