Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej Elzab, Spółki Elzab SA /dalej: Elzab/ oraz podmiotów, które mogą w najbliższym czasie powiększyć Grupę Kapitałową Elzab – Exorigo Sp. z o.o. /dalej: Exorigo/ oraz UPOS System sp. z o.o. /dalej: UPOS/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Elzab, Exorigo i UPOS uznają za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Elzab, Exorigo i UPOS nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

3 Wstęp Wyniki operacyjne 1H 2008 vs. 1H 2007 Najważniejsze wydarzenia
wzrost przychodów Exorigo i UPOS o 17% i zysku netto o 11% 1H 2008 r/r łączny wzrost przychodów o 78% i zysku netto o 83% dzięki planowanemu połączeniu kapitałowemu organiczny wzrost zysku netto Elzab SA o 4% Najważniejsze wydarzenia zakończenie wdrożenia na Ukrainie /spółki Grupy EMF: SMYK, Empik/ rozpoczęcie działań na rynku greckim /powołanie nowego podmiotu/ powołanie wspólnego zespołu przygotowującego działania po połączeniu kapitałowym decyzja o odpisie wartości spółek zależnych Elzab nabytych od MWCR we wrześniu 2004 roku do poziomu kapitałów własnych (Medesa, Micra)

4 Wyniki finansowe I półrocze 2008

5 Wyniki finansowe 2007 * wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem odpisu wartości spółek zależnych ** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

6 Wyniki finansowe 1H 2008 - przychody
17% 17% 78% 78% * wyniki jednostkowe Elzab SA ** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

7 Wyniki finansowe 1H 2008 – wynik netto
11% 83% * Wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych /IH 2007 skorygowany o 0,1 mln zł z tytułu dywidendy ze spółek zależnych natomiast IH 2008 został skorygowany o odpisy wartości spółek zależnych w wysokości 10,4 mln oraz jednorazowe koszty transakcji w wysokości 0,3 mln/ ** Grupa jako suma wyniki jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos *** organiczny wzrost zysku netto Elzabu w IH 2008 roku wyniósł 4%

8 Struktura sprzedaży Exorigo + UPOS
* w tym produkcja 15,6%

9 Struktura sprzedaży Elzab + Exorigo + UPOS
Stabilna struktura sprzedaży Grupy: blisko 50% produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych i dla handlu 14% stałe umowy – utrzymanie systemów klientów 25% wdrożenia – rozwiązania własne i obce Wysoki udział (blisko 65%) najwyżej rentownych działalności: produkcja urządzeń fiskalnych utrzymanie systemów podstawą bezpiecznego i dynamicznego rozwoju inwestycji * dane jednostkowe Elzab SA ** w tym produkcja w UPOS 9,9% *** struktura sprzedaży Elzab SA w 2007 r.: produkcja urządzeń 79,2%, serwis 5,7%, towary 11,5%, pozostałe 3,6%

10 Połączenie kapitałowe
Elzab, Exorigo i UPOS

11 Połączenie Elzab, Exorigo i UPOS - cele
Obszary potencjalnych synergii koszty produkcji urządzeń fiskalnych (UPOS * + Elzab *) – 11,6 mln koszty zakupu materiałów i usług (UPOS + Elzab) – 26,1 mln łączne koszty R&D (UPOS + Elzab + Exorigo) – 5,5 mln łączne koszty sprzedaży – 3,6 mln łączne koszty ogólnego zarządu – 25,0 mln Przygotowanie planu działań do końca 2008 optymalizacja produkcji wspólne negocjacje i łączenie dostaw integracja operacyjna R&D optymalizacja sieci handlowej i kanałów dystrybucji integracja funkcji pomocniczych * bez kosztów materiałów i usług

12 Docelowa struktura Grupy
Funkcjonalna struktura Grupy Produkcja urządzeń fiskalnych Sprzedaż R&D Software usługi development Utrzymanie systemów Serwis Pośrednia Bezpośrednia Struktura holdingowa usprawniająca zarządzanie i integrację podmiotów Podział Grupy na Business Units zgodne z kompetencjami Wspólne zarządzanie R&D i sprzedażą zapewnia integrację i optymalizację produktową Połączenie produkcji urządzeń fiskalnych Elzabu i UPOS

13 Strategia rozwoju

14 Strategia rozwoju - Cel
Lider na rynku rozwiązań dla handlu w Europie Środkowo-Wschodniej dynamiczny wzrost konsumpcji i sprzedaży detalicznej w krajach CEE, Rosji i Ukrainie znacznie powyżej PKB doświadczenie i specjalistyczna wiedza o handlu w obszarze rozwiązań IT i urządzeń (fiskalnych i dodatkowych) duża różnorodność modeli biznesowych klientów = konieczność posiadania wiedzy (często lokalnej) = bardzo wysokie bariery wejścia = utrzymywanie wysokich marż przykład: firma Radiant Systems, USA

15 Strategia rozwoju – Realizacja
Równomierny rozwój organiczny rozwój kompetencji w istotnych rozwiązaniach softwarowych: SAP for Retail, Oracle Retail (d. Retek, Oracle), Aldata G.O.L.D – od serwisu poprzez utrzymanie do wdrożeń tworzenie własnych uzupełniających rozwiązań software’owych dla dużych klientów oferta własnych kompletnych rozwiązań (software + urządzenia) dla średnich i małych klientów (również sieciowych) R&D – projektowanie systemów fiskalnych (urządzenia + software) maksymalnie dostosowanych do oczekiwań klientów integracja rozwiązań (software) różnych producentów cel: pełen outsourcing operacji związanych z IT dla handlu

16 Strategia rozwoju – Ekspansja zagraniczna
Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F w 2008 r. ** Podążanie za klientami (oddziały na Słowacji i Ukrainie) - polityka rozwoju geograficznego klientów EMF (Ukraina, Rosja, Kazachstan Niemcy, Rumunia, Cechy, Słowacja) Alshaya (Czechy, Słowacja, Węgry Turcja) Akwizycje (realizowane ze środków własnych: dług i kapitał) * region CEE Grecja Kraj 2007 2008 Polska 352 Ukraina 46 80-85 Rosja i Kazachstan 55 90-107 Rumunia 0-4 Niemcy 3 Suma 456 *** 580 Dodatkowe EMF podpisał umowę na nabycie w Niemczech sieći „Spiele Max” – sieć 41 sklepów z artykułami dla dzieci * szczegółowe dane na temat akwizycji Grupa będzie w stanie podać na przełomie roku 2008/2009 ** Dana ze strony www EMF: *** 474 punkty handlowe na koniec I kw oraz 534 na koniec II kw (Dane ze strony www EMF)

17 Podsumowanie

18 Łączne wyniki finansowe Elzab, Exorigo i UPOS
Podsumowanie Finalizacja I etapu połączenia kapitałowego Grupy, zakończenie procesu w 2008 roku Łączne wyniki finansowe Elzab, Exorigo i UPOS w 2007 r. 154 mln zł przychodów i 18,5 mln zysku netto w I półroczu 2008 blisko 80 mln przychodów i 10 mln zł zysku netto Cel – lider na rynku CEE w rozwiązaniach IT dla handlu Wysoki stopień synergii pomiędzy podmiotami w Grupie Nowa struktura oparta na funkcjonalności biznesowej Akwizycje w regionie (przełom 2008 i 2009)

19 Opis transakcji

20 struktura po transakcji udziałowcy Exorigo i Upos
Struktura transakcji etapy transakcji etapy transakcji struktura po transakcji Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo udziałowcy Exorigo i Upos ~ 33% ~ 33% 64,2% 8,8 % 0,4m akcji własnych 5,8m akcji Elzab 100% 100% Etap II - wniesienie 100% Exorigo i 100% UPOS do Elzab Emisja (aportowa) akcji Elzab dla udziałowców Exorigo i UPOS Warunki transakcji zakładają utrzymanie przez aktualnych udziałowców Exorigo i Elzab większości w kapitale i głosach Elzab Struktura transakcji zakłada posiadanie przez Grupę 6,2 mln akcji Elzab (akcje własne) - w tym 5,8 mln w posiadaniu Exorigo – umorzenie lub ewentualne środki na rozwój

21


Pobierz ppt "PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google