Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ETwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej Warszawa, 18 marca 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Konferencja z okazji 5-lecia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ETwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej Warszawa, 18 marca 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Konferencja z okazji 5-lecia."— Zapis prezentacji:

1 eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej Warszawa, 18 marca 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Konferencja z okazji 5-lecia programu eTwinning

2 Plan wystąpienia Warunki dla rozwoju eTwinningu w kontekście nowej podstawy programowej (NPP). Projekty eTwinning w programie szkoły. Implikacje zapisów zawartych w NPP dla nauczycieli i szkół uczestniczących w Programie. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

3 TIK w NPP Zajęcia komputerowe od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Komputer z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej - I etap edukacyjny. Umiejętność posługiwania się TIK - umiejętnością kluczową. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się przy TIK na zajęciach z różnych przedmiotów. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

4 Projekt w NPP Projekt edukacyjny jest jedną z zalecanych metod realizacji nowej podstawy programowej. Część treści z zakresu wos obowiązkowo ma być zrealizowana metodą projektu. Jest pomysł włączenia projektu do egzaminu gimnazjalnego. Spójność programowa szkoły umożliwia stosowanie czasochłonnych metod nauczania. Zmiany w ramowym planie nauczania zapewniają warunki do elastycznej organizacji pracy szkoły. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

5 Współpraca międzynarodowa w NPP Brak wskazań odnośnie współpracy międzynarodowej (wyjątek potwierdza regułę). Współpraca międzynarodowa szansą, z której szkoły korzystają aby zwiększyć kompetencje językowe uczniów poprzez kontakt z innymi użytkownikami języka i autentyczne sytuacje komunikacyjne, aby budować postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur – wartość dodana. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

6 Projekt eTwinning a program nauczania Podstawowe źródło i inspiracja – NPP. Wzbogacanie i pogłębianie treści nauczania stosownie do uzdolnień uczniów. Nacisk na wykorzystanie posiadanych wiadomości. Zwiększanie szans edukacyjnych grupy uczniów (godzina karciana). Rozwijanie kompetencji kluczowych każdego ucznia (obowiązkowe zajęcia lekcyjne). Projekt eTwinning integralną częścią programu nauczania. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

7 Współpraca nauczycieli Modele projektów – jednoprzedmiotowe, wieloprzedmiotowe, międzyprzedmiotowe. Podejście CLIL, team teaching, nauczanie blokowe. Możliwa współpraca nauczycieli różnych przedmiotów; priorytetem nauki przyrodnicze i ścisłe. Współpraca z biblioteką szkolną. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

8 Projekt integralną częścią programu nauczania Przeprowadzenie diagnozy. Planowanie projektu (temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny). Włączenie projektu do programu nauczania. Dopuszczenie programu do użytku przez dyrektora szkoły. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

9 Projekt eTwinning Zgodny z misją i wizją szkoły Integralna część programu szkoły Ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych Serious Fun Dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków Zgodny z podstawą programową

10 Wnioski dla nauczycieli Narzędzia pedagogiczne – metoda projektu, technologia i współpraca międzynarodowa. Projekty eTwinning w codziennej praktyce szkolnej. Autonomia uczniów. Interaktywność w projektach. Współpraca. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

11 Wnioski dla dyrektorów szkół Warunki dla realizacji projektów eTwinning (sprzęt, oprogramowanie, organizacja pracy, wsparcie techniczne, plan doskonalenia nauczycieli) Warunki dla współpracy - zespół eTwinningu (wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów, wielu nauczycieli w eTwinningu). Podejście całą szkołą. Przedsięwzięcia promujące osiągnięcia uczestników projektu. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

12 Wnioski dla placówek doskonalenia nauczycieli (w ofercie) Szkolenia z zakresu TIK i TIK w nauczaniu przedmiotowym. Kursy językowe dla nauczycieli. Doskonalenie w zakresie edukacji międzykulturowej. dla władz samorządowych i oświatowych Zapewnienie warunków i wsparcia dla rozwoju eTwinningu w szkole. Promocja i uznanie dla szkół skutecznie wykorzystujących eTwinningu jako narzędzie rozwoju całej szkoły. eTwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej

13 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Konferencja z okazji 5-lecia programu eTwinning iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl


Pobierz ppt "ETwinning narzędziem realizacji nowej podstawy programowej Warszawa, 18 marca 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Konferencja z okazji 5-lecia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google