Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój społeczności lokalnych Czym jest społeczność lokalna? Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna, Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój społeczności lokalnych Czym jest społeczność lokalna? Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna, Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozwój społeczności lokalnych

3 Czym jest społeczność lokalna? Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna, Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności ludzi i instytucji, społeczne interakcje kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne,Warszawa 1999, s.23-26

4 Rozwój społeczności lokalnej dwa kierunki Rozwój poprzez partycypację PROCES SŁUŻĄCY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNYCH I STWARZANIU WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, ANGAŻUJĄCY MIESZKAŃCÓW, RÓŻNORODNE GRUPY INTERESÓW, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE Rozwój planowany przez ekspertów PROCES PLANOWANY I WDRAŻANY PRZEZ WĄSKIE GRONO EKSPERTÓW, NIE WŁĄCZAJĄCY MIESZKAŃCÓW, RÓŻNORODNYCH GRUP I INSTYTUCJI Rozwój zrównoważony: ekonomiczny, społeczny, ekologiczny

5 Centralistyczny model gminy Orientacja na: Utrzymanie władzy Realizację własnych celów Roszczenia Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski Władza samorządowa Administracja (bufor) Społeczność lokalna ( bierna)

6 Partycypacyjny model gminy Społeczność lokalna (aktywna i zorientowana) Organy samorządowe Służba Administracja (obsługa) Organizacje pozarządowe Orientacja na: Współpracę i uczestnictwo Rozwiązywanie problemów Rozwój i zaspokojenie potrzeb Realizację celów gminy Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

7 Kroki procesu rozwoju lokalnego KROK I Określenie potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze. Zebranie informacji o możliwościach ludzi instytucji/organizacji działających na danym terenie

8 KROK II Zmobilizowanie i zaangażowanie w działania na rzecz problemu indywidualnych osób z ich wiedzą i doświadczeniem, instytucji, organizacji, nieformalnych sieci związanych z danym problemem budowanie, grup obywatelskich, samopomocowych oraz lokalnych koalicji wokół problemu

9 KROK III Ustalenie, opracowanie planu działania, tworzenie projektów

10 KROK IV Rozwiązanie problemu poprzez podjęcie i zrealizowanie z sukcesem zaplanowanych wcześniej działań

11 Model społeczności lokalnej ~ 0,1-1% ~ 3-5% ~ 10% ~ 85% decydenci zaangażowani zorientowani niezorientowani i obojętni Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

12 Bariery rozwoju Brak wizji Liderów Zaufania do ludzi i instytucji Społecznego porozumienia Umiejętności Chęci uczenia się Zasobów STOP

13 Co pobudza rozwój społeczności? Wspólne, społeczne miejsca i obszary Stałe współdziałanie Zaufanie społeczne do ludzi i instytucji Sieci kontaktów społecznych Zaufani przywódcy Wydarzenia i zajęcia, w których można brać udział Systemy komunikowania się Wsparcie dla zaangażowania wolontarystycznego Mechanizmy wspólnego (demokratycznego) podejmowania decyzji Okazje do wspólnej nauki (edukacja formalna i nieformalna)

14 Co z tego wynika? Czyli PAKT NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO Konieczność współdziałania 3 sektorów: biznesu, społecznego i publicznego Władza lokalna jako lider zmian (vs władca absolutny) Wykorzystywanie zasobów wewnątrz społeczności oraz umiejętność ściągania zewnętrznych zasobów i środków Szerokie korzystanie z programów edukacyjnych


Pobierz ppt "Rozwój społeczności lokalnych Czym jest społeczność lokalna? Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna, Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google