Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007/2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007/2008"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007/2008
Kontynuacja dynamicznego rozwoju i bardzo dobrych wyników

2 Ostatnie trendy w branży IT
Konsumenci coraz częściej wybierają dobra tzw. „gotowe”, nie wymagające indywidualnej konfiguracji Produkty dotychczas luksusowe stają się popularne w wyniku spadku cen i rosnącej konkurencji pomiędzy producentami Zwiększona dynamika sprzedaży produktów, które można zaliczyć do umownej grupy produktów multimedialnych Przesunięcie średniej ceny sprzedaży produktu o co najmniej 30% jako skutek rosnących wymagań klientów

3 Główne wydarzenia I kwartału
Wygrany przetarg na dostawę, instalację i uruchomienie największego w Europie klastra komputerowego dla Politechniki Gdańskiej (konsorcjum ACTION - WASKO) – wartość oferty PLN Podpisanie umowy dystrybucyjnej z AMD – partnerstwo strategiczne Podpisanie umowy dystrybucyjnej z LeftHand Wprowadzenie oferty Orange do salonów Sferis Otwarcie dwóch wielkopowierzchniowych sklepów sieci Szok w Charkowie i w Równem na Ukrainie Wybudowanie i oddanie do eksploatacji nowego magazynu w Zamieniu o łącznej powierzchni m² Zachowanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży Zwiększenie liczby pozycji w magazynie do ponad 13,5 tys., co daje w ujęciu rocznym wzrost o 77%

4 Wyniki finansowe Grupy ACTION
Przychody ze sprzedaży (tys.) Marża brutto (%) Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2006/2007 o 22,6 % Wzrost marży brutto w stosunku do I kwartału 2006/2007 o 1,8 pkt. proc.

5 Wyniki finansowe Grupy ACTION
Zysk operacyjny (tys.) Zysk netto (tys.) Wzrost zysku operacyjnego w stosunku do I kwartału 2006/2007 o 162,1 % Wzrost zysku netto w stosunku do I kwartału 2006/2007 o 55,6 %

6 Wyniki finansowe w I kwartale
[w tys. zł] I kw. 2006/2007 I kw. 2007/2008 Zmiana Przychody ze sprzedaży  22,6% Zysk brutto ze sprzedaży 22 106 36 244 64,0% Marża brutto na sprzedaży 5,4% 7,2% 1,8 pkt. proc. Koszty sprzedaży i marketingu 17 708 24 121 36,2% W relacji do przychodów 4,3% 4,8% 0,5 pkt. proc. Koszty ogólnego zarządu 3 065 10 786 251,9% 0,7% 2,1% 1,4 pkt. proc. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 2 565 8 878 246,1% Wynik na działalności operacyjnej 3 898 10 215 162,1% Koszty finansowe netto 349 603 72,8% Wynik netto 3 214 5 001 55,6%

7 Wyniki finansowe w I kwartale - koszty ogólnego zarządu
Elementy skutkujące wzrostem kosztów ogólnego zarządu: wycena opcji menadżerskich – tys. zł jednorazowe spisanie części WNIP California Computers – 1017 tys. zł amortyzacja WNIP California Computers – 716 tys. zł amortyzacja znaku towarowego PTR – 372 tys. zł przyrost kosztów zarządu w nowych konsolidowanych spółkach Grupy (Sferis, A.pl) – 849 tys. zł Koszty ogólnego zarządu – w wyłączeniem w/w elementów: [w tys. zł] I kw. 2006/2007 I kw. 2007/2008 Zmiana Przychody ze sprzedaży  22,6% Koszty ogólnego zarządu 3 065 4 154 35,5% W relacji do przychodów 0,7% 0,8% 0,1 pkt. proc.

8 Wynik Grupy ACTION z wyłączeniem zdarzeń negatywnych
Brak negatywnych elementów w rachunku wyników skutkowałby osiągnięciem wyniku netto na poziomie 11,6 mln zł Zdarzenia które nie wystąpią w przyszłości jednorazowe spisanie części WNIP California Computers – tys. zł Zdarzenia bezgotówkowe amortyzacja WNIP California Computers – 716 tys. zł amortyzacja znaku towarowego PTR – 372 tys. zł wycena opcji menedżerskich – tys. zł Zdarzenia o charakterze inwestycyjnym wynik A.pl – 591 tys. zł koszty finansowania inwestycji nowego magazynu – 219 tys. zł Zysk netto tys. zł

9 Prognoza 2007/2008 Przychody ze sprzedaży Zysk netto Dynamika
2005/2006 vs 2004/2005 2006/2007 vs 2005/2006 2007/2008 vs 2006/2007 7,9% 25,1% 25,6% -212,6% 38,7% 38,4% Wyniki Grupy Action [mln PLN] 2004/05 Wykonanie 2005/06 Wykonanie 2006/07 Wykonanie 2007/08 Prognoza Przychody ze sprzedaży 1 331,9 1 436,8 1 797,5 2 257,3 Zysk netto -14,1 15,9 22,02 30,5 marża% -1,06% 1,11% 1,23% 1,35% Przychody ze sprzedaży Zysk netto

10 Wskaźnik cena / wartość księgowa
ACTION na giełdzie Wskaźnik cena / wartość księgowa Wskaźnik cena / zysk Zysk na akcję

11


Pobierz ppt "Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007/2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google