Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 Lublin,

2 Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie w zawodzie lub staż w instytucji Uczenie się, zdobywanie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia

3

4 Dobre praktyki są to działania: skuteczne (sprawdzone), efektywne, potrzebne (dotyczą sytuacji typu,,problem), dotyczą powtarzalnych problemów, możliwe do powielenia w innym miejscu, składają się z powtarzalnych elementów /zasobów, które występują w lokalnym środowisku (,,składalne), niezbyt skomplikowane, otwarte – można je opisać w kategoriach

5 Problemy to niezaspokojone potrzeby: Indywidualne (np. zawodowe, zdrowotne, wychowawcze, itp.) Zbiorowe (np. brak dostęp do kultury, edukacji, brak miejsca do spotkań, itp.) Nierozwiązywanie problemów przyczynia się do wykluczenia społecznego

6 Rodzina Znajomi Sąsiedzi Instytucje Samorząd Organizacje Internet

7 Odpowiedzenie na pytania: Gdzie jestem, jaki mamy problem? – Diagnozowanie Dokąd chcemy zmierzać, co osiągnąć? Prognozowanie W jaki sposób to dokonamy? Planowanie

8

9 Baza Dobrych Praktyk z Programu Integracji Społecznej (ponad 8ooo usług, ponad 800 nowych organizacji i ponad 1000 nowych grup nieformalnych) oraz publikacja W dobrym kierunku-czyli jak realizować usługi integracji społecznej

10 Atlas Dobrych Praktyk ekonomii społecznej, opisy działań ekonomicznych o charakterze społecznym (m.in. Spółdzielnia Emaus z Krężnicy Jarej) działania rozwijające samorządy lokalne, np. usługi społeczne, usługi techniczne, współpraca samorządu i ngo

11 Wspieranie działalności gospodarczej jak rozpoczynać i prowadzić działalność na wsi, poradniki, przykłady praktyczne Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, porady praktyczne np. jak założyć mały zakład gastronomiczny, gabinet kosmetyczny, sklep, agroturystykę, możliwość konsultacji

12 Przykłady przedsiębiorczości wiejskiej na baza danych o działalności gospodarczej rolników jako alternatywnym źródle dochodów pomysłów na działalność gospodarczą na wsi

13 Grzegorz Grządziel Instytut Rynku Pracy Tel


Pobierz ppt "Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google