Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wytyczne Jednostki Monitorująco -Kontrolnej EFRR (JMK) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Podstawy prawne. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków;

3 Horyzont czasowy kwalifikowalności.
Początek okresu kwalifikowalności wydatków - 1 stycznia 2004 r.; Koniec okresu kwalifikowalności wydatków - 31 grudnia 2008 r.;

4 Kwalifikowalność wydatków - zasady ogólne.
wydatki są niezbędne do realizacji projektu; wydatki są rzetelnie udokumentowane, możliwe do zweryfikowania; wydatki są spójne z obowiązującymi przepisami;

5 Zasady kwalifikowalności wydatków - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

6 Zasada 1: wydatki rzeczywiście ponoszone.
Płatności ponoszone przez beneficjentów; Koszty amortyzacji; Koszty ogólne; Wkład rzeczowy; Dowody wydatków; Podwykonawstwo;

7 Zasada 2: księgowanie przychodów.
Księgowanie przychodów osiągniętych w trakcie realizacji inwestycji do momentu jej rozliczenia; Znaczące zyski na działalności operacyjnej osiągnięte podczas cyklu gospodarczego inwestycji infrastrukturalnych;

8 Zasada 3: opłaty finansowe i inne obciążenia oraz koszty usług prawnych.
Koszty bankowe; Porady prawne; Opłaty notarialne; Koszty ekspertyz technicznych i finansowych; Koszty księgowości i audytu; Koszty gwarancji; Kary finansowe i grzywny;

9 Zasada 4: zakup sprzętu używanego.
Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania;

10 Zasada 5: zakup nieruchomości gruntowej.
Zasada ogólna; Koszt zakupu gruntu w projektach z zakresu ochrony środowiska;

11 Zasada 6: zakup nieruchomości budynkowych.
Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania;

12 Zasada 7: VAT i inne podatki oraz opłaty.
VAT jako koszt kwalifikowalny; Inne podatki i opłaty;

13 Zasada 8: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka i fundusze pożyczkowe
Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania;

14 Zasada 9: fundusze gwarancyjne.
Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania;

15 Zasada 10: leasing. Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy; Warunki współfinansowania leasingu bezpośrednio dla leasingobiorcy; Leasing zwrotny;

16 Zasada 11: koszty wynikające z zarządzania i uruchomienia funduszy strukturalnych.
Wydatki w ramach pomocy technicznej; Wydatki administracji publicznej związane z realizacją projektów;

17 Zasada 12: kwalifikowanie się projektów w zależności od miejsca.
UWAGA: Cały obszar Polski jest objęty Celem 1, więc Zasada 12 nie ma zastosowania.

18 Kontakt w sprawie kwalifikowalności wydatków?
Beneficjent kieruje pytania do Instytucji Wdrażającej; Instytucja Wdrażająca kieruje pytania do Instytucji Pośredniczącej, w przypadku gdy taka nie istnieje dla danego działania- do Instytucji Zarządzającej PO; Instytucja Zarządzająca kieruje pytania do JMK;

19 Kontakt w sprawie kwalifikowalności wydatków?
Beneficjent Instytucja Wdrażająca Instytucja Wdrażająca Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Jednostka Monitorująco-Kontrolna

20 Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFRR.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dr Edyta Martini Anna Staniewska Agnieszka Łukomska Michał Sundmann Dariusz Kamiński


Pobierz ppt "Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google