Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt 1-1-1 jako element strategii doskonalenia nauczycieli Ewa Superczyńska Konferencja Doskonalenie nauczycieli powiatu wolsztyńskiego 14 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt 1-1-1 jako element strategii doskonalenia nauczycieli Ewa Superczyńska Konferencja Doskonalenie nauczycieli powiatu wolsztyńskiego 14 listopada."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt 1-1-1 jako element strategii doskonalenia nauczycieli Ewa Superczyńska Konferencja Doskonalenie nauczycieli powiatu wolsztyńskiego 14 listopada 2007r.

3 Strategia doskonalenia Strategia doskonalenia nauczycieli to: działania systemowe ukierunkowane na podniesienie efektywności kształcenia

4 Strategia doskonalenia 1. Formułowanie celów dotyczących stanu kadry oświatowej. 2. Określenie sposobów doskonalenia kadry oświatowej 3. Realizacja założonych celów 4. Badanie efektywności podejmowanych działań

5 Schemat działań w ramach strategii doskonalenia nauczycieli System doskonalenia Ocena efektywności zrealizowanych form Realizacja doskonalenia kadry oświatowej Ocena stanu aktualnego Jak jest? Ustalenie potrzeb w zakresie doskonalenia Co chcemy osiągnąć?

6 Opracowanie strategii doskonalenia 1. Diagnoza aktualnego stanu a) stan doskonalenia nauczycieli b) stan kadry pedagogicznej szkół c) stosowane programy i podręczniki. d) sytuacja społeczna powiatu. e) wyniki egzaminów zewnętrznych.

7 Opracowanie strategii doskonalenia 2. Opracowanie celów dotyczących stanu kadry oświatowej : Jakie są oczekiwania w stosunku do nauczycieli? Doskonalenie umiejętności przygotowania ucznia a) do samodzielnego rozwiązywania problemów, b) umiejętnego korzystania z posiadanych informacji, czyli posługiwania się wiedzą.

8 Opracowanie strategii doskonalenia 3. Doskonalenie kadry oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb Ustalenie wspólnej koncepcji stanowiącej podstawę doskonalenia nauczycieli Opracowanie propozycji szkoleniowych dla poszczególnych grup nauczycieli Opracowanie koncepcji realizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli w ramach projektu 1-1-1 Opracowanie programu doradztwa metodycznego w powiecie Planowanie rozwoju kadry oświatowej

9 Opracowanie strategii doskonalenia 4.Realizacja doskonalenia kadry oświatowej Realizacja zinstytucjonalizowanych form doskonalenia kadry oświatowej Prowadzenie konsultacji w ramach projektu 111 Realizacja WDN ukierunkowanego na doskonalenie pracy nauczycieli poszczególnych szkół. Realizacja programu doradztwa metodycznego.

10 Opracowanie strategii doskonalenia 5. Ocena efektywności realizowanych form Ewaluacja końcowa zajęć szkoleniowych prowadzonych w formie stacjonarnej Ewaluacja odroczona realizacji szkoleń. Ewaluacja konsultacji Autoewaluacja funkcjonowania WDN w szkołach

11 Cel projektu 1-1-1 Wsparcie nauczycieli w powiatach bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania. umożliwienie nauczycielom w miejscu pracy i zamieszkania bezpośredniego systematycznego kontaktu z konsultantem Ośrodka, umożliwienie prowadzenia form doskonalenia jak najbliżej miejsca pracy nauczycieli, zapewnienie nauczycielom lepszego kontaktu z nowościami zawodowymi, uaktywnienie środowiska, uruchomienie platformy spotkań nauczycieli z danego terenu w większym gronie, celem wymiany doświadczeń.

12 Formy i treści Formy pracy konsultacje, kursy doskonalące, warsztaty, konferencje. Treści metodyczno – programowe problematyka psychologiczno-pedagogiczna wg potrzeb nauczycieli.

13 Mapka województwa 73 doradców 26 995 nauczycieli 5 230 nauczycieli objętych doradztwem 3 240 nauczycieli korzystających z doradztwa

14 Liczba nauczycieli korzystających z doradztwa

15 Wymagania do nauczycieli głęboka i szeroka wiedza merytoryczna, pedagogiczno psychologiczna umiejętności pozwalające na pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych umiejętność skutecznej komunikacji współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym znajomość języków obcych korzystanie z technologii informacyjnej

16 Formy pracy konsultacje, kursy doskonalące, warsztaty, konferencje. Treści metodyczno – programowe problematyka psychologiczno-pedagogiczna wg potrzeb nauczycieli.

17 Propozycja ODN w Poznaniu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu proponuje szeroką ofertę form doskonalenia dla nauczycieli. Szczególnie polecamy udział w projektach edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel nabyte umiejętności wprowadza bezpośrednio do praktyki szkolnej

18 Oferta ODN w Poznaniu Projekt111 Projekty edukacyjne Konsultacje Doskonalenie doradców Kursy doskonalące OFERTA ODN w Poznaniu

19 Nie wystarczy uczestniczyć w doskonaleniu, trzeba jeszcze wykorzystać tę wiedzę i umiejętności w pracy z uczniem.

20 Dlaczego to jest tak ważne Po raz pierwszy Dotąd nie było takiego przedsięwzięcia Obejmuje się cały powiat Ewaluacja Monitorowanie Współpraca władz samorządowych z Ośrodkiem

21 Dziękuję za uwagę Ewa Superczyńska Dyrektor ODN w Poznaniu


Pobierz ppt "Projekt 1-1-1 jako element strategii doskonalenia nauczycieli Ewa Superczyńska Konferencja Doskonalenie nauczycieli powiatu wolsztyńskiego 14 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google