Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytyczne Jednostki Monitorująco -Kontrolnej EFRR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytyczne Jednostki Monitorująco -Kontrolnej EFRR."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytyczne Jednostki Monitorująco -Kontrolnej EFRR (JMK) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2 Podstawy prawne. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków;

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3 Horyzont czasowy kwalifikowalności. Początek okresu kwalifikowalności wydatków - 1 stycznia 2004 r. ; Koniec okresu kwalifikowalności wydatków - 31 grudnia 2008 r. ;

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 4 Kwalifikowalność wydatków - zasady ogólne. wydatki są niezbędne do realizacji projektu; wydatki są niezbędne do realizacji projektu; wydatki są rzetelnie udokumentowane, możliwe do zweryfikowania; wydatki są rzetelnie udokumentowane, możliwe do zweryfikowania; wydatki są spójne z obowiązującymi przepisami; wydatki są spójne z obowiązującymi przepisami;

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 5 Zasady kwalifikowalności wydatków - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 6 Zasada 1: wydatki rzeczywiście ponoszone. Płatności ponoszone przez beneficjentów; Płatności ponoszone przez beneficjentów; Koszty amortyzacji; Koszty amortyzacji; Koszty ogólne; Koszty ogólne; Wkład rzeczowy; Wkład rzeczowy; Dowody wydatków; Dowody wydatków; Podwykonawstwo; Podwykonawstwo;

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7 Zasada 2: księgowanie przychodów. Księgowanie przychodów osiągniętych w trakcie realizacji inwestycji do momentu jej rozliczenia; Księgowanie przychodów osiągniętych w trakcie realizacji inwestycji do momentu jej rozliczenia; Znaczące zyski na działalności operacyjnej osiągnięte podczas cyklu gospodarczego inwestycji infrastrukturalnych; Znaczące zyski na działalności operacyjnej osiągnięte podczas cyklu gospodarczego inwestycji infrastrukturalnych;

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 8 Zasada 3: opłaty finansowe i inne obciążenia oraz koszty usług prawnych. Opłaty finansowe; Opłaty finansowe; Koszty bankowe; Koszty bankowe; Porady prawne; Porady prawne; Opłaty notarialne; Opłaty notarialne; Koszty ekspertyz technicznych i finansowych; Koszty ekspertyz technicznych i finansowych; Koszty księgowości i audytu; Koszty księgowości i audytu; Koszty gwarancji; Koszty gwarancji; Kary finansowe i grzywny; Kary finansowe i grzywny;

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 9 Zasada 4: zakup sprzętu używanego. Zasada ogólna; Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania; Warunki kwalifikowania;

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 10 Zasada 5: zakup nieruchomości gruntowej. Zasada ogólna; Zasada ogólna; Koszt zakupu gruntu w projektach z zakresu ochrony środowiska; Koszt zakupu gruntu w projektach z zakresu ochrony środowiska;

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 11 Zasada 6: zakup nieruchomości budynkowych. Zasada ogólna; Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania; Warunki kwalifikowania;

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 12 Zasada 7: VAT i inne podatki oraz opłaty. VAT jako koszt kwalifikowalny; VAT jako koszt kwalifikowalny; Inne podatki i opłaty; Inne podatki i opłaty;

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 13 Zasada 8: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka i fundusze pożyczkowe Zasada ogólna; Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania; Warunki kwalifikowania;

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 14 Zasada 9: fundusze gwarancyjne. Zasada ogólna; Zasada ogólna; Warunki kwalifikowania; Warunki kwalifikowania;

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 15 Zasada 10: leasing. Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy; Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy; Warunki współfinansowania leasingu bezpośrednio dla leasingobiorcy; Warunki współfinansowania leasingu bezpośrednio dla leasingobiorcy; Leasing zwrotny; Leasing zwrotny;

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 16 Zasada 11: koszty wynikające z zarządzania i uruchomienia funduszy strukturalnych. Wydatki w ramach pomocy technicznej; Wydatki w ramach pomocy technicznej; Wydatki administracji publicznej związane z realizacją projektów; Wydatki administracji publicznej związane z realizacją projektów;

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 17 Zasada 12: kwalifikowanie się projektów w zależności od miejsca. UWAGA: Cały obszar Polski jest objęty Celem 1, więc Zasada 12 nie ma zastosowania.

18 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 18 Kontakt w sprawie kwalifikowalności wydatków? Beneficjent kieruje pytania do Instytucji Wdrażającej; Beneficjent kieruje pytania do Instytucji Wdrażającej; Instytucja Wdrażająca kieruje pytania do Instytucji Pośredniczącej, w przypadku gdy taka nie istnieje dla danego działania- do Instytucji Zarządzającej PO; Instytucja Wdrażająca kieruje pytania do Instytucji Pośredniczącej, w przypadku gdy taka nie istnieje dla danego działania- do Instytucji Zarządzającej PO; Instytucja Zarządzająca kieruje pytania do JMK; Instytucja Zarządzająca kieruje pytania do JMK;

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 19 Kontakt w sprawie kwalifikowalności wydatków?

20 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 20 Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFRR. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dr Edyta Martini martini@mg.gov.pl; martini@mg.gov.pl Anna Staniewska anna.staniewska@mg.gov.pl anna.staniewska@mg.gov.pl Agnieszka Łukomska agnieszka.lukomska@mg.gov.pl agnieszka.lukomska@mg.gov.pl Michał Sundmann michał.sundmann@mg.gov.pl michał.sundmann@mg.gov.pl Dariusz Kamiński dariusz.kaminski@mg.gov.pl dariusz.kaminski@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytyczne Jednostki Monitorująco -Kontrolnej EFRR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google