Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt. Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt. Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt. Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r.

2 Plan prezentacji: 1. Założenia i zakres innowacji 2. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane 4. Organizacja kształcenia Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 3. Kim jest nasz uczeń? 2 5. Ewaluacja innowacji

3 Zakres innowacji: Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Kształceniem na odległość objęty jest uczeń technikum ekonomicznego, dla którego nauczanie indywidualne jest niezbędne ze względu na stan zdrowia – trudności z samodzielnym poruszaniu się; Innowacja obejmuje w sumie 23 przedmioty z zakresu technikum ekonomicznego (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe); Kształcenie na odległość obejmować będzie cały cykl kształcenia ucznia w szkole ponadgimnazjalnej. W klasach I - III - 12 godzin, a w klasie IV 16 godz. w tygodniu. 3

4 Założenia innowacji: Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Innowacja ma charakter organizacyjno – metodyczny. Z uwagi na posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia. Jednocześnie ważnym aspektem kształcenia tego ucznia są: utrzymanie wysokiej motywacji do nauki, mobilizowanie chłopca do poszerzania wiedzy ogólnej oraz do rozwijania własnych zainteresowań, 4 zapewnienie regularnego, bezpośredniego i pośredniego kontaktu z grupą rówieśniczą, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zachęcenie zespołu klasowego do wspierania ucznia i niesienia mu pomocy.

5 Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania i wychowania, Szansa dla ucznia: ukończenie technikum ekonomicznego otworzy przed nim możliwość zdobycia zawodu i pracy bądź zgłębiania tajników wiedzy na dalszych etapach edukacyjnych. 5

6 Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Wyzwanie dla szkoły, a jednocześnie zdobycie doświadczeń: w zakresie organizacji kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w prowadzeniu zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, które będzie wykorzystywane dla innych osób mających specjalne potrzeby edukacyjne i zdrowotne. 6

7 Kim jest nasz uczeń i gdzie mieszka? Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Naszym uczniem jest Bogdan - chłopiec niepełnosprawny ruchowo, który wymaga stałej opieki. 7

8 Kim jest nasz uczeń i gdzie mieszka? Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Uczeń mieszka w Zatwarnicy bieszczadzkiej wiosce położonej około 50 km od Ustrzyk Dolnych. 8

9 Organizacja kształcenia Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 9 Zajęcia z Bogdanem prowadzą nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie w zakresie nauczania na odległość. Większość nauczycieli ukończyło Studia podyplomoweKształcenie zdalne w edukacji, pozostałe osoby kursy z zakresu wykorzystania platformy Moodle.

10 Organizacja kształcenia Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Nauczanie odbywa się w formie blended–learningu. Polega ono na połączeniu edukacji zdalnej z edukacją stacjonarną. Kształcenie prowadzone jest w formie zajęć stacjonarnych oraz w formie zajęć realizowanych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem: platformy edukacyjnej Moodle, komunikatora Skype, kamery internetowej. 10

11 Organizacja kształcenia Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. Komunikator Skype Pomieszczenie, z którego odbywa się nauczanie indywidualne na odległość 11

12 Wykorzystanie platformy Moodle Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 12

13 Wykorzystanie platformy Moodle Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 13 Testy on line Zadania typu prześlij plik Fora problemowe

14 Zajęcia stacjonarne Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 14

15 Ewaluacja innowacji Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 15 Po zakończeniu roku szkolnego zostaje przeprowadzona ewaluacja procesu kształcenia. Ewaluacja dokonywana jest w oparciu o: wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej, opinie od ucznia i jego rodziców, opinie od nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem, opinię wychowawcy klasy, opinię pedagoga szkolnego.

16 Uzyskiwane przez ucznia wyniki: Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 16 KlasaŚrednia ocen I3,9 II3,8 III3,7

17 Napotykane trudności: Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r problemy z połączeniem przez Internet i z jego jakością, problemy techniczne: problemy dydaktyczne: - trudności w opanowaniu pewnych partii materiału, - problemy z systematycznością ucznia, - zniechęcanie się ucznia przy napotkaniu trudności w trakcie rozwiązywania zadań – konieczność częstego motywowania i zachęcania ucznia do pracy. problemy wynikające z niepełnosprawności ucznia;

18 Czynniki wspierające kształcenie na odległość : Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 18 Proces kształcenia Bogdana nie byłby możliwy bez wsparcia: jego rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły.

19 Plany ucznia Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 19 Po zakończeniu nauki w technikum Bogdan chciałby kontynuować naukę. Interesują go studia o kierunku politologia.

20 Dziękuję za uwagę Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady dobrych praktyk ZSKU Krosno, 22 listopada 2010 r. 20


Pobierz ppt "INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt. Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konferencja "E-learning w edukacji szkolnej - przykłady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google