Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wykorzystać projekt systemowy ops/pcpr w celu osiągnięcia zmiany społecznej Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wykorzystać projekt systemowy ops/pcpr w celu osiągnięcia zmiany społecznej Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w."— Zapis prezentacji:

1 Jak wykorzystać projekt systemowy ops/pcpr w celu osiągnięcia zmiany społecznej Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZMIANA SPOŁECZNA EKONOMIA SPOŁECZNA – DROGA DO ZMIANY SPOŁECZNEJ -ZMIANY SPOŁECZNE SĄ MOŻLIWE -ZMIANY SPOŁECZNE SĄ POTRZEBNE -ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZMIANA SPOŁECZNA WARUNKI SKUTECZNEGO WPROWADZANIA ZMIANY SPOŁECZNEJ -KLIMAT I PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ -ZROZUMIENIE ISTOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ LOKALNE WŁADZE -POWOŁANIE PAERTERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 ZMIANA SPOŁECZNA WARUNKI SKUTECZNEGO WPROWADZANIA ZMIANY SPOŁECZNEJ -MOTYWACJE PARTNERÓW -MOTYWACJE ODBIORCÓW, UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ -MOTYWACJE INSTYTUCJI WSPARCIA Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 ZMIANA SPOŁECZNA ZBUDOWANIE RELACJI, STWORZENIE POWIĄZAŃ KOORDYNACJA DZIAŁAŃ OPARTA NA ZAUFANIU PARTNERSKIE PODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓŁDZIAŁANIE PAŃSTWA I GRUP OBYWATELSKICH SKUTECZNE NWESTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO, MATERIALNEGO, FINANSOWEGO OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I MARGINALIZACJI AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 ZMIANA SPOŁECZNA SPOŁECZNE ZAKORZENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM POGONI ZA ZIELONYMI PASTWISKAMI WZMOCNIANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH WZMACNIANIE POCZUCIA WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ZMIANA SPOŁECZNA ZBUDOWANIE ŁĄCZNIKA DLA ŚWIATA BIEDNYCH I BOGATYCH ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W ZAKRESIE: -DOCHODÓW, -BOGACTWA -PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW W ROZWOJU SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM -KORZYSTANIE Z OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACYJNYCH Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 ZMIANA SPOŁECZNA -POŁACZENIE GOSPODAROWANIA Z BUDOWANIEM WIĘZI SPOŁECZNYCH -WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SOCJALNEGO -KLIMAT ZAUFANIA -WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA -UMOCNIENIE LOKALNEJ I GRUPOWEJ TOŻSAMOŚCI Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD UWIERZ W SIEBIE – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA PODOPIECZNYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD LIDER: GOPS IŁOWO - OSADA PARTNERZY: NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIAŁDOWIE GOPS W PŁOŚNICY GOPS W RYBNIE PCPR W DZIAŁDOWIE BENEFICJENCI 141 OSÓB BEZROBOTNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ I BĘDĄCYCH W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 46 OSÓB BĘDZIE OBJĘTYCH PROGRAMEM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 90 % - KOBIETY 30% - MŁODE SAMOTNE MATKI Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD DZIAŁANIA AKTYWNA INTEGRACJA PRACA SOCJALNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE PROMOCJA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD AKTYWNA INTEGRACJA BADANIA PSYCHOMETRYCZNE WYWIAD Z DORADCĄ ZAWODOWYM – DIAGNOZA POSIADANYCH CECH OSOBOWOŚCIOWYCH I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH KONTRAKTY SOCJALNE – 95 OSÓB (SZKOLENIA, WSPARCIE ZAWODOWE, DORADZTWO, IPD) SZKOLENIA AKTYWIZACYJNE I ZAWODOWE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD PRACA SOCJALNA PRACA I WYNAGRODZENIE DOTYCHCZASOWYCH PRACOWNIKÓW GOPS – WKŁADA WŁASNY ZATRUDNIENIE NOWYCH PRACOWNIKÓW GOPS – PRACA SOCJALNA W REJONACH, AKTYWNA INTEGRACJA WDRAŻANIE I EWALUACJA IPD Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD REZULTATY BEZPOŚREDNIE LICZBA BO-OBJETYCH KONTRAKTAMI SOCJALNYMI– 95 LICZBA BO OBJĘTYCH PAL-46 LICZBA GODZIN SZKOLEŃ AKTYWIZACYJNYCH – 322 LICZBA BO – ZMIANA, UZUPELNIEN IE KWALIFIKACJI – 60 NOWE MIEJSCA PRACY – 3 LICZBA UKOŃCZONYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH -120 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD REZULTATY DŁUGOOKRESOWE NOWE ORGANIZACJE – PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE WIOSKI TEMATYCZNE ZMIANAMENTALNOŚCI PODOPIECZNYCH OPS/PCPR : OD BIERNOŚCI DO PODEJMOWANIA INICJATYW BUDOWANIE TRWAŁYCH MECHANIZMÓW ROZWOJU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 EKONOMIA SPOŁECZNA Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jak wykorzystać projekt systemowy ops/pcpr w celu osiągnięcia zmiany społecznej Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google