Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 Lublin, 21.06.2011

2 Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie w zawodzie lub staż w instytucji Uczenie się, zdobywanie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia

3

4 Dobre praktyki są to działania: skuteczne (sprawdzone), efektywne, potrzebne (dotyczą sytuacji typu,,problem), dotyczą powtarzalnych problemów, możliwe do powielenia w innym miejscu, składają się z powtarzalnych elementów /zasobów, które występują w lokalnym środowisku (,,składalne), niezbyt skomplikowane, otwarte – można je opisać w kategoriach

5 Problemy to niezaspokojone potrzeby: Indywidualne (np. zawodowe, zdrowotne, wychowawcze, itp.) Zbiorowe (np. brak dostęp do kultury, edukacji, brak miejsca do spotkań, itp.) Nierozwiązywanie problemów przyczynia się do wykluczenia społecznego

6 Rodzina Znajomi Sąsiedzi Instytucje Samorząd Organizacje Internet

7 Odpowiedzenie na pytania: Gdzie jestem, jaki mamy problem? – Diagnozowanie Dokąd chcemy zmierzać, co osiągnąć? Prognozowanie W jaki sposób to dokonamy? Planowanie

8

9 Baza Dobrych Praktyk z Programu Integracji Społecznej (ponad 8ooo usług, ponad 800 nowych organizacji i ponad 1000 nowych grup nieformalnych) www.ppwow.gov.pl oraz publikacja W dobrym kierunku-czyli jak realizować usługi integracji społecznej

10 Atlas Dobrych Praktyk ekonomii społecznej, www.ekonomiaspołeczna.pl, opisy działań ekonomicznych o charakterze społecznym (m.in. Spółdzielnia Emaus z Krężnicy Jarej) www.ekonomiaspołeczna.pl www.dobrepraktyki.pl, działania rozwijające samorządy lokalne, np. usługi społeczne, usługi techniczne, współpraca samorządu i ngo www.dobrepraktyki.pl

11 Wspieranie działalności gospodarczej www.witrynawiejska.pl/przedsiebiorczosc, jak rozpoczynać i prowadzić działalność na wsi, poradniki, przykłady praktyczne www.witrynawiejska.pl/przedsiebiorczosc www.opiwpr.org.pl, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, porady praktyczne np. jak założyć mały zakład gastronomiczny, gabinet kosmetyczny, sklep, agroturystykę, możliwość konsultacji www.opiwpr.org.pl

12 Przykłady przedsiębiorczości wiejskiej na www.agrinpol.pl, baza danych o działalności gospodarczej rolników jako alternatywnym źródle dochodów www.agrinpol.pl www.barr.org.pl, 100 pomysłów na działalność gospodarczą na wsi www.barr.org.pl www.wioskitematyczne.pl

13 Grzegorz Grządziel Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl grzadzielg@gmail.com Tel. 601243484


Pobierz ppt "Lublin, 21.06.2011. Działalność ludzi, dostosowywanie do swoich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej i społecznej Doświadczenie zdobyte w działaniu Szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google