Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ireneusz Ratuszniak System Ewidencji Projektów. Ireneusz Ratuszniak Cel systemu Informacje niezbędne do przygotowania i realizacji Programu Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ireneusz Ratuszniak System Ewidencji Projektów. Ireneusz Ratuszniak Cel systemu Informacje niezbędne do przygotowania i realizacji Programu Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Ireneusz Ratuszniak System Ewidencji Projektów

2 Ireneusz Ratuszniak Cel systemu Informacje niezbędne do przygotowania i realizacji Programu Wojewódzkiego i programów operacyjnych: Wskazanie działań, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem Wskazanie działań, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem Określenie budżetu działań i rodzajów projektów Określenie wskaźników realizacji programu Przygotowanie do uruchomienia pierwszego naboru w nowe perspektywie finansowej

3 Ireneusz Ratuszniak Podstawowe zasady Gdzie i do kiedy mogę zgłosić projekt ? Jak na jakich zasadach mogę zgłosić projekt ? Czy mogę poprawić zgłoszony projekt ? Kto mi w tym pomoże ? Kto go oceni i kiedy dostanę pieniądze ? Ile i jakie projekty powinienem zgłosić ?

4 Ireneusz Ratuszniak Formularz zgłoszenia A. Tytuł przedsięwzięcia: B. Dane jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: –Rodzaj jednostki zgłaszającej –nazwa jednostki: –adres: Dane osoby mogącej udzielić szczegółowych informacji o przedsięwzięciu: imię i nazwisko: telefon kon:, fax., e-mail)

5 Ireneusz Ratuszniak Formularz zgłoszenia C. Zgodność przedsięwzięcia z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD) – należy określić sferę, priorytet i działanie SRWD dla zgłaszanego przedsięwzięcia –Sfera: –Priorytet (numer i pełna nazwa priorytetu, np. 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska): –Działanie (numer i pełna nazwa działania, np. 1.3. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu) D. Krótki opis przedsięwzięcia –Krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia (jakie przyczyny/potrzeby wymuszają realizację przedsięwzięcia) – do 5 zdań (lub określona ilość znaków) –Krótki opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia –Czy przedsięwzięcie zawiera się w lokalnych dokumentach strategicznych –Okres realizacji przedsięwzięcia (od......... – do........... – należy podać miesiąc i rok)

6 Ireneusz Ratuszniak Formularz zgłoszenia E. Wskaźniki – Planowane produkty w ramach przedsięwzięcia - co zamierza się zrealizować w ramach przedsięwzięcia (należy przedstawić przy wykorzystaniu danych liczbowych, np. długość w km zbudowanej drogi, kanalizacji, liczba przeszkolonych osób; liczba podmiotów gospodarczych, które otrzymają wsparcie; itp.) – należy przedstawić tylko najważniejsze wskaźniki. –Planowane rezultaty - jakie rezultaty zostaną osiągnięte po ewentualnym zrealizowaniu przedsięwzięcia, jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na rozwój lokalny bądź regionu, kto skorzysta z realizacji przedsięwzięcia – adresaci przedsięwzięcia) – należy przedstawić tylko najważniejsze wskaźniki.

7 Ireneusz Ratuszniak Formularz zgłoszenia Plan finansowy przedsięwzięcia –Źródła finansowania –Harmonogram finansowania w rozbiciu na lata –Wartość podatku VAT Stopień gotowości do realizacji –Pomysł –Dokumentacja techniczna –Decyzje –Własność gruntów –Zabezpieczenie środków krajowych Wpływ na polityki horyzontalne UE

8 Ireneusz Ratuszniak Formularz zgłoszenia Znaczenie projektu dla jednostki – bez realizacji przedsięwzięcia zagrożone jest funkcjonowanie wnioskodawcy –służą utrzymaniu istniejącego stanu –generują rozwój wnioskodawcy Znacznie projektu dla wnioskodawcy w skali 1-10 (ważność projektu dla wnioskodawcy)


Pobierz ppt "Ireneusz Ratuszniak System Ewidencji Projektów. Ireneusz Ratuszniak Cel systemu Informacje niezbędne do przygotowania i realizacji Programu Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google