Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Inkubator Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

2 FIBS dla przedsiębiorczych
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych FIBS dla przedsiębiorczych Jednym z podstawowych celów funkcjonowania Fundacji jest promocja idei przedsiębiorczości gospodarczej i społecznej. W celu osiągnięcia zakładanego rezultatu w ramach Fundacji, otwarty zostanie Inkubator Ekonomii Społecznej Przedsiębiorczości FIBS (IESP FIBS). Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

3 Inkubator Przedsiębiorczości FIBS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Inkubator Przedsiębiorczości FIBS Celem działań inkubatora jest zapewnienie wsparcia osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą, otworzyć fundację, stowarzyszenie lub zrealizować projekt społeczny poprzez zapewnienie im możliwości zdobycia umiejętności praktycznych oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia własnego przedsięwzięcia. Zakładany okres inkubacji przedsięwzięcia w ramach FIBS to od 2,5 do 3 lat. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

4 III filary inkubatora FIBS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Inkubacja Preinkubacja Edukacja III filary inkubatora FIBS Funkcjonowanie inkubatora FIBS oprze się na III filarach: Filar I- edukacja Filar II- preinkubacja Filar III- inkubacja Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Filar I- edukacja Dzięki współpracy Fundacji i WSP TWP w Warszawie osoby chcące realizować własne przedsięwzięcie w ramach Inkubatora będą brały udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę Uczelni. Okres trwania tego etapu to od 0,5 do 1 roku. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

6 Filar II- preinkubacja
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Filar II- preinkubacja Równolegle do prowadzanych zajęć teoretycznych uczestnicy Inkubatora skorzystają z warsztatów, w ramach których: zakładają „teoretyczną” organizację, nawiązują kontakty z realnymi, kontrahentami, instytucjami itp. wymieniają doświadczenia w ramach grupy wsparcia, tworzą plany funkcjonowania organizacji na bazie zdobytych doświadczeń. Okres trwania tego etapu to 0,5 roku. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

7 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Filar III- inkubacja Uczestnicy Inkubatora FIBS w ramach fundacji inicjują samodzielne prowadzenie przedsięwzięcia, poprzez wdrożenie planów powstałych w ramach II filaru. Młodzi przedsiębiorcy otrzymują od Fundacji pomoc prawną, księgową oraz zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do realizacji swojego projektu. Okres trwania tego etapu to 2 lata. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

8 Zasady funkcjonowania Inkubatora
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych IESP FIBS Spółdzielnia Socjalna, itp. Firma, NGO Zasady funkcjonowania Inkubatora Inkubacja powinna zakończyć się założeniem firmy, fundacji, stowarzyszenia lub realizacją projektu przez uczestnika inkubatora najpóźniej po 3 latach od chwili przystąpienia do IESP FIBS. Każdy uczestnik inkubatora może otrzymać wsparcie w ramach każdego z filarów niezależnie od etapu rozwoju inkubowanego przedsięwzięcia. 3 lata Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

9 Źródła finansowania Inkubatora FIBS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Środki własne Wsparcie firm Dotacje Składki Źródła finansowania Inkubatora FIBS Źródła finansowania Inkubatora FIBS: Środki własne Fundacji. Wsparcie osób, firm i instytucji zewnętrznych. Dotacje ze środków unijnych i państwowych. Miesięczna składka osób prowadzących firmy w ramach III filaru. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

10 Zysk dla partnera IP FIBS
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Zysk dla partnera IP FIBS Zysk dla partnera Inkubatora Przedsiębiorczości FIBS: Zysk finansowy ze składek osób realizujących przedsięwzięcie w ramach III filaru. Grupa stałych klientów, mogących kontynuować współpracę z partnerem również po zakończeniu współpracy z FIBS. Możliwość pozycjonowania organizacji jako odpowiedzialnej społecznie i wspierającej młodych przedsiębiorców. Wsparcie promocyjne uzyskiwane w ramach działań informacyjno- promocyjnych FIBS. Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

11 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych Wsparcie dla IP FIBS Aby sprawnie funkcjonować Inkubator Przedsiębiorczości FIBS oraz jego podopieczni potrzebują: Wsparcia merytorycznego w zakresie prawa. Wsparcia merytorycznego w zakresie księgowości. Wsparcia technicznego w zakresie przedsięwzięć internetowych (dostęp do serwerów bez limitu transferu z możliwością wykorzystania nowoczesnych narzędzi np. otwartych serwerów aplikacji ). Internet Pomoc księgowa Pomoc prawna Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w

12 Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WIĘCEJ INFORMACJI Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie Ul. Drawska Warszawa Tel. 22  w


Pobierz ppt "Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google