Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na Rynku Pracy na terenach wiejskich powiatu brodnickiego. Brodnica, 29 wrzesień 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na Rynku Pracy na terenach wiejskich powiatu brodnickiego. Brodnica, 29 wrzesień 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na Rynku Pracy na terenach wiejskich powiatu brodnickiego. Brodnica, 29 wrzesień 2010 roku

2 wzrost o 0,7 pkt. proc. z 12,2% w końcu sierpnia 09r. do 12,9% w końcu sierpnia 10r. Klasyfikuje powiat na 4 miejscu w województwie kujawsko- pomorskim pod względem najniższej stopy bezrobocia po największych aglomeracjach miejskich takich jak: Toruń grodzki 7,3% Bydgoszcz grodzki 7,4% Bydgoszcz ziemski 12,0% Stopa bezrobocia w powiecie brodnickim w końcu okresu w proc. Stopa bezrobocia - dane Głównego Urzędu Statystycznego – odzwierciedla udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo i zgodnie z aktami prawnymi o statystyce publicznej obliczana jest dla kraju, województwa i powiatu

3 Bezrobocie wg miast i gmin powiatu brodnickiego liczba osób wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010r. (na dzień 31 sierpnia 2009r.)

4 Liczba bezrobotnych w powiecie brodnickim stan na dzień 31 sierpnia 2010 roku Bezrobotni z terenów wiejskich stanowili 55,9% ogółu zarejestrowanych osób Bezrobotni zamieszkali na wsi, którzy posiadali własne gospodarstwo rolne stanowili 2,14% ogółu zarejestrowanych osób z terenów wiejskich

5 Bezrobotni powiatu brodnickiego zamieszkali na wsi według wieku stan na dzień 30 czerwca 2010r. 59,9% bezrobotnych to osoby w wieku do 35 roku życia 56,2% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi stanowiły kobiety Bezrobotne kobiety stanowiły większość w każdej grupie wiekowej poza grupą wiekową 55-59 lat i 60-65 lat, gdzie bezrobotni mężczyźni stanowili odpowiednio 70% i 100%

6 Bezrobotni zamieszkali na wsi według płci i wykształcenia według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Poziom wykształcenia bezrobotnych zamieszkałych na wsi: 34,6 % - wykształcenie gimnazjalne i poniżej 31,6% - wykształcenie zasadnicze zawodowe 29,4% - wykształcenie średnie i policealne 4,25% - wykształcenie wyższe Wśród bezrobotnych z terenów wiejskich posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej dominowali mężczyźni, a z wykształceniem średnim i powyżej - kobiety.

7 Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku Osoby zamieszkałe na wsi stanowią 66,9% ogółu bezrobotnych powiatu brodnickiego 74,2 % kobiet wśród długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na wsi pozostaje bez pracy 46,8% do 6 miesięcy 30,4% od 6 do 12 miesięcy 22,7% powyżej 12 miesięcy

8 Bezrobotni zamieszkali na wsi uprawnieni do zasiłku według stanu na 31 sierpnia 2010 roku 742,10 zł. brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy 582,70zł. brutto w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku lub 20% mniej lub więcej wynosi zasiłek dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy

9 Udział zamieszkałych na wsi w liczbie ogółu bezrobotnych aktywizowanych w wybranych formach przeciwdziałania bezrobociu finansowanych przez PUP w Brodnicy w okresie 01.01.– 31.08.2010r.

10 Podjęcia pracy zgłoszone przez osoby bezrobotne w okresie 01.01. – 31.08.2010r.

11 Podjęcia pracy zgłoszone przez osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi według płci w okresie 01.01. – 31.08.2010r.

12 Oferty pracy zgłoszone do PUP w okresie 01.01. – 31.08.2010r. według gmin

13 Zawody, w których zgłoszono największą liczbę ofert pracy w okresie styczeń – czerwiec 2010r. Sprzedawca Pracownik biurowy Robotnik gospodarczy Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego Agent ubezpieczeniowy Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych Pracownik administracyjny Magazynier Brukarz Operator maszyny tekturniczej Pomoc kuchenna

14 Dziękujemy za uwagę! Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy ul. Żwirki i Wigury 3 87-300 Brodnica


Pobierz ppt "Sytuacja na Rynku Pracy na terenach wiejskich powiatu brodnickiego. Brodnica, 29 wrzesień 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google