Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym
Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

2 Nadzór pedagogiczny Cele nadzoru,
Postawienie właściwych celów nadzoru, Zmienność rozporządzeń; częściej niż co 5 lat zmienia się rozporządzenie, Nadzór prowadzi się w sposób ciągły i kompleksowy (dotyczy wszystkich obszarów szkoły i społeczności szkolnej).

3 Cele nadzoru Eliminowanie zachowań sprzecznych
z prawem lub niepożądanych – kontrola, Uzyskanie wyczerpujących informacji o życiu szkoły – ewaluacja i wspomaganie, Realizacja celów strategicznych szkoły - ewaluacja i wspomaganie, Wzmacnianie pożądanych zachowań w społeczności szkolnej- ewaluacja i wspomaganie. Efektem nadzoru ma być rozwój szkoły

4 Ważne cechy nadzoru Sposób realizacji nadzoru – uczciwość,
Nadzór prowadzić należy ponad sympatiami i antypatiami, Eliminacja elementu personalnego, kultura osobista, W innym przypadku nadzór będzie prowadził do konfliktu odbijającego się w efekcie na uczniach.

5 Kompetencje osoby prowadzącej nadzór (cechy merytoryczne)
Czas pracy, Jakości prowadzenia zajęć, Identyfikowanie się ze szkołą i społecznością szkolną, Umiejętności pedagogiczne i społeczne, Umiejętności menadżerskie. Wymagamy od siebie więcej niż od podwładnych.

6 Motywowanie nauczycieli do pracy
Nagrody, Dodatki motywacyjne, Godziny ponadwymiarowe, Niematerialna motywacja.

7 Motywowanie nauczycieli do pracy
Działalność innowacyjna, Realizacji ciekawych projektów, Praca z uczniem zdolnym, Prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

8 Skuteczność nadzoru Stworzenie właściwych warunków pracy dla nauczycieli - odpowiednia konstrukcja budżetu szkoły.

9 Nadzór nad działalnością wychowawczo-opiekuńczą szkoły
Dyscyplina w szkole, Bezpieczeństwo w szkole, Właściwe relacje interpersonalne.

10 Nadzór dyrektora a szkolnictwo zawodowe
Sposób postrzegania szkolnictwa zawodowego, Szkolnictwo zawodowe w okresie reformy, Polityka zatrudniania, Efekt finalny szkolenia.

11 Efekty nadzoru Umiejętność zachowania się na rynku pracy,
- Komunikacja interpersonalna, - Umiejętność autoprezentacji, - Kultura osobista i wygląd zewnętrzny, Wiedza i umiejętności merytoryczne. Umiejętność prowadzenia własnej firmy. Stworzenie motywacji do dalszego kształcenia.

12 Zakres nadzoru nad szkolnictwem zawodowym
Dokumentacja, Realizacja podstawy programowej, Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych, Analiza egzaminów zewnętrznych, Baza szkoły i pomoce naukowe.

13 Analiza egzaminów zewnętrznych
Analiza ogólna na Radzie Pedagogicznej, Analiza szczegółowa: w komisjach przedmiotowych, z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów zawodowych. Analiza poszczególnych pytań z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.

14 Nadzór nad komisjami przedmiotowymi
Logika tworzenia komisji, Zadania komisji, Tworzenie dokumentacji komisji, Przewodniczący komisji a delegowanie uprawnień komisji (budżet), Komisje międzyszkolne.

15 Współpraca z zakładami pracy
Umocowanie w realiach rynku pracy, Zapoznanie z nowymi technologiami, Pomoc w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, Kontakty międzynarodowe, Szkolenie uczniów i nauczycieli.

16 Nawiazanie współpracy
Określenie celu projektu, Analiza programów nauczania, Instytucje wspomagające: Powiat Poznański, PCKPiU, Określenie wymagań i możliwości szkoły.

17 Dobre efekty współpracy mogą skutkować:
Poszerzeniem współpracy, Patronat, Uruchamianiem nowych specjalności, Promocja szkoły i zawodu nie tylko w środowisku lokalnym.

18 Współpraca z rzemiosłem
Specyfika rzemiosła, Rola kierownika szkolenia praktycznego, Rzemiosło jako największy pracodawca.

19 Rola współpracy zagranicznej i funduszy umijnych
Staże Leonardo Inne środki, np. z polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej, Środki Powiatu Poznańskiego, Środki własne.

20 Korzyści z wymiany zagranicznej
Możliwość porównania się i zdobycia doświadczeń, Możliwość pozyskania pomocy naukowych, Kształcenie języka obcego i słownictwa fachowego w języku obcym, Staże uczniowskie, Kontakt z zagranicznymi nauczycielami, Szkolenia nauczycieli. Wymiany partnerskie podnoszą atrakcyjność szkoły.

21 Współpraca międzynarodowa ze szkołami zawodowymi z Niemiec
Korbach Lwów

22 Wykorzystanie Internetu w kontaktach międzynarodowych
Platformy internetowe, Firmy wirtualne, Planowanie projektów, Telekonferencje nauczycieli i dyrekcji.

23 Hospitacje i lekcje otwarte w nadzorze
Czy hospitować? Jak hospitować? Harmonogram hospitacji, Lekcje otwarte, Ankiety, Obserwacja pracy.

24 Czym powinien charakteryzować się dobry nadzór?
Stałe monitorowanie procesu dydaktycznego i jego efektów, Wspólne projekty z pracodawcami - zakładami pracy i stały bezpośredni kontakt z nimi, Dokonywanie ewaluacji i właściwe planowanie nadzoru, Promocja szkolnictwa zawodowego, Bieżący rozwój bazy dydaktycznej, Uwzględnianie w programach nauczania nowości rynkowych, Współpraca z uczelniami wyższymi, Uwzględnienie uwagi elementu wychowawczo – opiekuńczego.

25 Bariery Nadzoru Zmienność prawa oświatowego, Karta Nauczyciela,
Brak właściwego usytuowania doradztwa metodycznego, Środki finansowe.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Przemysław Jankiewicz Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny nad szkoleniem zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google