Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Olsztyn 2015

2

3 Planowane/realizowane konkursy PoddziałanieWażne daty Poddziałanie 2.3.1  data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 18 stycznia 2016 r.  zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2016 r. Poddziałanie 2.3.2  data ogłoszenia konkursu: 31 lipca 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.  zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015 r. Poddziałanie 2.3.3  data ogłoszenia konkursu: 26 października 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 30 listopada 2015 r.  zakończenie naboru wniosków: 9 grudnia 2016 r. Poddziałanie 2.3.4  data ogłoszenia konkursu: 21 września 2015 r.  data rozpoczęcia naboru wniosków: 22 października 2015 r.  zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

4 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Beneficjenci: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 31 300 000,00 PLN. Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70%.

5 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Udzielane na działania związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Beneficjenci: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 46 100 000,00 PLN. Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.

6 Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Beneficjenci: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 41 000 000,00 PLN. Poziom dofinansowania: od 50% do 85% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys. zł, maksymalna – 5 mln zł.

7 Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: uzyskania praw ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej, realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Beneficjenci: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 50 000 000,00 PLN. Planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

8 Biuro Konsultingowe „Adviser” proponuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowanie procesu aplikacyjnego oraz rozliczenie dotacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Biuro Konsultingowe „ADVISER” ul. Żółta 10 A lok. 18 10-140 Olsztyn tel./fax 89 677 74 58, kom. 607 214 144 sekretariat@adviser.olsztyn.pl

9 Bibliografia: www.poir.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Biuro Konsultingowe „ADVISER” zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google