Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja z myślą o przyszłości Idee na nowy rok szkolny 2008/09 … i dalej Tarnobrzeg 26 sierpnia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja z myślą o przyszłości Idee na nowy rok szkolny 2008/09 … i dalej Tarnobrzeg 26 sierpnia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja z myślą o przyszłości Idee na nowy rok szkolny 2008/09 … i dalej Tarnobrzeg 26 sierpnia 2008r.

2 JAKIE MAMY CELE? SZKOŁA SKUTECZNA… Szkoła wymagająca od ucznia. Szkoła gwarantująca konkretne rezultaty. Szkoła rozliczana z efektów kształcenia. SZKOŁA PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCA, CZYLI:

3 JAKIE MAMY CELE? SZKOŁA PRZYJAZNA… Szkoła zapewniająca dobrą opiekę. Szkoła stawiająca wymagania w sposób przyjazny. Szkoła bezpieczna i przyjazna realizacja programu zapewniającego wsparcie działań wychowawczych i opiekuńczych

4 JAKIE MAMY CELE? SZKOŁA NOWOCZESNA Szkoła systematyczne wprowadzająca nowoczesne technologie. Szkoła wykorzystująca je w procesie kształcenia i administrowania. Szkoła systematyczne wprowadzająca elektroniczne materiały edukacyjne dla uczniów.

5 NADCHODZĄCY ROK ZOSTAŁ OGŁOSZONY ROKIEM PRZEDSZKOLAKA Obecnie w Polsce aż w 530 gminach (21%) NIE MA ANI JEDNEGO PRZEDSZKOLA !!! W porównaniu do rówieśników z krajów Unii Europejskiej, w Polsce dwukrotnie mniej czterolatków korzysta z edukacji przedszkolnej.

6 JAKIE ZAMIERZENIA ZOSTANA SYSTEMATYCZNIE WDRAŻANE? Od roku 2009/10 wszystkie sześciolatki zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. (Rodzice otrzymają prawo decyzji o opóźnieniu startu szkolnego swego dziecka) Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3- 5 lat. Zagwarantowanie każdemu pięciolatkowi rocznej edukacji przedszkolnej. Dostosowanie form wychowania przedszkolnego do możliwości i potrzeb środowiska.

7 INNE ZAMIERZENIA Wdrażanie programów zachęcających do podejmowania przez absolwentów kształcenia technicznego. Wprowadzenie czteroletniego cyklu kształcenia ogólnego przez złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. (unowocześnienie programu i uniknięcie powtórzeń treści programowych) Zmiany w systemie egzaminowania: gimnazjum (od 2009) i szkoła podstawowa (od 2015)- język obcy, matura (od 2010)- matematyka.

8 INNE ZAMIERZENIA Skuteczne nauczanie języków obcych. (uczeń kończący szkołę będzie się posługiwał na poziomie zaawansowanym przynajmniej jednym językiem) Osiągnięcie elastycznego modelu kształcenia, reagującego na indywidualne potrzeby i zdolności uczniów. (W toku są prace prowadzące do tego, aby uczeń od poziomu gimnazjum miał pewne możliwości uzupełniania obowiązkowych zajęć o te, które rozwijają jego indywidualne pasje i zainteresowania, jak i o zajęcia dopełniające wiedzę szkolną z dziedzin nieobjętych rozszerzonym programem kształcenia)

9 NADZÓR PEDAGOGICZNY Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych ) form wychowania przedszkolnego. Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzonego obniżenia wieku obowiązku szkolnego. PRIORYTETY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

10 NADZÓR PEDAGOGICZNY Podwyższenie jakości i efektywności nauczania matematyki, w tym w kontekście umiejętności rozwiązywania problemów i przygotowania uczniów do powszechnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Podwyższenie efektywności wykorzystania działalności turystyczno- krajoznawczej i rekreacyjnej do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i pozalekcyjnych szkoły. PRIORYTETY PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

11 NADAL WAŻNE Diagnoza wiedzy i umiejętności oraz potrzeb uczniów rozpoczynających naukę w szkole, Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego, Szkoły niepubliczne, Pomoc w pozyskiwaniu dostępnych funduszy europejskich, Wychowanie, opieka i profilaktyka, Proces oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie edukacyjnym, Zaangażowanie ucznia w proces edukacji. System doradztwa zawodowego w szkole. Efektywne wykorzystanie czasu pracy w trakcie zajęć, Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Egzaminy zewnętrzne- wyniki, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Promowanie kształcenia matematyczno- przyrodniczego Współpraca z rodzicami uczniów, ich ważne miejsce w życiu szkoły.

12 Dobrze wykształcone i wychowane młode pokolenie To najpiękniejszy dar Jaki możemy ofiarować społeczeństwu Życzę wielu sukcesów, radości i satysfakcji czerpanych z realizacji tej pięknej, choć niełatwej misji zarówno w nadchodzącym roku jak i na dalsze lata. Tarnobrzeg 26 sierpnia 2008 roku


Pobierz ppt "Edukacja z myślą o przyszłości Idee na nowy rok szkolny 2008/09 … i dalej Tarnobrzeg 26 sierpnia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google