Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu."— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

2 Cele nadzoru, Postawienie właściwych celów nadzoru, Zmienność rozporządzeń; częściej niż co 5 lat zmienia się rozporządzenie, Nadzór prowadzi się w sposób ciągły i kompleksowy (dotyczy wszystkich obszarów szkoły i społeczności szkolnej).

3 Eliminowanie zachowań sprzecznych z prawem lub niepożądanych – kontrola, Uzyskanie wyczerpujących informacji o życiu szkoły – ewaluacja i wspomaganie, Realizacja celów strategicznych szkoły - ewaluacja i wspomaganie, Wzmacnianie pożądanych zachowań w społeczności szkolnej- ewaluacja i wspomaganie. Efektem nadzoru ma być rozwój szkoły

4 Sposób realizacji nadzoru – uczciwość, Nadzór prowadzić należy ponad sympatiami i antypatiami, Eliminacja elementu personalnego, kultura osobista, W innym przypadku nadzór będzie prowadził do konfliktu odbijającego się w efekcie na uczniach.

5 Czas pracy, Jakości prowadzenia zajęć, Identyfikowanie się ze szkołą i społecznością szkolną, Umiejętności pedagogiczne i społeczne, Umiejętności menadżerskie. Wymagamy od siebie więcej niż od podwładnych.

6 Nagrody, Dodatki motywacyjne, Godziny ponadwymiarowe, Niematerialna motywacja.

7 Działalność innowacyjna, Realizacji ciekawych projektów, Praca z uczniem zdolnym, Prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

8 Stworzenie właściwych warunków pracy dla nauczycieli - odpowiednia konstrukcja budżetu szkoły.

9 Dyscyplina w szkole, Bezpieczeństwo w szkole, Właściwe relacje interpersonalne.

10 Sposób postrzegania szkolnictwa zawodowego, Szkolnictwo zawodowe w okresie reformy, Polityka zatrudniania, Efekt finalny szkolenia.

11 Umiejętność zachowania się na rynku pracy, - Komunikacja interpersonalna, - Umiejętność autoprezentacji, - Kultura osobista i wygląd zewnętrzny, - Wiedza i umiejętności merytoryczne. Umiejętność prowadzenia własnej firmy. Stworzenie motywacji do dalszego kształcenia.

12 Dokumentacja, Realizacja podstawy programowej, Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych, Analiza egzaminów zewnętrznych, Baza szkoły i pomoce naukowe.

13 Analiza ogólna na Radzie Pedagogicznej, Analiza szczegółowa: - w komisjach przedmiotowych, - z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów zawodowych. Analiza poszczególnych pytań z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.

14 Logika tworzenia komisji, Zadania komisji, Tworzenie dokumentacji komisji, Przewodniczący komisji a delegowanie uprawnień komisji (budżet), Komisje międzyszkolne.

15 Umocowanie w realiach rynku pracy, Zapoznanie z nowymi technologiami, Pomoc w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, Kontakty międzynarodowe, Szkolenie uczniów i nauczycieli.

16 Określenie celu projektu, Analiza programów nauczania, Instytucje wspomagające: - Powiat Poznański, - PCKPiU, Określenie wymagań i możliwości szkoły.

17 Poszerzeniem współpracy, Patronat, Uruchamianiem nowych specjalności, Promocja szkoły i zawodu nie tylko w środowisku lokalnym.

18 Specyfika rzemiosła, Rola kierownika szkolenia praktycznego, Rzemiosło jako największy pracodawca.

19 Staże Leonardo Inne środki, np. z polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej, Środki Powiatu Poznańskiego, Środki własne.

20 Możliwość porównania się i zdobycia doświadczeń, Możliwość pozyskania pomocy naukowych, Kształcenie języka obcego i słownictwa fachowego w języku obcym, Staże uczniowskie, Kontakt z zagranicznymi nauczycielami, Szkolenia nauczycieli. Wymiany partnerskie podnoszą atrakcyjność szkoły.

21 Korbach Lwów

22 Platformy internetowe, Firmy wirtualne, Planowanie projektów, Telekonferencje nauczycieli i dyrekcji.

23 Czy hospitować? Jak hospitować? Harmonogram hospitacji, Lekcje otwarte, Ankiety, Obserwacja pracy.

24 Stałe monitorowanie procesu dydaktycznego i jego efektów, Wspólne projekty z pracodawcami - zakładami pracy i stały bezpośredni kontakt z nimi, Dokonywanie ewaluacji i właściwe planowanie nadzoru, Promocja szkolnictwa zawodowego, Bieżący rozwój bazy dydaktycznej, Uwzględnianie w programach nauczania nowości rynkowych, Współpraca z uczelniami wyższymi, Uwzględnienie uwagi elementu wychowawczo – opiekuńczego.

25 Zmienność prawa oświatowego, Karta Nauczyciela, Brak właściwego usytuowania doradztwa metodycznego, Środki finansowe.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu


Pobierz ppt "Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google