Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za H1 2009 Warszawa, 1 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za H1 2009 Warszawa, 1 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za H1 2009 Warszawa, 1 września 2009 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q2 2009/Q2 2008 i H2 2009/H1 2008 [tys. PLN]Q2 2009Q2 2008H1 2009H1 2008 Przychody141 149272 238281 525481 020 Zysk (strata) operacyjna(85 398)(1 016)(101 523)(25 860) Zysk (strata) netto(75 385)1 629(92 364)(24 666) Czynniki mające wpływ na wyniki: Efekty spowolnienia gospodarczego Załamanie przychodów ze sprzedaży infrastruktury i sprzętu Odpisy na kwotę 66 300 tys. PLN Ostateczna faza realizacji lub rozliczeń kilku nierentownych projektów zawartych w latach 2004-2006

4 4 Przychody Q2 2009/Q2 2008 i H1 2009/H1 2008 wg sektorów Sektor [tys. PLN] Q2 2009Q2 2008H1 2009H1 2008 Publiczny 35 448138 61177 125237 902 Bankowo-finansowy 35 06460 31478 329115 020 Utilities 33 67416 77454 81928 063 Telco-Industry 38 08856 31469 241100 372 Pozostałe i wyłączenia(1 125)2252 011(337) Razem 141 149272 238281 525481 020 Czynniki mające wpływ na wyniki: Brak dużych infrastrukturalnych zamówień w sektorze publicznym (w poprzednim roku m.in. Policja, MEN) - efekt programu oszczędnościowego w administracji publicznej W sektorze bankowym: ograniczenie wydatków na IT, zmniejszenie skali działalności niektórych instytucji bankowych

5 5 Struktura sprzedaży H1 2009 vs H1 2008 Przychód [tys. PLN] 81% 39% 61% 19%

6 6 Struktura odpisów w Q2 2009 – 66,3 mln PLN Nierentowne projekty (38,3 mln zł) – rezerwy utworzone na koszty związane z realizacją nierentownych kontraktów długoterminowych zawartych głównie w latach 2004-2006, zmianami legislacyjnymi dotyczącymi niektórych projektów oraz karami umownymi Przeterminowane należności (11,4 mln zł) – odpis na należności sporne oraz należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy, obserwowane na rynku zatory płatnicze Zapasy (10 mln zł) – przeszacowana i urealniona wartość zapasów, licencji oraz praw autorskich, częściowo wynikających z wycofywania się kontrahentów z planowanych zakupów Rezerwy na urlopy i premie (5,7 mln zł) – premie oraz urlopy dotyczące H1 2009 Inne (0,9 mln zł) – pozostałe rezerwy, głównie koszty spływające po dacie bilansowej

7 7 Zadłużenie [mln PLN]31.03.200930.06.200931.08.2009 Kredyty-25 -47 Obligacje-64-70-37 Środki pieniężne środki na rach. escrow 363921 Zadłużenie netto*-53-56-62 * bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakty

8 8 8 Program oszczędnościowy I etap Zmniejszenie liczby i kosztów podwykonawców Zwolnienia pracowników Czasowe zamrożenie wynagrodzeń i systemów premiowych Czasowe zmniejszenie wymiaru etatu i urlopy bezpłatne Uproszczenie struktury Grupy Zamykanie nierentownych linii produktowych Rezygnacja z niektórych działalności II etap I etap II etap Uruchomienie dwu etapowego programu oszczędności. I etap: Q3 - Q4 2009, II etap: Q4 2009 – Q1 2010 Czasowe zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia stałego

9 9 Backlog 2009 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2009 Bankowo-Finansowy132 206 Public147 662 Telco-Industry115 251 Utilities88 639 Pozostała sprzedaż3 670 Razem487 429 Portfel zamówień na lata 2010-2011 wynosi obecnie ponad 130 mln PLN

10 10 Perspektywy 2009 Przychody ok. 700 mln PLN – niższe przychody są efektem spowolnienia gospodarczego (sektory publiczny, bankowy i telco-industry) Spodziewany zysk operacyjny w drugim półroczu na poziomie 20 mln złotych (uwzględniający amortyzację ok. 17 mln PLN) Nowa strategia Grupy w IV kwartale 2009 roku Pierwsze znaczące umowy na działalność usługową w Europie Zachodniej


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za H1 2009 Warszawa, 1 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google