Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.05.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.05.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – maj 2013r. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie styczeń ,8 % (4.022 osób) 13,2 %18,5% styczeń ,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1 % luty ,4 % (4.241 osób) 13,4 %18,8 % luty ,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie marzec ,2 % (4.173 osób) 13,3 %18,5% marzec ,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9 % kwiecień ,9 % (3.863 osób) 13 %18,4 % kwiecień ,9 % (3.695 osób) 14,0 %18,4%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie maj ,8 % (3.349) 12,6 %17,4 % maj ,5 %

5 Liczba zarejestrowanych osób na dzień r. zarejestrowanych było osoby, w tym kobiety dla porównania: r. zarejestrowanych było osób – nastąpił spadek o 101 osób; osób (79% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 176 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 133 osoby (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 32 osoby;

6 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 2021 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1130 osób 3) powyżej 50 roku życia – 991 osób 4) bez doświadczenia zawodowego – 869 osób 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia osoby 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 415 osób

7 Współpraca z pracodawcami W 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 682 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

8 Współpraca z pracodawcami - c.d. Zorganizowano 2 giełdy pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kelner-barman, kasjer sprzedawca, magazynier,

9 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

10 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

11 Podjęcia pracy W okresie styczeń – maj 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną osób pracę subsydiowaną - 91osób

12 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi ; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota ;

13 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji r. Forma aktywizacji Liczba osób (przewidziana do aktywizacji) Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. PRACE INTERWENCYJNE 20 (2012r.) 15 (2013r.) (z 2012r.) (2013r.) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ROBOTY PUBLICZNE 11 (2012r.) 12 (2013r.) (z 2012r.) (2013r.) STAŻE

14 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2013r. Forma aktywizacji Liczba osób Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY ~ ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ~ SZKOLENIA, w tym Klub Pracy

15 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – maj 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – osób

16 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.05.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google