Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki. Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki. Projekt Akademia rozwoju ekonomii społecznej – Etap I Kraków, 9 października 2008 r.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podstawowym wyróżnikiem jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk; specyficzna forma działalności gospodarczej, postrzegana jako nowa forma rozwoju zarówno ekonomicznego jak i obywatelskiego (gospodarka obywatelska); stanowi istotny element aktywnej polityki społecznej prowadzonej zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej przez UE; Ekonomia społeczna

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna różne pojęcia: gospodarka społeczna, gospodarka solidarna, ekonomia solidarności, gospodarka obywatelska; to podmioty gospodarcze i społeczne, aktywne we wszystkich sektorach (m.in. pomoc społeczna, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, bankowość, ubezpieczenia, produkty rolne, edukacja i szkolenia oraz kultura); zaliczane do sektora ES są: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, stowarzyszenia, fundacje.

4 Ekonomia społeczna – inna droga Trzeci sektor SektorprywatnySektor publiczny publiczny ES Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Ekonomia społeczna – inna droga sektor prywatny, który działa na zasadzie wymiany dóbr o równej wartości. Osiąganą w ten sposób wartością jest efektywność. sektor publiczny, który działa na zasadzie redystrybucji dóbr. Osiąganą w ten sposób wartością jest równość. sektor ekonomii społecznej, który działa na zasadzie wspólnotowości, polegającej na wspólnej pracy i wspólnej redystrybucji zysku. Osiąganą w ten sposób wartością jest solidarność. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Ekonomia społeczna – mocne strony aktywna forma polityki społecznej (promuje aktywne działanie i wspiera przedsiębiorczość, integrację społeczną przez pracę a nie świadczenia); widoczne efekty w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej (mierzenie wpływu społecznego); dążenia do pełnego zatrudnienia, tańsza forma polityki społecznej dla podatnika (osoby zatrudnione płaca podatki, wydają pieniądze itd.); służy do rozwoju lokalnego, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, duże zaangażowanie osób pracujących w sektorze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ekonomia społeczna w praktyce

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna w praktyce EKO Szkoła Życia w Wandzinie Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia)

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna w praktyce park jurajski w Bałtowie

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klimat dla rozwoju ES obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna: gwałtowny popyt na rynku usług, niezaspokojony popyt na rynku pracy, znaczące zmniejszenie się poziomu bezrobocia, nowy okres programowania 2007-2013 oraz doświadczenia już zrealizowanych projektów, w tym pilotażowych.

11 Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Celem Projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 działania ukierunkowane na budowanie partnerskich relacji między administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej; działania informacyjne i szkoleniowe, promujące wiedzę na temat ekonomii społecznej i korzyści z niej płynące wśród decydentów, pracowników pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych; profesjonalizację działań podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla podmiotów ES oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem tego typu podmiotów. Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej uczestnicy: organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; podmioty ekonomii społecznej; przedsiębiorcy; instytucje rynku pracy; jednostki pomocy społecznej; podmioty i osoby zainteresowane powołaniem podmiotów ekonomii społecznej; decydenci (posłowie z regionu, wójtowie, radni gmin); studenci uczelni wyższych (głównie socjologii, ekonomii, zarządzania) jako potencjalni założyciele i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej działania: Koordynacja prac Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej Czym jest Pakt? Pakt to pierwsze w Polsce porozumienie instytucji, organizacji i firm deklarujących chęć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów. Sygnatariusze Paktu Wśród Sygnatariuszy Paktu znajdują się przedstawiciele samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu oraz instytucje publiczne, w sumie 22 instytucje z terenu Województwa Małopolskiego. Pakt powstał aby: promować i upowszechniać informacje z zakresu ekonomii społecznej inicjować i prowadzić wspólne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej podejmować działania na rzecz regulacji prawnych i rekomendacji rozwiązań oddziałujących na rozwój ekonomii społecznej kreować mechanizmy finansowania podmiotów ekonomii społecznej inicjować badania, analizy, ekspertyzy edukować i doradzać Pakt ma charakter otwarty dla wszystkich, którzy działają lub są gotowi działać w obszarze ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej działania: Tworzenie partnerstw lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi gospodarki społecznej Oferujemy szkolenia, doradztwo, konsultacje. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pomysłu i inicjatywy. Dysponujemy obszerną bazą ekspertów z wielu dziedzin. Pomożemy w promowaniu już podjętych działań i budowaniu sieci współpracy. Upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej poprzez cykl spotkań, warsztatów oraz imprez kulturalnych, prezentację dobrych praktyk i narzędzi ekonomii społecznej, które mogą być stosowane w administracji publicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK ARES), który będzie świadczył bezpłatne usługi z zakresu: analizy SWOT opracowania biznesplanu marketingu zarządzania aspektów prawnych aspektów finansowych narzędzi aktywizacji społeczno – zawodowej Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej działania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 potencjalni klienci PIK: przedsiębiorstwa społeczne, w szczególności: spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne; organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą bądź odpłatną działalność pożytku publicznego; inne podmioty gospodarcze mające wpis o przeznaczeniu zysków na działalność społeczną w części lub w całości; centra integracji społecznej; zakłady aktywności zawodowej; podmioty i osoby zainteresowane założeniem PES, w szczególności organizacje pozarządowe lub osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK ARES) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zapraszamy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków telefon: 012/ 422-06-36 wew. 42; 012/ 426-88-10 fax 012/ 426-88-11 Dyżury Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK) wtorek, środa godz. 9.00-14.00 czwartek godz. 12.00-16.00 porady specjalistów – w godzinach do indywidualnego ustalenia telefon: 012/ 422-06-36 wew. 35 012/ 426-88-11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google