Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System „Ewidencji Projektów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System „Ewidencji Projektów”"— Zapis prezentacji:

1 System „Ewidencji Projektów”
Ireneusz Ratuszniak

2 Cel systemu Informacje niezbędne do przygotowania i realizacji Programu Wojewódzkiego i programów operacyjnych: Wskazanie działań, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem Określenie budżetu działań i rodzajów projektów Określenie wskaźników realizacji programu Przygotowanie do uruchomienia pierwszego naboru w nowe perspektywie finansowej Ireneusz Ratuszniak

3 Podstawowe zasady Gdzie i do kiedy mogę zgłosić projekt ?
Jak na jakich zasadach mogę zgłosić projekt ? Czy mogę poprawić zgłoszony projekt ? Kto mi w tym pomoże ? Kto go oceni i kiedy dostanę pieniądze ? Ile i jakie projekty powinienem zgłosić ? Ireneusz Ratuszniak

4 Formularz zgłoszenia A. Tytuł przedsięwzięcia:
B. Dane jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: Rodzaj jednostki zgłaszającej nazwa jednostki: adres: Dane osoby mogącej udzielić szczegółowych informacji o przedsięwzięciu: imię i nazwisko: telefon kon:, fax., ) Ireneusz Ratuszniak

5 Formularz zgłoszenia C. Zgodność przedsięwzięcia z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD) – należy określić sferę, priorytet i działanie SRWD dla zgłaszanego przedsięwzięcia Sfera: Priorytet (numer i pełna nazwa priorytetu, np. 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska): Działanie (numer i pełna nazwa działania, np Wspieranie instytucji otoczenia biznesu) D. Krótki opis przedsięwzięcia Krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia (jakie przyczyny/potrzeby wymuszają realizację przedsięwzięcia) – do 5 zdań (lub określona ilość znaków) Krótki opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia Czy przedsięwzięcie zawiera się w lokalnych dokumentach strategicznych Okres realizacji przedsięwzięcia (od – do – należy podać miesiąc i rok) Ireneusz Ratuszniak

6 Formularz zgłoszenia E. Wskaźniki
Planowane produkty w ramach przedsięwzięcia - co zamierza się zrealizować w ramach przedsięwzięcia (należy przedstawić przy wykorzystaniu danych liczbowych, np. długość w km zbudowanej drogi, kanalizacji, liczba przeszkolonych osób; liczba podmiotów gospodarczych, które otrzymają wsparcie; itp.) – należy przedstawić tylko najważniejsze wskaźniki. Planowane rezultaty - jakie rezultaty zostaną osiągnięte po ewentualnym zrealizowaniu przedsięwzięcia, jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na rozwój lokalny bądź regionu, kto skorzysta z realizacji przedsięwzięcia – adresaci przedsięwzięcia) – należy przedstawić tylko najważniejsze wskaźniki. Ireneusz Ratuszniak

7 Formularz zgłoszenia Plan finansowy przedsięwzięcia
Źródła finansowania Harmonogram finansowania w rozbiciu na lata Wartość podatku VAT Stopień gotowości do realizacji Pomysł Dokumentacja techniczna Decyzje Własność gruntów Zabezpieczenie środków krajowych Wpływ na polityki horyzontalne UE Ireneusz Ratuszniak

8 Formularz zgłoszenia Znaczenie projektu dla jednostki
bez realizacji przedsięwzięcia zagrożone jest funkcjonowanie wnioskodawcy służą utrzymaniu istniejącego stanu generują rozwój wnioskodawcy Znacznie projektu dla wnioskodawcy w skali 1-10 (ważność projektu dla wnioskodawcy) Ireneusz Ratuszniak


Pobierz ppt "System „Ewidencji Projektów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google