Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MISJA Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MISJA Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 MISJA Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, tak aby tworzyć warunki mieszkańcom naszego regionu do jak najlepszego wyboru swojej drogi zawodowej. Podejmowanie indywidualnych decyzji zawodowych adekwatnie do predyspozycji, zdolności i marzeń by osiągnąć satysfakcję w pracy zawodowej Zakorzenienie w świadomości społecznej potrzeby stosowania doradztwa zawodowego na każdym etapie życia, od przedszkola po wiek emerytalny.

4 Współdziałanie, koordynacja i integracja działań instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym Wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiany idei, doświadczeń, informacji pomiędzy doradcami zatrudnionymi w różnych instytucjach rynku pracy Popularyzacja wiedzy o zawodach i współczesnym rynku pracy Zwiększenie dostępności i jakości usług doradczych Prowadzenie wspólnych projektów Tworzenie banku danych Badanie potrzeb rynku

5 Instytucje funkcjonują w SIECI wzajemnych zależności, relacji i powiązań. Jesteśmy częścią SYSTEMU funkcjonującego w określonych ramach.

6

7

8 PROJEKT Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011 Budżet 656 900,00 PLN Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego

9 REALIZATORZY PROJEKTU PARTNERSTWO NIEFORMALNE: INSTYTUCJE TWORZĄCE RYBNICKĄ PLATFORMĘ PORADNICTWA ZAWODOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Szkolny Ośrodek Kariery Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku PARTNER: Śląskie Stowarzyszeniem Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego ADMINISTRATOR: Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

10 Ogólny cel projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób młodych – uczniów szkół gimnazjalnych poprzez rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Szkolenie dla uczniów trzecich klas gimnazjum Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Szkolenie bezrobotnych na szkolnych doradców zawodowych Działania informacyjne i promocyjne Ogółem 2300 osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu

11 Jacek Żyro Grzegorz Gołąbek Izabela Muzyka Barbara KuwaczkaJoanna Bluszcz Joanna Kajdana Ewelina Marszołek - Polańczyk Monika Stępień- Grzegorzyca

12


Pobierz ppt "MISJA Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google