Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Michał Majcherek - Kierownik Projektu Pracodawcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Michał Majcherek - Kierownik Projektu Pracodawcy."— Zapis prezentacji:

1 Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Michał Majcherek - Kierownik Projektu Pracodawcy Pomorza i Kujaw – Związek Pracodawców

2 Badania prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010 wskazywały, że istnieje potrzeba zwiększenia transferu wiedzy poprzez wzmocnienie powiązań między sferą badawczo - naukową a przedsiębiorstwami. Kluczowymi problemami w tym zakresie były: - utrudniony dostęp do finansowania innowacyjnych pomysłów przez MŚP, - mała aktywność jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz MŚP, - niski poziom współpracy sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie, - utrudniony dostęp dla MŚP do wiedzy o nowych technologiach, Konsekwencją tych problemów był niski udział innowacji produktowych i procesowych w działalności MŚP.

3 Celem projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy była poprawa warunków transferu wiedzy z instytucji naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP mogły ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R). Nabory wniosków odbywały się w listopadzie 2011, marcu 2012, czerwcu 2012 i wrześniu 2012.

4 Voucher Badawczy był bezzwrotną dotacją, która uprawniała wnioskodawcę do zakupu usług badawczo-rozwojowych, niezbędnych do wdrażania nowych produktów / procesów lub znacznej poprawy produktów / procesów w przedsiębiorstwie. Idea wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach w formie voucherów badawczych wzorowała się na sprawdzonych rozwiązaniach innych krajów europejskich, które analizowano w ramach programu RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprises) realizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5 WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Wnioskodawcą był przedsiębiorca spełniający dwa warunki: 1) był mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem i 2) jego siedziba (lub oddział) znajdowała się w województwie kujawsko-pomorskim.

6 WYKONAWCA Wykonawcą była instytucja naukowa, w rozumieniu prawa polskiego, zarejestrowana w Polsce i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

7 Dotację w formie Vouchera Badawczego można było otrzymać na: - Badania przemysłowe, - Prace rozwojowe, - Badania nowych produktów na zgodność z obowiązującymi normami.

8

9 DWA RODZAJE VOUCHERÓW BADAWCZYCH: 1.Voucher Badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową, 2.Voucher Badawczy na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej.

10 TYP 1: VOUCHER BADAWCZY NA PIERWSZY KONTAKT Z JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ: o ten typ vouchera mogły starać się wyłącznie MŚP, które nie korzystały do dnia złożenia wniosku z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo- rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 25 000,00 zł; Intensywność wsparcia do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Wnioskodawca mógł korzystać z tego typu vouchera tylko jednokrotnie.

11 TYP 2: VOUCHER BADAWCZY NA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY B+R: przeznaczony dla Wnioskodawców, którzy prowadzili już współpracę z jednostką naukową w zakresie usług badawczo-rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 50 000,00 zł; intensywność wsparcia - do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Wnioskodawca mógł korzystać z tego typu vouchera jednokrotnie.

12 WYBÓR PROJEKTÓW Realizator Projektu wybierał odbiorców wsparcia w drodze zamkniętych konkursów. Kryteria obligatoryjne 1)Ilość innowacji. Kryteria fakultatywne 1)Zgodność branży z RSI, 2)Współpraca z jednostką badawczą z województwa, 3)Powiązanie kooperacyjne (w tym np. klaster), 4)Trwała współpraca z jednostką naukową, 5)Skala innowacji (firma/kraj/świat).

13 Program był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita kwota projektu to ponad 8 milionów PLN. Realizacja projektu kończy się w grudniu 2013.

14 EFEKTY PROGRAMU - 4 konkursy, w których aplikowało 283 Wnioskodawców, - planowano wykonanie 170 przedsięwzięć badawczych, - zrealizowano 184 przedsięwzięcia badawcze.

15

16 Liczba Voucherów zrealizowanych w wybranych jednostkach naukowych

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Michał Majcherek - Kierownik Projektu Pracodawcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google