Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008."— Zapis prezentacji:

1 11 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

2 2 Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej Elzab, Spółki Elzab SA /dalej: Elzab/ oraz podmiotów, które mogą w najbliższym czasie powiększyć Grupę Kapitałową Elzab – Exorigo Sp. z o.o. /dalej: Exorigo/ oraz UPOS System sp. z o.o. /dalej: UPOS/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Elzab, Exorigo i UPOS uznają za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Elzab, Exorigo i UPOS nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Zastrzeżenie

3 3 Wstęp Wyniki operacyjne 1H 2008 vs. 1H 2007 – wzrost przychodów Exorigo i UPOS o 17% i zysku netto o 11% 1H 2008 r/r – łączny wzrost przychodów o 78% i zysku netto o 83% dzięki planowanemu połączeniu kapitałowemu – organiczny wzrost zysku netto Elzab SA o 4% Najważniejsze wydarzenia – zakończenie wdrożenia na Ukrainie /spółki Grupy EMF: SMYK, Empik/ – rozpoczęcie działań na rynku greckim /powołanie nowego podmiotu/ – powołanie wspólnego zespołu przygotowującego działania po połączeniu kapitałowym – decyzja o odpisie wartości spółek zależnych Elzab nabytych od MWCR we wrześniu 2004 roku do poziomu kapitałów własnych (Medesa, Micra)

4 Wyniki finansowe I półrocze 2008

5 5 Wyniki finansowe 2007 * wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem odpisu wartości spółek zależnych ** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

6 6 Wyniki finansowe 1H 2008 - przychody 17% 78% * wyniki jednostkowe Elzab SA ** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos 17% 78%

7 7 Wyniki finansowe 1H 2008 – wynik netto * Wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych /IH 2007 skorygowany o 0,1 mln zł z tytułu dywidendy ze spółek zależnych natomiast IH 2008 został skorygowany o odpisy wartości spółek zależnych w wysokości 10,4 mln oraz jednorazowe koszty transakcji w wysokości 0,3 mln/ ** Grupa jako suma wyniki jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos *** organiczny wzrost zysku netto Elzabu w IH 2008 roku wyniósł 4% 11 % 83 %

8 8 Struktura sprzedaży Exorigo + UPOS * w tym produkcja 15,6%

9 9 Struktura sprzedaży Elzab + Exorigo + UPOS * dane jednostkowe Elzab SA ** w tym produkcja w UPOS 9,9% *** struktura sprzedaży Elzab SA w 2007 r.: produkcja urządzeń 79,2%, serwis 5,7%, towary 11,5%, pozostałe 3,6% Stabilna struktura sprzedaży Grupy: – blisko 50% produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych i dla handlu – 14% stałe umowy – utrzymanie systemów klientów – 25% wdrożenia – rozwiązania własne i obce Wysoki udział (blisko 65%) najwyżej rentownych działalności: – produkcja urządzeń fiskalnych – utrzymanie systemów podstawą bezpiecznego i dynamicznego rozwoju inwestycji

10 Połączenie kapitałowe Elzab, Exorigo i UPOS

11 Obszary potencjalnych synergii – koszty produkcji urządzeń fiskalnych (UPOS * + Elzab *) – 11,6 mln – koszty zakupu materiałów i usług (UPOS + Elzab) – 26,1 mln – łączne koszty R&D (UPOS + Elzab + Exorigo) – 5,5 mln – łączne koszty sprzedaży – 3,6 mln – łączne koszty ogólnego zarządu – 25,0 mln 11 Przygotowanie planu działań do końca 2008 – optymalizacja produkcji – wspólne negocjacje i łączenie dostaw – integracja operacyjna R&D – optymalizacja sieci handlowej i kanałów dystrybucji – integracja funkcji pomocniczych Połączenie Elzab, Exorigo i UPOS - cele * bez kosztów materiałów i usług

12 12 Docelowa struktura Grupy Struktura holdingowa usprawniająca zarządzanie i integrację podmiotów Podział Grupy na Business Units zgodne z kompetencjami Wspólne zarządzanie R&D i sprzedażą zapewnia integrację i optymalizację produktową Połączenie produkcji urządzeń fiskalnych Elzabu i UPOS Produkcja urządzeń fiskalnych Funkcjonalna struktura Grupy R&D Software - usługi - development Utrzymanie systemów Serwis Sprzedaż Pośrednia Bezpośrednia

13 Strategia rozwoju

14 14 Lider na rynku rozwiązań dla handlu w Europie Środkowo-Wschodniej – dynamiczny wzrost konsumpcji i sprzedaży detalicznej w krajach CEE, Rosji i Ukrainie znacznie powyżej PKB – doświadczenie i specjalistyczna wiedza o handlu w obszarze rozwiązań IT i urządzeń (fiskalnych i dodatkowych) – duża różnorodność modeli biznesowych klientów = konieczność posiadania wiedzy (często lokalnej) = bardzo wysokie bariery wejścia = utrzymywanie wysokich marż przykład: firma Radiant Systems, USA Strategia rozwoju - Cel

15 15 Strategia rozwoju – Realizacja Równomierny rozwój organiczny – rozwój kompetencji w istotnych rozwiązaniach softwarowych: SAP for Retail, Oracle Retail (d. Retek, Oracle), Aldata G.O.L.D – od serwisu poprzez utrzymanie do wdrożeń – tworzenie własnych uzupełniających rozwiązań softwareowych dla dużych klientów – oferta własnych kompletnych rozwiązań (software + urządzenia) dla średnich i małych klientów (również sieciowych) – R&D – projektowanie systemów fiskalnych (urządzenia + software) maksymalnie dostosowanych do oczekiwań klientów – integracja rozwiązań (software) różnych producentów cel: pełen outsourcing operacji związanych z IT dla handlu

16 16 Strategia rozwoju – Ekspansja zagraniczna Podążanie za klientami (oddziały na Słowacji i Ukrainie) - polityka rozwoju geograficznego klientów – EMF (Ukraina, Rosja, Kazachstan Niemcy, Rumunia, Cechy, Słowacja) – Alshaya (Czechy, Słowacja, Węgry Turcja) Akwizycje (realizowane ze środków własnych: dług i kapitał) * – region CEE – Grecja * szczegółowe dane na temat akwizycji Grupa będzie w stanie podać na przełomie roku 2008/2009 ** Dana ze strony www EMF: *** 474 punkty handlowe na koniec I kw. 2008 oraz 534 na koniec II kw. 2008 (Dane ze strony www EMF) Kraj20072008 Polska352407-444 Ukraina4680-85 Rosja i Kazachstan5590-107 Rumunia00-4 Niemcy33 Suma456 ***580 Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F w 2008 r. **

17 Podsumowanie

18 18 Finalizacja I etapu połączenia kapitałowego Grupy, zakończenie procesu w 2008 roku Łączne wyniki finansowe Elzab, Exorigo i UPOS – w 2007 r. 154 mln zł przychodów i 18,5 mln zysku netto – w I półroczu 2008 blisko 80 mln przychodów i 10 mln zł zysku netto Cel – lider na rynku CEE w rozwiązaniach IT dla handlu Wysoki stopień synergii pomiędzy podmiotami w Grupie Nowa struktura oparta na funkcjonalności biznesowej Akwizycje w regionie (przełom 2008 i 2009) Podsumowanie

19 Opis transakcji

20 20 Struktura transakcji Warunki transakcji zakładają utrzymanie przez aktualnych udziałowców Exorigo i Elzab większości w kapitale i głosach Elzab Struktura transakcji zakłada posiadanie przez Grupę 6,2 mln akcji Elzab (akcje własne) - w tym 5,8 mln w posiadaniu Exorigo – umorzenie lub ewentualne środki na rozwój ~ 33% etapy transakcji Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo ~ 33% etapy transakcji Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo Etap II - wniesienie 100% Exorigo i 100% UPOS do Elzab Emisja (aportowa) akcji Elzab dla udziałowców Exorigo i UPOS 64,2% struktura po transakcji udziałowcy Exorigo i Upos 100% 8,8 % 5,8m akcji Elzab 0,4m akcji własnych

21 21


Pobierz ppt "11 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google