Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Projektu Razem-inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Projektu Razem-inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Projektu Razem-inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biłgoraj 13.04.2011

2 Projekt Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na rosnące dysproporcje ekonomiczne oraz reakcją na wykluczenie społeczne coraz większych grup (społeczne, gospodarcze, kulturalne) Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić dobro ludzi i społeczeństw w centrum aktywności gospodarczej. Instytucje ekonomii społecznej umożliwiają realizację ważnych funkcji: - aktywizujących, socjalizujących, opiekuńczych, organizujących społeczności wobec grup, społeczności terytorialnych i innych wspólnot.

3 CECHY ESPODMIOTY ES pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych ponad zyskiem podejmowanie ryzyka ekonomicznego otwarte i dobrowolne członkostwo demokratyczna kontrola członków ograniczona dystrybucja zysków niezależność od władz publicznych zatrudnianie płatnego personelu spółdzielnie, w tym socjalne, nowe formy organizacyjno prawne, np. spółki z.o.o jednostki nie posiadające osobowości prawnej jak: CIS, KIS ZAZ, WTZ, partnerstwa lokalne, klastry podmiotów stowarzyszenia i fundacje, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, związki kredytowe, banki czasu, banki żywności, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą

4 Potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem Świadomość problemów społecznych i chęć ich rozwiązywania przez środowiska lokalne Prospołeczne i gospodarcze nastawienie władz samorządowych Odpowiedni ludzie, chcący angażować się społecznie i gospodarczo - posiadający wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne

5 Jawność działań – rozmawianie, informowanie, nie pomijanie nikogo Lojalność – zaufanie, wzajemny szacunek, Odpowiedzialność – realne zobowiązania Partnerstwo

6 FORMA UDZIAŁUSKALA ANGAŻOWANIA 4.Delegowanie uprawnień i zadań 3.Wspólne decyzje – partnerstwo 2.Konsultacje z grupami 1.Informowanie grup społecznych Zwiększanie poziomu partycypacji grup społecznych w podejmowaniu lokalnych decyzji

7 Demokracja przedstawicielska – decyzje są podejmowane przez wybieranych przedstawicieli Demokracja partycypacyjna – grupy nie pochodzące z wyboru są zaangażowane w podejmowanie decyzji – np. organizacje pozarządowe

8 ELEMENTY WSPIARANIA ROZWOJU LOKALNEGO zlecanie realizacji zadań (powierzanie i wspieranie) udział w pracach komisji wzajemne informowanie o planowanych działaniach tworzenia wspólnych zespołów doradczych umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej umowy partnerstwa konsultacja aktów prawa miejscowego jednostki organizacyjne JST wspierające NGO program współpracy (z wysokością środków) Gminna Rada Pożytku Publicznego (powołanie na wniosek NGO, opiniowanie)

9 Rozwój kapitału ludzkiego, stwarzanie okazji do szkoleń, praktyk, podnoszenie świadomości obywatelskiej, umiejętności liderów, itp. Poprawa skuteczności działania, redukcja kosztów, większa efektywność działania, dostarczanie lepszych usług, itp. Innowacje organizacyjne, nowe metody działania w odpowiedzi na złożone wyzwania i potrzeby Lepszy dostęp do zasobów, finansowych, organizacyjnych, zarządczych, które mogą pomóc w realizacji wspólnego celu Lepszy dostęp do informacji, na temat problemów lokalnych, ludzi, itp.

10 Bardziej efektywne produkty i usługi, oferta dostosowana do lokalnych potrzeb dzięki lepszej wiedzy Wzrost wiarygodności, budowanie dobrych relacji, wzajemne uwiarygodnianie partnerów Tworzenie stabilnego społeczeństwa, cel długoterminowy władz i wielu organizacji, istotny także dla sektora gospodarczego

11 Oczekiwanie szybkich sukcesów Niedostateczne wsparcie lokalne władz samorządowych i swojego środowiska Wypalanie się liderów Brak lokalnej współpracy partnerskiej Nie znalezienie wsparcia zewnętrznego

12 Instytut Rynku Pracy Fundacja Nowy Staw www.irp-fundcja.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Projektu Razem-inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google